» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

Prvý piatok - jún

4.6.2010, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo.

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Michael Paul Gallagher vo svojej knihe s názvom: Slobodní veriť (Dobrá kniha Trnava 2002) píše o tom, ako prísť k viere v Boha. Najskôr odporúča v štyroch krokoch oslobodiť sa od toho, čo nás obmedzuje, potom v druhej časti píše o smere, ktorým treba ísť. V tretej časti píše o láske, z ktorej sa rodí viera. Dnes budeme meditovať o tom, čo znamená stretnúť sa s Kristom.

Úvodná modlitba
Môj tajomný Bože,
premýšľam o Tebe a o sebe súčasne.
Tieto dve premýšľania či hľadania sa nedajú oddeliť.
Viem, že kto sa zaoberá sebou, musí sa trápiť. Kto sa zaoberá svetom, musí aj trpieť.
Ale akosi cítim, že kto svoje myšlienky a skúsenosti spojí s Tebou,
skúsi radosť, prijatie a lásku.
Preto vždy znova otváram sa Tebe.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
M. P. Gallagher, Slobodní veriť (výber zo strán: 121-132).

 Deviata kapitola má názov: „Príbehy o láske – Stretnutie s Kristom“. Doteraz išlo o hľadanie slobody a významu (hľadania Boha). Máme však nejaký dôkaz, že Boh sa o nás zaujíma? Pre kresťana je tým dôkazom Ježišov príbeh. Ježiša (jeho vzťah k Bohu ako Otcovi a nový spôsob života, ktorý nazýval Božím kráľovstvom) však nevie prijať každý.
 V staroveku mali ľudia problém s hororovým príbehom Ježišovho ukrižovania. V 19. storočí (ktoré si zakladalo na racionalizme) bol problém s údajnou neracionálnosťou viery. V 20. storočí sa ľuďom zdá, že vedia tak veľa, že s istotou sa už nemôžu rozhodnúť pre nič, a tak sa vyhýbajú konkrétnym rozhodnutiam.
 Viera je vždy prekročenie prahu. 1. Je to odpoveď slobodnej vôle, a predsa dar od Boha. 2. Vyžaduje súhlas mysle, a predsa dôveru Osobe (Boha). 3. Veriť je rozumné, a predsa ide o stretnutie s Tajomstvom. 4. Viera zostáva záhadou, a predsa je istotou.
 Tomáš Aquinský: „Viera je skutkom rozumu poháňaného vôľou.“ Bernard Lonergan: „Viera je poznanie zrodené z lásky, keď Božia láska zaplavuje naše srdce.“ Vôľa napokon vždy má vychádzať z lásky a poznanie je vždy skutkom rozumu. Viera potom znamená rozhodnutie spoznať lásku.
 Evanjelia sú príbehmi o láske. V Jánovom evanjeliu je na začiatku svadba v Káne a na konci nasýtenie pri jazere. V oboch prípadoch ide o naplnenie toho, čo bolo prázdne (nádoby na vodu vínom a siete rybami).
 V Ján. ev. je zaujímavá postava Natanaela. Filip ho pozýva spoznať Ježiša. Natanael je však skeptický: Môže z Nazareta pochádzať niečo dobrého? (Môže byť na kresťanstve, katolicizme niečo dobrého?) Natanael je príkladom zraneného človeka, ktorý si drží odstup. (Môže byť z Natanaela niečo dobrého? - ide o zranenie pocitu vlastnej sebahodnoty.) Agnostici zväčša neboli zamilovaní.
 Kto nájde odvahu čeliť nepriznaným pochybnostiam o sebe samom, je na ceste k tomu, aby „šiel a uveril.“ Ježiš pri prvom stretnutí Natanela pochválil a ocenil. „Odkiaľ ma poznáš“, pýtal sa podozrievavý Natanael. Veď – „kto mňa pozná, musí ma odmietnuť...“ Stretnutie s Kristom pomáha najprv objaviť vieru v seba. Ježišova odpoveď, že ho videl pod figovníkom, označuje nejakú šťastnú chvíľu v Natanaelovom živote, jeho radostné tajomstvo, čo ho šokovalo a viedlo k vyznaniu viery: Ty si Syn Boží... (Jn 1,45-51)
 Viera teda znamená, že na prijatie sa odpovedá prijatím. Človek hovorí áno Božej láske, ktorá najprv prijala jeho. K. Rahner: „Ježiš je posledným volaním Boha a po ňom už nepríde nikto.“

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
 Boli sme alebo sme hľadajúcimi ľudia? Máme skúsenosť s ľuďmi, ktorí sa v súčasnosti nevedia rozhodnúť pre nič dôležité? Vieme to pochopiť?
 Z čoho sa zrodila naša viera? Bolo naše srdce zaplavené láskou? Poznáme zranených ľudí, ktorí sa nevedia otvoriť? Uvedomujeme si, že otvoríme sa len po skúsenosti, že som pochopený a prijatý?
 Zažil som, že som prijatý, Bohom prijatý? Prípadne, viem to sprostredkovať iným?

7. Záverečná modlitba
Veľký a dobrý Bože,
Chcem byť najmä vďačný, že vďaka Tvojmu osloveniu,
ktorému celkom nerozumiem,
nekrútim sa len okolo seba a svojich zranení,
ale dívam sa srdcom na Ježiša a počujem jeho a cez neho Teba:
Prijímam Ťa a teším sa z Teba.
Je to prekvapujúce,
preto chcem byť vďačný i veriaci a nasledujúci Teba. Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej Sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Alebo:
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohtobožského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 132 x


Top