» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

júl 2010

2.7.2010, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Michael Paul Gallagher vo svojej knihe s názvom: Slobodní veriť (Dobrá kniha Trnava 2002) píše o tom, ako prísť k viere v Boha. Najskôr odporúča v štyroch krokoch oslobodiť sa od toho, čo nás obmedzuje, potom v druhej časti píše o štyroch možnostiach, akým smerom ísť. V tretej časti píše o stretnutí s láskou, z ktorého sa rodí viera. Dnes budeme pokračovať v meditácii o možnosti takéhoto stretnutia s láskou, ktoré znamená stretnúť sa s Kristom.

Úvodná modlitba
Dobrý Bože,
po máločom túžime tak, ako po láske.
A predsa tak často nám láska chýba a s ňou i sloboda a odpustenie.
Prichádzam k tebe teraz s dôverou,
že moja túžba po láske, slobode a odpustení nie je nerozumnosťou,
ale možnosťou, ktorú mi ako na dlani ponúkaš v tvojom Kristovi.
Ty sám chceš, aby sa on stal aj mojím Kristom, mojou slobodou a mojou láskou.
Nech sa tak stane, amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
M. P. Gallagher, Slobodní veriť (výber zo strán: 132-138).

 Deviata kapitola má názov: „Príbehy o láske – Stretnutie s Kristom“. Dnes v nej budeme pokračovať. Pamätáme si? – Viera znamená, že na prijatie odpovedáme prijatím. Viera je odpoveď Bohu na skúsenosť, že sme milovaní. Kresťanská viera potom znamená, že táto skúsenosť sa k nám dostala cez Krista, vďaka nemu.
 Čo to znamená prakticky vzhľadom na to, o čom sme doteraz meditovali? – 1. Svoje falošné „ja“ vymením za pravé, ak sa spojím s Kristom. V ňom nájdem odpustenie, slobodu i lásku; 2. Falošnej spoločnosti sa postavím na odpor spolu s Kristom, ktorý bol prvým vodcom hnutia odporu a vždy je so mnou, keď som ochotný zápasiť; 3. Kristus mi pomáha oslobodiť sa od pýchy k dôvere a úcte – „byť dieťaťom a malým“, aby som bol schopný vnímať lásku; 4. Od falošných obrazov Boha sa zasa oslobodím cez Krista –kresťan je človek, kto vidí Boha cez Krista.
 Nespokojné srdce nájde pokoj a oddych u Krista (ako Augustín); kto hľadá pravdu, nájde ju v osobe Krista ako Tomáš Aquinský, nie vo faktoch ; kto chce žiť podľa svedomia, nájde riešenie cez Krista – on nám ho otvorí a naplní; a napokon on nám dá zažiť svojho Ducha.
 Každé stretnutie, ak sa má vydariť, vyžaduje si ochotu a otvorenosť. Zranený človek nepríde ľahko k viere, ale ak sa nedá odradiť alebo ak sa nechá osloviť, podarí sa to. V Markovom evanjeliu máme taký príklad so slepým Bartimejom (Mk 10,46-52) a v Jánovom so Samaritánkou (Jn 4,1-42).
 „Viera v nás uvoľňuje silu, ktorá je mimo nás.“ Bartimej nakoniec dokáže nielen vidieť, ale aj ísť po ceste za Ježišom. Samaritánka na začiatku nechce podať ani pohár vody Ježišovi a na konci v ňom objavuje studňu „živej vody“.
 Pri stretnutiach s Ježišom sa naša prázdnota mení na prekypujúcu plnosť.

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
 Je moja viera len zaradením, tradíciou alebo je odpoveďou na lásku?
 Zažil som odpustenie, slobodu, lásku vďaka Kristovi? Majú moje skúsenosti pokoja, slobody, lásky (ak ich vôbec mám) Kristovo meno?
 Uvedomujem si dôležitosť predpokladov pre vieru? – Otvorenosť, ochota nechať sa zmeniť, priznať svoju biedu a objaviť, čo má zmení a premení...

7. Záverečná modlitba
Blízky i tajomný Bože,
ďakujem ti za každú skúsenosť lásky, slobody a pokoja,
ktorú som zažil vďaka Kristovi.
V ňom si sa nám stal blízkym, aby sme našli odvahu –
najmä milovať, odpúšťať a oslobodzovať sa od hriechu
a každej falše, ktorej je tak veľa v našom svete.
Prosím len o jedno potrebné –
Aby som si zachoval otvorené srdce,
ktoré mi umožní stretnutie s tebou v Kristovi.
Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej Sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Alebo:
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 526 x


Top