» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

október 2010

2.10.2010, sobota

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
O pár dní (4.10.) oslávime sviatok sv. Františka z Assisi. Tento rok chceme aj osobitne zasvätiť jeho pamiatke. Na naše meditácie preto budeme používať knihu amerických autorov: Murray Bodo a Susan Saint Sing, Cesta svetom, cesta vnútrom (vydali: Paulínky, Praha 2005). M. Bodo je františkánsky kňaz z USA, učí štylistiku a písomnú tvorbu na univerzite v Kentucky; S. Saint Sing je spisovateľka z USA. Spolu napísali knižku o sv. Františkovi a sv. Kláre a našej obnove z ich ducha.

Úvodná modlitba
Milujúci Bože, otvor moje srdce a moju predstavivosť, keď sa vydávame na cestu s Františkom a Klárou. Až sa budem v duchu prechádzať uličkami Assisi, nech tak s tebou putujem po tejto vnútornej ceste, ako chodili vo viere svätý František a svätá Klára.
Nech mi táto vnútorná cesta pomôže prechádzať mojimi dňami pomalšie,
uvedomiť si, že môj domov, moje najbližšie okolie je pre mňa to isté, čo bolo Assisi pre Františka a Kláru. Lebo tu žijem a tu tiež môžem rásť vo svätosti, takisto ako František s Klárou rástli vo svätosti tam, kde žili. Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
M. Bodo/ S. Saint Sing, Cesta svetom, cesta vnútrom (výber zo strán: 7-28).

 Zámerom autorov je skĺbiť vonkajšiu a vnútornú cestu naším životom, ísť svetom i byť v ústraní; nie je možné nájsť ticho, odpočinok bez putovania, ani putovať svetom bez chvíľky v ústraní.
 Kto bol František? Nar. sa v Assisi r. 1182 ako syn bohatého obchodníka s textilom Petra Bernardoneho a jeho manželky Piky. V tých časoch bojoval pápež s nemeckým cisárom o vplyv nad dnešným Talianskom a jednotlivé mestá tiež často bojovali medzi sebou. František vyrastal v blahobyte a túžil stať sa rytierom.
 Ako 20-ročný sa zúčastnil bojov medzi Assisi a mestom Peruggia. Ľudia z Assisi boli porazení a František sa dostal do väzenia. Odtiaľ ho po roku vykúpil otec. Asi 23-ročný šiel opäť do vojny. V noci v tábore mal sen, v ktorom počul hlas: „František, lepšie je slúžiť Pánovi alebo služobníkovi? – Ach, Pane, zaiste, že Pánovi. – Prečo sa potom snažíš urobiť zo svojho Pána služobníka? – Vtedy František pochopil, že k nemu hovorí sám Pán. – Pane, čo chceš, aby som urobil? – Vráť sa do Assisi. Tam sa ti zjaví, čo máš urobiť, a ty pochopíš duchovný význam tohto videnia.“ Odvtedy František začal načúvať Bohu namiesto svojim túžbam po rytierskej sláve.
 Návrat do Assisi nebol jednoduchý. Ľudia ho najprv pokladali za zbabelca, ktorý sa bál boja. Trvalo mu celý rok, kým sa s tým František vyrovnal. Raz sa modlil v schátralom kostolíku San Damiano. Vtedy k nemu prehovoril Kristus z kríža: „František, choď a oprav môj dom, veď vidíš, že sa rozpadá!“ František pochopil tieto slová doslovne. Otcovi vzal z obchodu balík látky a koňa a predal ich v susednom meste. Peniaze priniesol kňazovi v San Damiano, ale kňaz ho spoznal a peniaze nechcel prijať. Otec ho začal zamykať v sklade, ale matka ho oslobodila. František sa odsťahoval do San Damiano a býval pri kostole.
 Neskôr František žobral v Assisi na opravu chrámu. To vzbudilo v meste pozornosť a dozvedel sa o tom otec. Keď sa žobranie opakovalo, otec to bral ako hanbu, dovliekol syna pred biskupa a žiadal, aby mu syn nahradil škody. František sa však na biskupskom dvore pred ľuďmi vyzliekol a povedal: „Až podnes som nazýval otcom Petra Bernardoneho! Ale teraz mu vraciam nielen jeho peniaze, ale aj šaty, ktoré od neho mám. Odteraz budem kráčať nahý pred Pánom a nebudem už hovoriť môj otec Peter Bernardone, ale len Otče náš, ktorý si na nebesiach...“ Od tejto chvíle František začal žiť naozaj a doslova evanjelium.
 Prvý, kto sa z mesta k nemu pridal, bol Bernard z Quintavalle. František sa raz v jeho dome celú noc modlil a opakoval: „Môj Bože a moje všetko.“ Bernard ho tajne počúval a potom sa ho pýtal, čo má urobiť. Išli spolu do jedného kostola a tam im kňaz trikrát otvoril evanjelium. Našli tam slová: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a rozdaj chudobným. Potom príď a nasleduj ma! (Mt 19.21); Neberte si na cestu kapsu ani dvoje šiat ani topánky ani palicu. (Mt 10,10); Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! (Mt 16,24).
 Pridávali sa ďalší bratia. O pár rokov ich boli tisíce. Snažili sa žiť podľa evanjelia, žobrali o almužnu a starali sa o malomocných. Dva roky pred smrťou r. 1224 na hore La Verna sa František modlil: „Pane, žiadam ťa o dve milosti. Aby som čo najvernejšie prežil bolesti tvojho strašného utrpenia a aby som k tebe cítil takú lásku, ktorá ťa prinútila obetovať sa za nás.“ Vtedy bol Františkov bok, ruky a nohy poznačené Kristovými ranami. Zomrel 42-ročný 3. 10. 1226. „Vykonal som, čo som vykonať mal. Nech vás Kristus učí, čo máte urobiť vy.“

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
 Ako sa nám darí skĺbiť pokoj a ruch, vonkajšie a vnútorné, duchovné a svetské?
 Komu slúžime? Pánovi alebo svojim vlastným túžbam po seba uplatnení? Nakoľko je Boh naozaj naším otcom? Ako poznávame, čo nás učí Kristus dnes vykonať?
 (V utorok 5.10. na záver výročnej poklony budeme meditovať o sv. Kláre.)

7. Záverečná modlitba
Pane, chceme žiť s ľuďmi a pre ľudí ako sv. František a takisto ako on chceme sa pred tebou stíšiť a počúvať ťa. Veď aj k nám sa prihováraš ako k nemu: Oprav môj dom, cirkev, lebo sa rozpadá. Daj nás spoznať, Pane, svoju vôľu, pre nás. Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 1611 x


Top