» články » detail článku

Nanebovzatie P. Márie

Zjv 11,19; 12,1-10 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

15.8.2015, sobota

Autor: Karol Moravčík


Ako je známe, veniec dvanástich hviezd je symbolom spoločenstva štátov – Európskej únie (EÚ). Málokto pritom vie o biblickom pozadí tohto symbolu. Môžeme nechať bokom otázku, nakoľko úmyselne zakladatelia EÚ použili obraz z knihy Zjavenia, alebo či sa im zapáčil samotný symbol. Keď však dnes čítame z Biblie o tomto symbole, môže nás zaujímať, čo tento symbol vlastne znamená a ako súvisí s Nanebovzatím Márie.

Moderní ľudia symbolom veľmi nerozumejú. Ako-tak len tým, ktoré ponúkajú obchodné reklamy. Náboženská reč však uchováva tie symboly, ktoré majú schopnosť poukázať na niečo, čo pri povrchnom pohľade zostáva ukryté, ale súčasne je to veľmi dôležité. Na čo poukazuje symbol 12 hviezd okolo hlavy ženy, ktorú spomína dnešné čítanie z knihy Jánovho Zjavenia? Táto kniha, nazývaná tiež Apokalypsa, vznikla podľa vzoru židovských apokalyptických spisov. Slovo apokalypto v gréčtine znamená niečo zjavovať alebo odhaľovať. Cieľom bolo odhaliť to, čo čaká ľudí v budúcnosti – aký bude svet, čo bude ľudí ohrozovať a ako uprostred ťažkostí môžu obstáť. V snahe povzbudiť kresťanov, aby sa nezľakli, aby sa nevzdali svojej viery ani uprostred prenasledovaní, autor knihy Zjavenia Jánovho (asi nie apoštol Ján), napísal svoju knihu na konci 1. stor. po Kr. Kresťanov chcel autor povzbudiť k odvahe zvlášť počas prenasledovania za cisára Domitiana (84-95 po Kr.).

Žena s vencom 12 hviezd je jeden z obrazov, alegórií, ktoré sa nachádzajú v tejto knihe Zjavenia. Pôvodne žena nepredstavovala Pannu Máriu, ale cirkev. To, čo sa deje s cirkvou, chce povedať autor knihy Zjavenia, nie je len vecou ľudí na zemi. Zápas o nás, o cirkev, odohráva sa aj na nebi, a to v súvislostiach toho všetkého, čo Boh pre nás už vykonal a ako sa prejavil. Prorok preto pripomína symbol Božej prítomnosti Starého zákona – archu zmluvy. Ale hneď sa zjavuje aj symbol Nového zákona – človek, žena, ktorá má porodiť dieťa. Cirkev, utvorená Bohom, je plodná, konajúca medzi ľuďmi vo svete. Má to ťažké, je ako žena pri pôrode. Pôrod je vždy ťažký, ale v zásade je to radostná udalosť. Ale nielen pôrod je ťažký. Prorok vidí aj zápas so silami zlého. Tie symbolizuje drak. Zaútočí na hviezdy, ale dieťa nezhltne. Dieťa – potomstvo cirkvi, my kresťania, budeme zachránení.

Keď sa pri našej bohoslužbe na sviatok Nanebovzatia P. Márie, pripomína tento dávny obraz, predstavujeme si Pannu Máriu a jej dieťa Ježiša. Netreba ale zabúdať, že obraz nie je pôvodne obrazom predovšetkým pre Máriu, ale Mária sa stala obrazom cirkvi. My, cirkev, bojujeme s dnešnými silami zlého, ale tento boj si nemusíme predstavovať nejako vojensky, ale skôr žensky, matersky; môžeme ho viesť ako Mária. Aj my máme v bolestiach rodiť nový život, nový svet, máme sa pýtať, či sme plodní, či sme schopní počúvať Boha a nechať sa ním viesť a porodiť svet podľa jeho predstáv.

Samotný sviatok Nanebovzatia tento boj akoby podčiarkoval odkazom: Nebojte sa, ani samotná smrť, ak sa k nej dospeje v spolužití s Pánom, nebude pre vás ohrozením a zničením, ale ako hovorili nežne kresťania v minulosti, bude usnutím do Pána. V neskoršom vývoji náboženskej reči sa toto vyjadrenie posunulo do vyjadrenia nanebovzatie. Boh nás objíma, prijíma, na konci zápasu neskončíš v smrti, ale budeš uchvátený do neba, k Bohu a jeho trónu (Zjv 12,5) čiže jeho moci.

Stíchnime a zvážme, ako sme pripravení na boje nášho života. Na tie, ktoré neničia, ale vytvoria po nás a z nás niečo zmysluplné, krásne, trvalo hodnotné.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 134 x


Top