» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

Prvý piatok - október

2.10.2009, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Dnes pri našej meditácii budeme po tretí raz vychádzať z textu Michaela Paula Gallaghera: Slobodní veriť (Dobrá kniha Trnava 2002). Pred mesiacom sme meditovali o tom, ako sa chrániť pred ohlupujúcou konzumnou kultúrou, ktorá človeka oberá o zdravý rozum i cit. Dnes budeme uvažovať o tom, čo sú to nesprávne otázky o Bohu a ako sa od nich oslobodiť, a potom ako si položiť tie správnejšie otázky, ktoré k Bohu vedú.

Úvodná modlitba (Podľa: Jean Vanier, in: Slobodní veriť, 8.)

Pane, chcem teraz premýšľať a modliť sa pokojne.
Chcem rozpoznať v každom období môjho života
svoju vlastnú cestu.
Verím, že na začiatku i na konci tejto mojej cesty si ty,
ktorý ma nežne a vrúcne miluješ,
ktorý túžiš sňať z mojich pliec bremeno viny
a ktorý ma vedieš vždy k väčšej slobode a k plnohodnotnejšej láske.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
M. P. Gallagher, Slobodní veriť (výber zo strán: 61-73).

 Tretia kapitola má názov: „Útek z väzenia nesprávnych otázok.“ Poznáme ľudí, ktorí o Bohu (jeho existencii) ani nerozmýšľajú. Sú povrchní , lebo sa nepýtajú. Ale častejšie sa v modernom svete ľudia pýtajú nesprávne. M. Gallagher píše, ako sa ho študenti často pýtali: „Ako si môžete byť istý, že Boh jestvuje?“ A on im odpovedal: „ A čo, ak si nemôžem byť istý?“
 Ľudia dnes, žiaľ, často stotožňujú viditeľné a skutočné. Zvonka, z pohľadu na viditeľné sa však nikam nedostaneme v téme Boha, ale ani ľudských vzťahov. Tieto témy si vyžadujú nasadenie celej osobnosti. Model poznávania vierou sa nedá overiť matematicky; je to ako vnútorné, osobné poznávanie sa dvoch bytostí.
 Matematik B. Pascal: „Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepozná.“ (Srdce ako jadro osobnosti, nejde len o city.) Pascal sa chcel vyhnúť dvom extrémom: úplne vylúčiť rozum a prijať len rozum.
 M. Gallagher študentom vysvetľoval, o čo ide, na príklade troch citosloviec: cha, aha, ach. „Cha“ znamená, že všetko súdim, ale nič si nevážim, „aha“ znamená, že sme niečo objavili, a „ach“ znamená úžas, obdiv a úctu. Cesta náboženstva musí začať formou úžasu, viac sa podobá vnímaniu poézie ako fyziky.
 Mnohí si myslia, že empirické (fyzikálne) poznanie je jedinou cestou k pravde. Ale: Ako spoznám pravdu, keď ju uvidím?
 Predstavivosť (nie fantazírovanie) je spojencom viery. Dôležitá je naša schopnosť myslieť v príbehoch a metaforách. Príbehy sú najvhodnejším prostriedkom, ako sa priblížiť k Bohu.
 Viera je poznanie, ktoré závisí od našej dispozície, pripravenosti, otvorenosti. Gallagher upozorňuje na dôležitosť feminizmu v tom zmysle, že ide o nové vedomie materskej stránky našej ľudskej podstaty, o prebudenie „dieťaťa“ v nás, o umelca v nás a úctu k telu a prírode. „Mužské“ sa tvári ako to, čo je efektívne a overiteľné. Preto sa v „mužskom“ svete poézia, intuícia a rozprávanie príbehov odsunuli na okraj. Potrebujeme nanovo vyvážiť prístup k životu – rozum i srdce, techniku i poéziu. Technické dôkazy Boha nejestvujú.

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
 Ako premýšľam a ako rozprávam o Bohu (pred mojimi deťmi, inými ľuďmi)? Dokazujem“ Boha alebo pomáham k obdivu a úcte?
 Vážim si príbehy? Počúvam ich srdcom, učím sa pochopiť príbehy biblické a rozprávať svoje nové, vlastné? Viem sa pritom chrániť fantazírovania (k čomu zvádzajú umelé príbehy z televízie)?
 Hľadám matematické istoty alebo vzťah, dôveru a oporu? (Napr. aj v modlitbe a pri sv. spovedi.)

7. Záverečná modlitba (Voľne podľa: Slobodní veriť.)

Bože, pomôž mi vždy znova objaviť seba samého
vo všetkých mojich možnostiach a schopnostiach.
Chráň ma pred polovičatosťou,
ktorá je ohlupujúca a oslabujúca.
Nech si vážim rozum i srdce, city i vzťahy, v ktorých žijem.
Pomôž žiť s dôverou v Teba, v úžase dieťaťa a úcte umelca,
aby som mohol byť prijatý Tebou i životom.
Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 588 x


Top