Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....10111213141516.....81  >>

Sväté omše cez prázdniny

2.7.2017, nedeľa


Od budúcej nedele 2.7.2017 bude letný režim nedeľných sv. omší. Sv. omša o 9.30 nebude. Sv. omše budú o 8.00, 11.00, 19.00.

Zmena kaplánov

1.7.2017, sobota


Od 1.7.2017 odchádza z našej farnosti pán kaplán Vladimír Mikulec, ktorý bude ďalej pôsobiť vo farnosti Blumentál. Chcem mu poďakovať za všetku jeho snahu a prácu v našej farnosti. Zároveň od tohto dátumu privítame v našej farnosti nového pána kaplána Stanislava Čúzyho.

Fatimská sobota

1.7.2017, sobota


V nasledujúcom týždni máme prvú sobotu mesiaca júl. O 7.00 pred sv. omšou bude pobožnosť Fatimskej soboty.

Sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov

29.6.2017, štvrtok


Vo štvrtok 29.6.2017 je prikázaný sviatok apoštolov Petra a Pavla, v tento deň budú tri sv. omše - o 8.00, 17.00 a 19.00. Pri sv. omšiach o 17.00 a 19.00 budeme spolu ďakovať za uplynulý školský rok. Pozývame aj deti, prvoprijímajúcich a mládež k sviatosti zmierenia.

Zbierka na dobročinné diela sv. otca

25.6.2017, nedeľa


Budúcu nedeľu 25.6.2017 bude po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela sv. otca (Obulus Petri – Halier sv. Petra). Pán Boh vám odplať vašu schopnosť deliť sa.

Detská sv. omša - misionárky

25.6.2017, nedeľa


V nedeľu 25.6.2017 pri sv. omši o 9.30 medzi nás zavítajú misionárky, ktoré pôsobili v Rwande, krajine ktorú sme mohli v pôste podporiť pôstnou krabičkou a predstavia nám túto misiu.

sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

23.6.2017, piatok


V piatok 23.6.2017 je sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v tento deň budú dve sv. omše o 8.00 a 19.00.

Poďakovanie - Tomáš

21.6.2017, streda


„Milí priatelia! Niektoré dni v našej Devínskonovoveskej farnosti patria k výnimočným. Som veľmi rád, že k nim môžeme pripočítať aj minulotýždňovú nedeľu, 11. júna 2017, kedy som spolu s Vami a spolu s množstvom hostí z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia - z Nemecka, z Rakúska, Poľska, z Čiech, Talianska či zo Spojených štátov Amerických mohol vytvoriť jedno veľké spoločenstvo počas mojej prvej, t.j. primičnej sv. omši. Som vám všetkým nesmierne vďačný za všetky Vaše prejavy priateľstva a žičlivosti. Nepovažujte prosím za preháňanie, keď poviem, že aj vďaka Vám moja prvá sv. omša patrila k najintenzívnejším a najkrajším chvíľam v mojom duchovnom živote.

Nech Vám náš Pán odmení každú Vašu pomoc, ktorou ste mi v rôznych formách pomohli pri príprave, organizácii alebo realizácii tejto slávnosti. Uisťujem Vás, že naše farské spoločenstvo v "Devínskej" ostáva aj naďalej v mojich myšlienkach a modlitbách, aj keď budem pastoračne pôsobiť na iných miestach bratislavskej arcidiecézy. Od 1. júla ma takto môžete stretnúť na mojom prvom kaplánskom pôsobisku vo farnosti Skalica. Dvere u mňa nájdete vždy otvorené.

Nech Vás Pán zahrnie svojím požehnaním!

Váš

Tomáš“

Božie Telo - Bratislava

18.6.2017, nedeľa


V nedeľu 18. júna 2017 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Chorvátska sv. omša v nedeľu 11:00

18.6.2017, nedeľa


[obrázok - 2017-06-Festival_2017_Pozvanka.jpg]

Chorvátsky kultúrny zväz pozýva na festival chorvátskej kultúry.
V nedeľu 18.6. bude sv. omša o 11:00 v chorvátskom jazyku. Texty a spievané modlitby k chorvátskej sv. omši nájdete v tomto priloženom pdf. Text si môžete vytlačiť a priniesť so sebou.
Celý program festivalu je na priloženom plagátiku.

<<   Strany:  1.....10111213141516.....81  >>

Top