Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....75767778798081.....92  >>

Financie vo farnosti

15.8.2010, nedeľa


Vo farnosti okrem bežných výdavkov máme tento rok aj väčšie mimoriadne finančné výdavky.

Dlhodobo opravujeme F centrum. Dokončila sa tam kotolňa, upraví sa ešte kanalizácia vo dvore a začne sa opravovať pivnica.
V blízkom čase plánujeme vylepšiť ozvučenie kostola, aby bolo dobre počuť aj vonku na nádvorí, a to aj spev a organistov.
Opravuje sa kaplnka pred kostolom (oprava sochy P. Márie stála asi 2 tisíc €), pripravuje sa nová mreža, podstavec atď.).

Pracujeme vďaka našim dobrodincom; stále však máme značné dlhy. Rozvod vody na cintoríne sa robí z cintorínskeho účtu. Veľká vďaka všetkým darcom a pomocníkom! Číslo účtu našej farnosti: 11462825/0900.

Chorvátska púť

1.8.2010, nedeľa


V nedeľu 1. augusta sa koná „chorvátska púť“ do Marianky. Autobus bude pri našom kostole v Dev. N. Vsi pristavený o 13.00. Sv. omšu v Marianke bude slúžiť kňaz - muzikant Branko Kornfeind z Parndorfu. Po sv. omši bude tradičné pohostenie.

Termín birmovky

25.7.2010, nedeľa


Arcibiskupský úrad v Bratislave nám oznámil termín slávenia sv. birmovania v našej farnosti: Nedeľa 10. 10. 2010 o 15.00.

Koncert - "Pocta Solúnskym bratom"

5.7.2010, pondelok


Pozývame na chrámový koncert v Kostole Ducha Sv. v Bratislave – Dev. N. Vsi, ktorý sa koná dňa 5. júla 2010 o 11.30.

Účinkuje sláčikové trio -
Paulína Putterová, husle;
Katarína Veselská, husle;
Terézia Vargová, violončelo.

Koncert sa koná v spolupráci s Rk farnosťou v Dev. N. Vsi a s podporou MČ Bratislava - Devínska Nová Ves.

Zbierka obnoseného šatstva

3.7.2010, sobota


V sobotu 3. júla 2010 je opäť možnosť priniesť do F centra na Istrijskej ul. 4 v Dev. N. Vsi obnosené čisté šatstvo – v čase: 14.00-18.00. Tiež je možnosť si niečo prísť pozrieť a vybrať.

Začiatok júla 2010

27.6.2010, nedeľa


Príležitosť k sv. pokánia – pondelok, utorok, štvrtok, piatok večer, utorok ráno.

Na prvý piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii od 18.00; po sv. omši v piatok o 19.45 je tradičná meditácia a poklona za obnovu cirkvi.

Zbierka na ľudí postihnutých povodňami

20.6.2010, nedeľa


V nedeľu 20. júna 2010 sme po bohoslužbách mali zbierku na pomoc ľuďom postihnutých povodňami na Slovensku. Vyzbierali sme a odoslali na účet KBS sumu: 3 460 Eur. Peniaze bude rozdeľovať poškodeným obciam katolícka Charita. Vďaka všetkým darcom!

Púť do Marianky

19.6.2010, sobota


Na sobotu 19. júna 2010 pripravujeme pešiu púť (výlet) do Marianky. Púť navrhli priatelia z našej partnerskej farnosti Maria Hietzing vo Viedni. Prídú v počte asi 25-30. Aby to nebolo pre niektorých ľudí namáhavé, peši pôjdeme až z Kačína do Marianky, kde bude asi o 16.00 v kostole sv. omša. Cesta peši trvá z Kačína do Marianky asi 1 a pol hodiny.

Na Kačín chodí v sobotu autobusová linka č. 43 z Patrónky; odporúčame odchod od Vojenskej nemocnice o 14.11.

Finančné zbierky

13.6.2010, nedeľa


Vďaka všetkým, ktorí prispeli na našu farnosť pri bohoslužbách v nedeľu 13. júna. Výška sumy: 2 350 Eur. Bežnú nedeľu býva výnos z obetovania (zo všetkých troch sv. omší) okolo 750 Eur.

V nedeľu 20. júna budú vo všetkých kostoloch na Slovensku zbierky na ľudí postihnutých povodňami (u nás po sv. omšiach).

Foto zo slávností

13.6.2010, nedeľa


Fotokatalógy z oboch slávností "Prvého sv. prijímania" sú na prehliadnutie a prípadné objednanie si od nedele 13. júna v sakristii.
<<   Strany:  1.....75767778798081.....92  >>

Top