» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

Prvý piatok - február

5.2.2010, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Michael Paul Gallagher vo svojej knihe s názvom: Slobodní veriť (Dobrá kniha Trnava 2002) píše o nutnosti štvorakého oslobodenia sa od toho, čo nás väzní a o hľadaní Boha. Najprv treba oslobodenie, lebo kto sa neoslobodí od falošných predstáv o sebe, o živote, zbytočne sa vydá na cestu hľadania Boha. V druhej časti knihy autor ponúka príbehy o tomto hľadaní – nie dôkazy, ale usmernenia, cesty. Pred dvoma mesiacmi sme sa venovali spôsobu hľadania Boha, ktorý bol inšpirovaný príbehom sv. Augustína – jeho „hladujúcim“ srdcom. Dnes nám bude pomocníkom v hľadaní viac sv. Tomáš Aquinský a jeho rozumný prístup, pri ktorom sa vedel diviť a pýtať sa.

Úvodná modlitba

Pane, človeka si stvoril, aby sa pýtal a divil.
Aby sa pýtal na zmysel toho, čo vidí alebo len tuší.
Obdaril si nás rozumom, ktorý sa dostáva až na hranicu neznámeho,
i vierou, ktorá ju dokáže prekročiť.
Prihováraš sa nám cez svet, ktorý vidíme,
aby sme sa otvorili tvojmu dotyku, ktorému veríme.
Dotkni sa nás tak, aby sme prijali tvoje slovo a znamenia
a dokázali na ne odpovedať prejavom viery, nádeje a lásky.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
M. P. Gallagher, Slobodní veriť (výber zo strán: 95-102).

 Šiesta kapitola má názov: „Udivená myseľ“. Rozumom sa dá dospieť k poznaniu, že Boh jestvuje, ale zväčša len v ideálnych prípadoch. Je temer nemožné presvedčiť ateistu, ktorý chce silou-mocou popierať Boha.
 Tomáš Aquinský sa nepýtal ako Augustín, prečo sa človek trápi, aký to „hlad“ je v jeho srdci, ale – kto je Boh, a snažil sa tomu porozumieť.
 Tomáš nevychádzal z pocitov, skôr z pozorovania reálneho sveta a z poznania, že svet sa nemôže vysvetliť sám zo seba. Na rozumovom poznaní, že svet sa nevysvetľuje sám zo seba, nič nemenia ani novšie prírodovedecké objavy – naor. teória evolúcie je dobrým opisom (čo sa ako stalo), ale nie vysvetlením.
 Tomáš nehovoril o dôkazoch Boha, ale o cestách k nemu. Ponúkal 5 ciest aj preto, že žiadna sama nestačí. Vždy vychádzal zo života a zo skúsenosti so svetom.
 Podstata Tomášovho premýšľania sa dá zhrnúť takto: 1. Vo svete je úžasný poriadok. 2. Z pozorovania sveta však nedostaneme odpoveď na otázku, prečo vôbec niečo jestvuje. 3. Otázka po zmysle nás obracia k Bohu.
 Cesta mysle k Bohu nie je to isté ako náboženská viera. Jedno je rozumové poznanie, že Boh jestvuje, a niečo iné, že tento Boh so mnou vstupuje do vzťahu.
 Podľa niektorých mysliteľov veľa závisí od osobnej intuície, že Boh jestvuje. To súvisí s tým, ako si vieme uvedomiť svoje hranice a svoje túžby – ide o akési prebudenie sa v prekvapení z vlastnej existencie – začínam tušiť, že Boh jestvuje. Bez dotyku s vlastnými hĺbkami a otázkami akékoľvek skúmanie Boha zostane neplodné.
 Dôležitý je údiv – so svetom je to ako v továrni na lietadlá. Aby vzlietlo lietadlo, musí sa v stovkách oddelení a dielní všeličo vymyslieť, naprojektovať, vyrobiť, vyskúšať, zmontovať, zosúladiť... Normálny človek nepovie, že lietadlo vzlietne náhodou. Sú však ľudia, ktorí povedia, že svet je tu náhodou.
 Náboženstvo nečaká na vedu, aby ho potvrdila, ale spolieha sa na ňu, že mu pomáha očistiť vieru od omylov a povery. Viera ako protiklad nevery neprijíma nejaký názor, ale rozhodnutie pre život.

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
 Vieme sa zamyslieť, múdro rozmýšľať o svete a svojom živote? Snažíme sa o tzv. zdravý rozum?
 Rozlišujeme však to, k čomu možno prísť rozumom a čo poznávame dôverou, vierou? Viera vzniká tam, kde sa „zobudíme prekvapení“ nad tým, že vôbec jestvujeme...
 Zachovávame si schopnosť diviť sa? Nie čudovať sa ako nerozumné deti, ale diviť sa, tešiť, obdivovať niečo krásne ako umelci a svätci...

7. Záverečná modlitba

Vždy neznámy a zároveň vždy blízky Bože,
ďakujeme ti za schopnosť myslenia a údivu;
tak sa môžeme dívať na svet, o ňom premýšľať
i vytušiť svetské i tvoje tajomstvá.
Posilňuj nás a usmerňuj, aby sme vytrvali na cestách,
ktoré vedú bližšie k tebe
i k poznaniu zmyslu nášho vlastného jestvovania.
Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej Sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Alebo:
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 256 x


Top