» články » detail článku

Poklona a meditácia

Výročná poklona

5.10.2010, utorok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Od prvého piatku v októbri používame na meditácie knihu amerických autorov: Murray Bodo a Susan Saint Sing, Cesta svetom, cesta vnútrom (vydali: Paulínky, Praha 2005). Knižka je o sv. Františkovi a sv. Kláre a našej obnove z ich ducha. Na prvý piatok som spomenul život sv. Františka, dnes si priblížime sv. Kláru.

Úvodná modlitba
Milujúci Bože, otvor naše srdce a našu predstavivosť, keď sa vydávame na cestu s Františkom a Klárou. Nech tak s tebou putujeme po tejto vnútornej ceste, ako ťa počúvali vo viere svätý František a svätá Klára. Nech aj nám táto vnútorná cesta pomôže prechádzať našimi dňami pomalšie, tichšie, sústredenejšie, aby sme si uvedomili, kde je náš domov a ako nám naše najbližšie okolie pomáha poznať tvoju vôľu a žiť podľa nej. Tu žijeme, tu môžeme rásť vo svätosti, takisto ako František s Klárou rástli vo svätosti tam, kde žili. Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
M. Bodo/ S. Saint Sing, Cesta svetom, cesta vnútrom (výber zo strán: 22-28).

 Zámerom autorov knihy je prepojiť vonkajšiu a vnútornú cestu životom, aby sme išli svetom, ale vedeli byť aj v ústraní, tichu, a mohli počuť Boží hlas.
 Klára podobne ako František pochádzala z Assisi, kde sa narodila r. 1193 (o 11 rokov neskôr ako František). Pochádzala z bohatej šľachtickej rodiny menom Offreduccio. Jej matka uskutočnila počas života veľké púte na sv. miesta vo svete (Jeruzalem), čo v tej dobe predstavovalo mimoriadny výkon.
 Klára sa od detstva rada modlievala a rozdávala almužny. Napriek tomu, že vyrástla v blahobyte, veľmi cítila s chudobnými a chorými. V dospelosti sa jej veľkou láskou stal Kristus. Dlho rozmýšľala, čo má urobiť.
 V tej dobe stretla Františka. Dozvedela sa, že žobre a žije medzi malomocnými za mestom pri kostole „Santa Maria degli Angeli“. Vo Františkovi našla blízkeho človeka, ktorý robil to, čo chcela aj ona – nasledovať chudobného Ježiša. Tajne ho začala s priateľkou navštevovať a miestny biskup ich podporoval.
 Na Kvetnú nedeľu r. 1212 (mala 19 rokov) ušla z otcovho paláca a cez polia za mestom išla do kostola „Santa Maria degli Angeli“, kde ju už so sviecami čakal František s bratmi. V tej noci zložila sľub čistoty a poslušnosti Kristovi. Po obrade odišli do kláštora benediktínok a potom do ďalšieho kláštora, kde sa ku Kláre pridala aj mladšia sestra Anežka. Rodina chcela odviesť dievčatá domov násilím, ale nezlomili ich.
 Neskôr ich assiský biskup usadil pri kostole San Damiano, kde Klára zostala až do konca života. Tu Klára žila svoj sen, byť nevestou Kristovou. Život v kláštore podľa Františkovho vzoru zdemokratizovala. Všetky sestry si boli rovnocenné. V kláštore žili spolu životom modlitby, ticha a pokornej služby.
 Do kláštorného života si sestry priniesli predstavu o ideálnej žene, dáme, o ktorej spievali trubadúri. Takú dámu uctievali rytieri aj na diaľku. Pre Františka sa takou ženou stala „Pani chudoba“ a Klára sa mu stala stelesnením tejto panej, Kristovej nevesty.
 Počas vojny r. 1240 prišli vojaci cisára Fridricha II. ku kostolu San Damiano pri Assisi a chceli kláštor obsadiť. Klára vtedy priniesla k otvoreným dverám Sviatosť Oltárnu. Keď vojaci uvideli Eucharistiu, zriekli sa boja.
 Sestry žili po celý život bez stálych príjmov, nedoniesli si z domu ani veno, ako vtedy bývalo zvykom. Klára zomrela 11. aug. 1253 a práve v ten dostala do rúk pápežské schválenie jej rehole. (Paradoxne kostol, kde v Bratislave žili klarisky, už dlhý čas je bez modlitby a sv. omše, a slúži len na kultúrne akcie.)

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
 Nakoľko je náš život z viery aj protestom voči duchu sveta/- úpadku cirkvi, v ktorom/- ktorej žijeme? (Klára odmietla pohodlný, bohatý a vlastne nekresťanský štýl života...)
 Čo dnes pre nás znamená modliť sa a cítiť s chudobnými a chorými?
 Nakoľko žijeme v našej cirkvi (farnosti) rovnosť bratov a sestier v Kristovi?
 Ako si (a z čoho) vytvárame v našej dobe ideál dámy a pána, pravej ženy a pravého muža?
 Aký máme zmysel pre skutočnú modlitbu, ktorej základom je vždy stíšenie pred Bohom a tiež meditácia, niekedy aj pred Sviatosťou Oltárnou ako dnes v našom kostole?

7. Záverečná modlitba
Pane, pomôž nám nájsť vznešený a dobrý cieľ, pravý sen a ideál, pre ktorý by sme mohli žiť. Nech poznávame tvoju vôľu cez ľudí, s ktorými žijeme. Nech nás naši blízki inšpirujú ku skutkom milosrdenstva a odvahy, ktoré presiahnu obyčajnosť a všedný zvyk. A to, čo je obyčajné v našom živote, nech je viac ako všedný zvyk, lebo tvoja vôľa sa prejavuje aj v najobyčajnejších chvíľach nášho života. Nech sa toto obyčajné v našom živote premení na nevšedné, čo budeme môcť raz odovzdať tebe. Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 190 x


Top