» články » detail článku

Podmienky na prijatie sv. birmovania, rok 2012

Farnosť Bratislava – Devínska Nová Ves

23.10.2011, nedeľa

Autor: Karol Moravčík


Čo treba splniť na úvod?
1. Prísť na vstupný rozhovor, a potom sa pravidelne so záujmom zúčastňovať na dohodnutých stretnutiach.
2. Ak sa niekto z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť stretnutia, dohodne sa s vedúcim skupiny na náhrade zmeškanej témy. Vedúci mu dá možnosť samostatne spracovať tému a predstaviť jej pochopenie. Možné je maximálne vynechať dve stretnutia. V prípade dlhšej neúčasti (napr. pre chorobu) bude nutné prípravu ukončiť a prihlásiť sa do nového kurzu.

Do konca januára 2012:
1. Pokračovať v pravidelnej účasti na prípravných stretnutiach;
2. odovzdať krstný list a potvrdenie o sv. prijímaní (len tí, čo neboli pokrstení v DNV;
3. mať poznámky z prípravy na slušnej a čitateľnej úrovni;
4. mať v poznámkovom zošite záznam o Božom slove z prevažného počtu nedeľných bohoslužieb v čase od prevzatia tohto listu až do júna;
5. vedieť vysvetliť základné náboženské tézy (podľa prehľadu, ktorý všetci dostanú.

Do mája 2012:
1. Pokračovať v účasti na prípravných stretnutiach a zvládnuť test z vedomostí, ktoré získame počas prípravy;
2. vypísať birmovný doklad a pripraviť si návrh na vhodné birmovné meno. Toto meno si volíme podľa svojho obľúbeného svätca – patróna, ktorý je nám blízky a v niečom sa nám páči (prv ako sa rozhodneme pre meno niektorého svätého človeka, prečítame si niečo o ňom);
3. zvoliť si birmovného rodiča: má byť katolík, chodiaci do kostola, bol už na birmovke, a kandidát birmovky si ho váži; nemôže byť rodičom birmovanca;
4. mať v zošite záznam o Božom slove z prevažného počtu nedeľných bohoslužieb od októbra 2011 do konca prípravy v máji 2012.

Na záver:
1. Prijať sv. pokánia (sv. spoveď);
2. zúčastniť sa organizačnej prípravy v kostole; slávnosť birmovania plánujeme na máj 2012.

Tento list si treba nalepiť do zošita. Záujemca o sv. birmovania svojím podpisom potvrdí, že prijal tento informačný list a súhlasí s podmienkami.
Vážne neplnenie podmienok bude znamenať ukončenie spolupráce na príprave, čo vedúci skupiny po porade s kňazom včas oznámi kandidátovi. Naše požiadavky zdôrazňujú účasť na bohoslužbách, primerané vedomosti a schopnosť prejaviť vlastný záujem. Sv. birmovania sa aj preto nazýva sviatosťou dospelosti. Prajeme všetkým kandidátom a spolupracovníkom úspech v ich snažení.


V Bratislave, október 2011


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 1685 x


Top