» články » detail článku

Štatistika o pastorácii a hospodárení

Prednesené na záver roka 2008

31.12.2008, streda

Autor: Karol Moravčík


Liturgický život a evanjelizácia

Krsty – 125
Sobáše – 19 (vlani 33; v 8 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
Pohreby – 45
Prvé sv. prijímanie – 62
Náboženská výchova na školách v r. 2008/09 – zúčastňuje sa asi 35% zo všetkých žiakov.
Učiteľky, katechétky – 4
Sv. birmovania – 82

Hospodárenie

Hotovosť v Slov. sporiteľni: 550 386 Sk.
Pozemky – máme stavebné parcely na Eisnerovej ulici pri OD Jednota; lúky pod Dev. Kobylou (v prírodnom ochrannom pásme), pozemok v Dev. jazere a pozemok za traťou na poliach pri ceste do Dúbravky (zatiaľ v užívaní Družstva podielnikov Záh. Bystrica).
Zámena pozemkov s mestom – máme prisľúbené, že zámena niektorých menších pozemkov našej farnosti s Hl. mestom Bratislavou sa má uskutočniť ešte v januári 2009. V tej súvislosti má byť odovzdaný do našej správy aj cintorín v DNV. Pripravujeme súčasne už architektonickú štúdiu na úpravu areálu okolo kostola (rozšírenie priestorov kostola).

Príjmy:
• zbierky a dary: 948 500 Sk
• príjmy z nájomného (Jednota platí za parkoviská): 573 007,20 Sk (z toho sme zaplatili daň 190 609 Sk)
• príspevok z MČ DNV: 170 000 Sk (na energie a systém zabezpečenia pre kostol)

Hlavné výdavky:
• energie: 372 190 Sk (kostol, farská budova, F centrum)
• daň z príjmu (od Jednoty): 190 609 Sk
• daň z nehnuteľností: 65 595 Sk
• prevádzka (kancelária, bežná starosť o budovy): 401 549 SK
• Podporný fond pre ABÚ Trnava: 34 478 Sk
• Oprava F centra (projektová dokumentácia): 365 000 Sk

Povinné zbierky na podporu iných cirkevných organizácií
• (Charita, seminár, misie atď.): 104 000 Sk

Plány na väčšie rekonštrukcie a stavby
• Pokračovanie rekonštrukcie F centra
• Úprava a prístavby pri kostole
(Závisí to od predaja niektorých našich pozemkov. Inak môžeme počítať len s financiami, ako sú vyššie uvedené, a ziskom z mimoriadnych zbierok.)

Poďakovanie
Na záver roka ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k životu našej farnosti. Osobitne našim spolupracovníkom v kostole a sakristii – ktorí sa starajú o prípravu bohoslužieb, výzdobu a upratovanie, tiež všetkým miništrantom, lektorom a asistentom. Ďakujeme našim organistom a členom našich spevokolov. Tiež našim katechétkam za vyučovanie náboženstva a všetkým, čo sa venujú deťom a mládeži. Takisto všetkým, ktorí pomáhali pri príprave rôznych podujatí, pri sociálnych a spoločensko-kultúrnych aktivitách v kostole, F centre a na fare. Ďakujeme všetkým, čo obetovali finančné prostriedky, ako aj tým, ktorí obetavo pomáhajú riešiť starosti s hospodárením. Vďaka všetkým za duchovné obety a modlitby pre spoločné dobro.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 143 x


Top