» články » detail článku

Záver roka - poďakovanie

31.12.2013, utorok

Autor: Karol Moravčík


Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k životu našej farnosti. Osobitne našim spolupracovníkom v kostole – našim trom pani kostolníčkam, všetkým ženám, ktoré majú na starosti výzdobu a upratovanie, našim miništrantom, lektorom, asistentom, našim organistom (stabilne boli traja + jeden pri pohreboch + občasní pomocníci), členom našich spevokolov (dospelí, mládežníci, deti). Ďakujeme našim katechétkam za vyučovanie náboženstva a všetkým, čo sa venujú deťom a mládeži, tiež všetkým, ktorí pomáhali pri príprave rôznych podujatí, pri sociálnych a spoločensko-kultúrnych aktivitách v našej farnosti. Ďakujeme všetkým, čo obetovali finančné prostriedky, ako aj tým, ktorí obetavo pomáhajú riešiť starosti s hospodárením. Vďaka všetkým za duchovné obety a modlitby pre spoločné dobro.

Vízia

V dnešnej spoločnosti je posledný deň kalendárneho roka spojený najmä s predstavou ľahkej zábavy. Pre kresťanov je posledný deň roka spojený viac s poďakovaním. Na vďačnosť má nadväzovať radosť z toho, čo sa podarilo, schopnosť sebareflexie nad tým, čo nevyšlo (v osobnom i spoločenskom rozmere), ako aj súcit a solidárnosť s menej šťastnými.

Uplynulý rok bol pre našu miestnu cirkev – farnosť pekný i náročný, lebo sme oslávili 300. výročie zriadenia našej farnosti. Osobitná vďaka patrí Dr. Jozefovi Klačkovi a ľuďom z miestneho Chorvátskeho spolku za spoluprácu pri príprave jubilea. Vo svetovej cirkvi prišlo k mimoriadnej udalosti – pápež Benedikt XVI. odstúpil a za pápeža bol v marci 2013 zvolený kardinál Jorge Bergoglio z Argentíny, ktorý prijal meno František. Svetské médiá hodnotia jeho doterajšie pôsobenie ako veľmi povzbudzujúce aj pre nekatolíkov a nekresťanov.
Niektorí veriaci ľudia radi kladú jednotlivých predstaviteľov cirkvi do protikladu, iní sa zasa tvária, že všetko je a bude po starom. Nový pápež nie je v protiklade so svojím predchodcom; Benedikt videl potrebu zmien v cirkvi, ale sa nepokladal už za schopného ich presadzovať, preto pokorne odstúpil. Nebolo to však gesto rezignácie, ale jednoznačne gesto človeka, ktorý vidí potrebu reformy. František zaiste nerobí len to isté, čo jeho predchodcovia, ponúkol nové videnie problémov v cirkvi i vo svete, ako aj ich riešení, zvlášť v nedávnom dokumente „Radosť evanjelia“. Mnohí hovoria, že reforma už začala, že pápež začal od seba; zmenila sa atmosféra v cirkvi, zmenil sa štýl. Pápež chce žiť s ľuďmi, nechce byť nad ľuďmi, chce aj o cirkvi viac spolurozhodovať s ľuďmi. Preto aj požiadal veriacich na celom svete o ich názory na program pripravovanej synody o rodine a partnerstve.

V našej farnosti sa mnoho rokov modlíme za obnovu cirkvi. Robíme to zvlášť na prvý piatok v mesiaci. Obnovou sa myslí najmä nové aktuálne pochopenie a žitie evanjelia. Vždy som hovoril, že cirkev nebude demokratická podľa vzoru moderných spoločností, ale nemôže byť ani spoločenstvom, kde jeden rozhoduje a druhí len poslúchajú. Lebo cirkev má byť ako rodina – úradne sa oslovujeme bratia a sestry – teda spoločenstvo solidárne, zjednotené vierou v Boha podľa Ježiša a vedené Duchom Svätým. To je omnoho viac ako demokracia. Pozývam všetkých, ktorým záleží na obnove cirkvi, aby prišli na prvé piatky a modlili sa spolu s nami. Z našej modlitby sa potom budú rodiť aj aktivity, ktoré nezostanú povrchné.

Takže vďaka za všetko povzbudzujúce a podnetné! A veľa síl a dobrej vôle v novom roku 2014 pre náš súkromný, cirkevný i spoločenský život!


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 132 x


Top