» články » detail článku

Spolupráca s farnosťou Maria Hietzing Wien

Maria Hietzing Wien

16.2.2009, pondelok

Autor: Karol Moravčík


V sobotu 14. 2. 2009 sme sa opäť stretli s našimi priateľmi z partnerskej farnosti Maria Hietzing Wien. Stretnutie sa uskutočnilo na našej fare v DNV v čase od 14.00 do 17.00. Z Viedne prišli ôsmi na čele s farárom J. Kittlerom. Z našej strany sme boli desiati. (Pozývame z našej farnosti tých, ktorí – a., aktívne pracujú v niektorej oblasti farského života, b., komunikujú nemecky, c., majú záujem a čas.)

Na začiatku stretnutia sme odovzdali peniaze vyzbierané na projekt školy pre indiánske deti v Guatemale (2 000 €). Oni nám tiež priniesli peniaze, ktoré chcú venovať na projekt Streetwork na sídlisku v DNV. Priniesli aj tzv. „Ľúbostný list Boha ľuďom“, napísaný k sviatku sv. Valentína. Jeho text máme na našej webovej stránke v rubrike Meditácie.

Počas stretnutia sme sa rozprávali na tému: Warum ist es sinnvoll Christ zu sein (prečo je zmysluplné byť kresťanom)?, warum ist es sinnvoll den Glauben kirchlich zu leben (prečo je zmysluplné žiť svoju vieru aj cirkevne)? V Rakúsku sú veriaci katolíci zvyknutí na väčšiu osobnú zodpovednosť za život farnosti ako na Slovensku a padne im dosť ťažko, keď niektoré konzervatívne kruhy namiesto toho, aby aktivitu tzv. laikov vítali, sa ich snažia obmedzovať. V súčasnosti je omnoho dôležitejšie ako kedysi, aby naši veriaci nedelegovali zodpovednosť za cirkev len na kňazov, ale sami prijali vlastnú zodpovednosť. Nestačí však len dobrá vôľa, dobré myslenie a pod., naša cirkev potrebuje aj nové formy, ktorými bude komunikovať so svetom. Na súčasnej situácii v Rakúsku možno sledovať, ako ľudia na čele s väčšinou svojich biskupov bojujú za cirkev, ktorá by obstála aj v dnešnej dobe a nezostala by len akýmsi múzeom starých cenností. (Niekedy treba povedať aj pápežovi, že sa mýli. Napr. pri menovaní ľudí na posty, na ktorých cirkev nebudujú, ale svojím správaním vlastne rozbíjajú. Nestačí, že sú títo ľudia konzervatívni.)

Jeden z viedenských priateľov pozýva záujemcov na ďalší Slovensko-rakúsky letný tábor (25. 7. – 1. 8. 2009) v Terchovej, ktorý už viac rokov spoluorganizuje časť saleziánov zo Slovenska a Rakúšania z Pax Christi a Katolíckej charity. (Všetko sa prekladá do slovenčiny.) Tohoročná téma je o migrantoch v Európe. Ak by sa niekto rád zúčastnil, prosíme, nech sa ozve, dáme mu kontakt. Je to vhodné pre študentov i starších.

Asi o 17.00 sme sa presunuli do Devína, k pomníku obetiam komunizmu na sútoku Moravy a Dunaja. Pomník pripomína aj ľudí, ktorí boli po vojne vyhnaní z našej vlasti len preto, že ich materinská reč bola nemčina. (Ich predkovia žili na Slovensku temer tisíc rokov.) Stretnutie sme ukončili večerou v Reštaurácii u Srnčíka.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 1281 x


Top