» články » detail článku

Homília - Sv. Štefan

Sk 6,8-12; 7,51-60 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

26.12.2014, piatok

Autor: Karol Moravčík


Dnes, na druhý vianočný sviatok, spomíname na prvého mučeníka kresťanskej viery, na sv. Štefana. Kresťanský mučeník je svedok viery, človek žijúci dôsledne podľa Kristovho evanjelia, ktorý sa v stretnutí s odmietaním a prenasledovaním nezlomí, ale vytrvá vo vernosti Bohu aj za cenu smrti. Mnohí kresťania sa stali mučeníkmi, lebo im ublížili ľudia, ktorí nenávideli náboženstvo, kresťanstvo a cirkev. Ale nesmieme prehliadať aj to, že mnohí sa stali mučeníkmi preto, lebo im odporovali členovia vlastného náboženstva a cirkvi. To sa stáva vtedy, keď niekto úprimne berie svoju vieru a nechá sa viesť Bohom, ale následne zistí, že iní veriaci takto vieru neberú, naopak, berú vieru a náboženstvo ako svoju kariéru, ako svoj biznis, ako svoju istotu, ktorou si nedajú otriasť ani Bohom.

Štefan bol takýto prípad. Zomrel, lebo sa dostal do sporu s najvyššími náboženskými predstaviteľmi Izraela. Bolo to asi v roku 33/34 v 1. stor. n. l., tri roky po Ježišovej smrti. Štefan lacno neprovokoval, konal len tak ako Ježiš, ktorý tiež zomrel preto, lebo sa znepáčil najvyšším náboženským predstaviteľom. Ježiš a neskôr Štefan boli obvinení, že sa rúhajú Bohu. Naopak, Ježiš a Štefan obvinili vedenie židovskej cirkvi, že veľkňazi a členovia veľrady nepočúvajú Boha. Spor o takúto tému je veľmi vážny. Nejde o to, kto je hriešny a kto nie, ale kto počúva a kto nepočúva Boha. Nám sa patrí pripomenúť, že vtedy nešlo o to, že niekto bol kresťan a niekto bol židovskej viery. U Ježiša a jeho prvých nasledovníkov to bolo predsa jedno. Podstatná otázka je, kto počúva Boha.

Aby sme tomu porozumeli, všimnime si, ako argumentoval Štefan: „Vy tvrdošijní, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému... Ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého“ (Sk 7, 51-53). Štefan obvinil najvyšších náboženských predstaviteľov, že prenasledujú prorokov, teda ľudí, ktorí hovoria v mene Boha, ale nemajú funkciu, nemajú na to úrad. Iste, hocikto nemôže len tak povzniesť nárok, že hovorí či koná v mene Boha. To však mala byť úloha veľrady a to je dnes úloha vedenia cirkvi, aby skúmali, kto hovorí a koná z Božieho Ducha a kto nie. Ak sa však zodpovední náboženskí predstavitelia vôbec odmietajú zaoberať s tým, že niekto okrem nich svedčí o Bohu, a to novým či kritickejším spôsobom, a dokonca zaútočia proti nemu, tak platí, čo povedal Štefan: Protivia sa Duchu Svätému.

Načúvať Bohu, Duchu Svätému, aj keď nebudeme pochopení – to je aj naša úloha, to je aj výzva pre nás. Ako alebo čo si pod tým máme predstaviť? Pred pár dňami (22. 12. 2014) opäť prekvapil pápež František, keď pred zhromaždenými pracovníkmi vatikánskej kúrie čiže pred členmi najvyšších úradov cirkvi hovoril o najčastejších chorobách, ktoré ľudí v týchto vysokých úradoch postihujú. Nemyslel tým choroby telesných orgánov, ale hriešne postoje. Situáciu pomenoval viacerými silnými výrazmi: duchovný Alzheimer, mentálne a duchovné skamenenie, falošný narcizmus, rivalita pre slávu, terorizmus klebiet, tváriť sa ako na pohrebe a pod. Vyzval biskupov a kardinálov v najvyšších úradoch, nech dovolia Duchu Sv., aby ich mohol osloviť a inšpirovať. Záznam o pápežovej reči a zoznam „chorôb“ vysokopostavených osôb vo Vatikáne uverejnili viaceré médiá, vrátane TK KBS. Podobnú kritiku na vedenie našej cirkvi doteraz vyslovovali skôr bežní veriaci, kňazi a teológovia, a tí boli následne označení za notorických nespokojencov a rozbíjačov cirkevnej jednoty.

Teraz tieto obvinenia hovorí pápež. Hovorí veľmi podobne, ako na počiatku cirkvi hovoril sv. Štefan. Kriticky poukazuje na podstatnú vec a hlavný hriech: nepočúvanie Boha, zbožšťovanie seba. Rozdiel oproti Štefanovi je v tom, že túto kritiku dnes prednáša veľkňaz, nie človek z ľudu. Židovská či kresťanská veľrada sa však často správa temer rovnako. Zbožšťuje seba, namiesto toho, aby počúvala Boha. Preto je veľmi dôležité, aby sa aj nositeľ kritického hlasu nepostavil nad ľudí, ale zostal medzi nimi. Pápežovi Františkovi na úvod rozhovoru, ktorý raz poskytol pre jeden časopis, položili otázku: Kto ste, povedzte nám niečo o sebe? On odpovedal krátko: Som hriešnik. Preto je dnešný pápež dôveryhodný. Nestavia sa nad ľudí. Nestavia seba ani mimo kritiku, keď hovorí o problémoch, ktoré sa týkajú vedenia cirkvi.

Nepostavme sa mimo ani my, a nielen dnes, na sviatok sv. Štefana. Spojme sa v záujme počúvať Boha a pomáhajme si navzájom, aby sme pýchu a blúznenie dokázali odlíšiť od skutočnej kritiky a počúvania Ducha Svätého.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 87 x


Top