» články » detail článku

Záver roka - poďakovanie

31.12.2014, streda

Autor: Karol Moravčík


Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k životu našej farnosti. Osobitne našim trom kostolníčkam, všetkým ženám, ktoré majú na starosti výzdobu a upratovanie, našim miništrantom, lektorom, asistentom, našim organistom (Julka, Nikoleta, Pavol; Martin pri pohreboch; pribudli Štefan a Jakub), členom našich spevokolov (dospelí, mládežníci, deti).

Ďakujeme našim katechétkam za vyučovanie náboženstva a všetkým, čo sa venujú deťom a mládeži, tiež všetkým, ktorí pomáhali pri príprave rôznych podujatí, pri sociálnych a spoločensko-kultúrnych aktivitách v našej farnosti. Ďakujeme všetkým, čo obetovali finančné prostriedky, ako aj tým, ktorí obetavo pomáhajú riešiť starosti s hospodárením. Vďaka všetkým za duchovné obety a modlitby pre spoločné dobro.

Vízia

Posledný deň v roku sa mnohí ľudia chcú predovšetkým zabaviť. V dávnych časoch sa ľudia v tento deň nezabávali, ale báli, lebo bola dlhá noc a veľké mrazy. Pre kresťanstvo nie je 31. 12. žiaden mimoriadny dátum ani veľký sviatok. Dnešný večer je hoden povšimnutia len ako malé obzretie sa za uplynulým rokom, ktorý nám pomáha vnímať čas –nielen v samotnom plynutí času, ale aj v jeho obsahu a význame. Toto obzretie využívame na poďakovanie a zamyslenie, na potešenie sa s blízkymi a ako spomienku na tých, ktorých sme tento rok stratili.

Uplynulý rok v našej miestnej cirkvi – vo farnosti sme opäť zažili veľa udalostí, ktoré nás povzbudili, vykonalo sa veľa rôznej práce, prejavili sa ďalší ľudia, ktorí obohacujúco prispeli do života našej farnosti. Na druhej strane je stále dosť ľudí, čo pravidelne chodia do kostola, ale žijú sami pre seba. Zvlášť od mladých ľudí a mladých kňazov čakám väčší záujem o dianie okolo seba a záujem nielen o kamarátov, ale o ľudí všeobecne, najmä hľadajúcich a trpiacich. Do cirkvi nepatríme preto, že nás to „baví“, ale preto že sme uverili v Božiu lásku, ktorá sa nám darovala v Ježišovi, a my ho máme nasledovať v uskutočňovaní projektov Božej lásky vo svete. Toto nasledovanie sa nemá diať v nejakom úlete od normálneho sveta, ale uprostred neho, v reálnom pohľade na seba a v užitočnosti pre svet.

Takže ešte raz vďaka za všetkých dobrých ľudí medzi nami a za všetko povzbudzujúce a podnetné, čo sme prežili! A veľa síl a dobrej vôle v novom roku 2015 pre náš súkromný, cirkevný i spoločenský život!


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 185 x


Top