» články » detail článku

Modlitba a meditácia za obnovu cirkvi

Január 2015

2.1.2015, piatok

Autor: Karol Moravčík; Tomáš Jendruch


1. Privítanie
Milí priatelia, opäť sa stretávame v našom spoločenstve, aby sme sa modlili za obnovu cirkvi v našej farnosti i vo svete. Tieto meditácie konáme na prvý piatok už po mnohé roky. Aj dnes sa pokúsime najprv pomenovať tému a problém, za ktorý sa modlíme, ktorý chceme riešiť. Potom sa stíšime pri modlitbe a v Božom slove a meditácii budeme hľadať odpovede. Nasledovať budú otázky a záverečná modlitba. Dnešnú meditáciu som pripravil s Tomášom Jendruchom.

2. Problém (Tomáš Jendruch)
Pri našich meditáciách o obnove cirkvi nám v ostatných mesiacoch pomáha obraz, ktorý odporúča pápež František. Je to obraz „Panny Márie rozväzujúcej uzly“ (obraz je na našej nástenke). Minulý mesiac sme sa nechali viesť správaním Márie uprostred udalosti, ktorá je známa z Lukášovho evanjelia ako hľadanie Ježiša a jeho nájdenie v chráme. Dnes sa necháme inšpirovať udalosťou na svadbe v Káne Galilejskej. Vtedy si Mária prvá všimla, že svadobníkom chýba víno a ľuďom odporučila, aby sa spoľahli na Ježiša. Povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“

Čo nám táto udalosť môže povedať dnes pri našom úsilí o obnovu cirkvi? Môže nám pripomenúť mnohé ťažko riešiteľné udalosti v cirkvi z minulosti i súčasnosti, ktoré sú nepríjemné, za ktoré sa hanbíme a zároveň vieme, že sami nemáme síl ich vyriešiť. Takéto udalosti sa nevyhýbajú ani cirkvi na Slovensku – môžeme si spomenúť na vážnejšie problémy, ktoré boli medializované vo svetských médiách, ale my v cirkvi sme sa k nim nevyjadrili, hoci mnoho ľudí týmito problémami veľmi trpelo. Vo všetkých týchto situáciách by sme sa mali menej spoliehať na seba a viac na Ježiša. Podľa slov Ježišovej matky máme robiť to, čo nám on povie. Navonok sa zdá, že to v cirkvi robíme, veď Ježišovo meno spomíname veľmi často. Ale naozaj sa ho snažíme počúvať? Nie je to skôr tak, že sa viac spoliehame na seba, na naše zákony, zvyklosti, učenie a diplomaciu než na Ježiša? Čo v skutočnosti znamená spoliehať sa v cirkvi na Ježiša? Čo značí urobiť všetko, čo nám povie?

3. Stíšenie a úvodná modlitba (pieseň na poklonu z JKS; otvorenie svätostánku, kadidlo)
Pane Ježišu, dívaš sa na nás aj s našimi biedami a slabosťami. Vieš, akí sme, pred tebou sa nemôžeme pretvarovať a skrývať svoju vlastnú tvár a záujmy. Posilni nás, aby nám čoraz menej išlo o seba, o vlastný záujem, a čoraz viac sme nasledovali teba a náš život sa v spolupráci s tebou mohol naplniť vínom tvojej sily a lásky. Amen.

4. Božie slovo (Jn 2,1-12; posadíme sa; číta Tomáš Jendruch)
Prečítame si slová evanjelia podľa Jána:
Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli – , zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Potom odišli do Kafarnauma, on i jeho matka, bratia i jeho učeníci, a zostali tam niekoľko dní.

5. Meditácia
Už pred mesiacom pri čítaní z evanjelia o hľadaní Ježiša sme si povedali, že jediným strachom, ktorému v cirkvi môžeme prepadnúť, je strach, že stratíme Ježiša, teda že sa nám stratí jeho zmýšľanie a jeho prístup k ľuďom. Namiesto toho sa zaoberáme často všetkým možným, kritizujeme iných ľudí okolo seba a rôzne úpadkové javy vo svete, ale Ježišom a jeho evanjeliom sa nechávame viesť omnoho menej, akoby sa mohlo očakávať.

Rozprávanie o svadbe v Káne v Jánovom evanjeliu je viac symbolické ako historické. Odpoveď Ježiša matke Márii na jej pripomenutie, že chýba víno, môže vyznievať odmietavo a tvrdo, ale symbolický význam slov sa nachádza v slovách: „moja hodina“. Tento pojem je v Jánovom evanjeliu vyhradený hodine Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, čím sa zasa nemyslí len samotná udalosť, ale konanie Boha na Ježišovi. Tak čítame v 17. kap., že sa Ježiš po poslednej večeri modlil: „Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba“ (Jn 17, 1). Zmysel premenenia vody na víno je skrytý v príkaze naplniť nádoby vodou. Neboli to prázdne demižóny, ale nádoby určené na vodu, ktorá mala slúžiť na náboženské očisťovanie podľa židovských zvykov. Kým voda sa u Židov používala zvonka na umytie a očakávalo sa, že z umytia vzíde aj náboženské očistenie a odpustenie hriechov, víno použije Ježiš ako nápoj dovnútra, aby naznačilo naše rozohnenie a rozradostnenie. Jasne sa tu hovorí: Ježiš a Duch Svätý, ktorého cez Ježiša dáva Boh Otec, odstráni naše povrchné zvyklosti a náboženské predpisy a zákony naplní pravým zmyslom.

Ak chceme obnoviť seba a našu farnosť a pomôcť obnove našej cirkvi, použime tak, ako Ježiš použil prázdne nádoby, naše cirkevné štruktúry, zákony a zvyklosti a naplňme ich Ježišovým vínom čiže jeho Duchom. Mária rozväzuje naše uzly tým, že odkazuje na Ježiša: Jeho počúvajte. Urobte, čo vám povie. Urobte niečo, čo úzkoprsé očisťovanie v strachu pred Bohom premení na radosť z evanjelia, ako dnes pripomína pápež František.

Pápež pred tohoročnými Vianocami vytkol hriechy vysokopostaveným kardinálom a biskupom, ktorí zabudli, že majú nasledovať Ježiša a navykli si na pýchu a moc. František odmieta pocit osobnej dôležitosti, túžbu po moci, nedostatok citu pre druhých, skrývanie sa pred Duchom Sv., karierizmus a dvojtvárnosť života. Viacerí komentátori hovoria, že nikdy v dejinách sa ešte nestalo, aby pápež takto hovoril. Dnes sa vedie boj o cirkev, bojuje sa o dušu a budúcnosť katolíckej cirkvi. Či sa naďalej budeme deliť v cirkvi na vznešených a obyčajných, či kňazi sa budú naďalej povyšovať nad laikov, či budeme naďalej uprednostňovať povrchný dojem a podceňovať ducha, alebo budeme bratmi a sestrami, ktorí nebudú súťažiť o svetskú slávu, ale budeme sa predbiehať v službe blížnym a rozvíjať svoje dary od Boha, nie privilégia.

Pápež si neberie servítku pred ústa a žiada biskupov a úradníkov cirkvi žiť podľa evanjelia. Táto požiadavka sa zaiste týka aj nás ostatných: Urobte, čo vám povie Ježiš, nie to, k čomu vás ženie túžba po moci a sláve, alebo zvyk a zákon! Modlíme sa za obnovu cirkvi, aby sme sa spolu ľahšie venovali službe a zažili radosť evanjelia.

6. Chvíľa ticha

7. Otázky (Tomáš Jendruch)
•Čo môžem urobiť ja pre obnovu cirkvi? Čo pre mňa znamená počúvať Ježiša? Dávam mu šancu, aby ma oslovil cez svoje evanjelium, tiež cez sviatosť zmierenia a sv. prijímanie?
•Nájdem si čas na tichú modlitbu, meditáciu a čítanie zo Svätého Písma?
•Počúvam len seba alebo v dialógu s blížnymi dokážem vnímať aj Ježišove slová?
•Vidím v ľuďoch, ktorí majú odlišné názory na riešenie problémov v cirkvi, svojich bratov a partnerov v diskusii, alebo rivalov a nepriateľov?
•Som ochotný viesť úprimný rozhovor o problémoch a hľadať aj nové spôsoby a riešenia súčasných problémov alebo sa skrývam len za staré tradície?
•Nepomáham svojím mlčaním a prispôsobovaním sa tomu, aby sa v cirkvi presadzovali pyšní namiesto skromných a a slúžiacich ľudí?

8. Záverečná modlitba (na kľačadle)
Môj Pane, zo srdca ľutujem všetky svoje hriechy, obmy moje srdce svojou svätou krvou. Pre tvoje milosrdenstvo prosím, aby si mi dal milosť nového obrátenia.
Môj Pane, v sile tvojho kríža chcem odpustiť každému, kto ma niekedy zranil. Ty si sa pred smrťou modlil: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Milosrdný Pane, nauč ma milosrdenstvu aj vtedy, keď sa mi zdá, že je nad moje sily.
Zriekam sa pokušenia zatvrdiť sa, nechcem v sebe živiť hnev, horkosť a sebaľútosť. Zriekam sa každej túžby po pomste a odplate, chcem požehnať všetkým, ktorí mi akokoľvek ublížili. Prosím aj za odpustenie všetkého, čím som ja niekedy zranil iných, a to aj nevedomky.
Môj Pane, odním mi srdce kamenné a daj mi srdce z mäsa, naplň ho svojou pokorou a miernosťou, obmäkči ho svojím milosrdenstvom.
Vrúcne ťa prosím o Ducha Sv., aby som dokázal milovať teba i blížnych, bojovať dobrý boj a voliť skutočné dobro. Daj, aby som sa nespoliehal len na svoje sily a nikdy nestrácal nádej, ktorá nesklame, lebo je ukotvená v tvojej moci a láske.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 622 x


Top