» články » detail článku

Meditácia - Najsv. Srdce Ježišovo

12.6.2015, piatok

Autor: Karol Moravčík


Podľa: Erich Przywara, Modlitby tohoto věku, s. 26, Olomouc 2006.

Bože náš, prosíme Ťa, otvor naše srdce, otvor naše oči, otvor naše uši pre to, čo pre nás chystáš a čo často nemôžeme pochopiť.

Bože, otvor naše srdce, otvor naše oči, otvor naše uši pre nekonečnú šírku, diaľku, veľkosť a hĺbku tvojho milosrdenstva. Lebo Ty naozaj nie si Bohom tvrdého súdu, Ty naozaj nie si Bohom strašného hnevu, ale Bohom srdca.

Ty si Bohom srdca do tej miery, že by si sa sám chcel stať srdcom, ktoré je otvorené pre to, aby vpilo do seba všetky prúdy zármutku, všetky prúdy utrpenia, všetky prúdy opustenosti. Ty si otvorené srdce, ktoré túži po našom zármutku, po našom trápení, po našej biede, aby ich do seba prijalo a pretvorilo, aby ich ohňom premenilo na Tvoju veľkú a očisťujúcu lásku.

Bože Srdca, Bože Najsvätejšieho Srdca, Bože Prebodnutého Srdca, Bože Vykrvácaného Srdca: Prijmi naše úbohé, slabé, zlyhávajúce a stenajúce Srdce! Celkom nás zahrň do svojej lásky, celkom nás zahrň do svojho domova, do svätého domova svojej lásky!

Daj, nech sa čo najopravdivejšie uskutoční naša dávna modlitba, náš dávny spev: Ježišu, Tebe žijem, Ježišu, Tebe zomieram, Ježišu, Tvoj som v živote i vo smrti. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 110 x


Top