» články » detail článku

Poklona a modlitba za obnovu cirkvi

prvý piatok, február 2009

6.2.2009, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Dnes po tretí raz používam pri našich meditáciách na prvý piatok knižku od amerického autora: Linus Mundy, Bůh není samotář/ Duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem, Nakladatelství Paulínky, Praha 2006. Autor si v tejto knihe kladie otázku: Čo znamená byť kresťanom a odpoveď si dáva prostredníctvom duchovnej skúsenosti dvoch veľkých kresťanských osobností: Sv. Benedikta (+547) a sv. Bernarda (+1153). Autor knihy študoval u benediktínov v Amerike, nie je však mníchom, aj keď ich obdivuje; má rodinu a je šťastne ženatý.

(Úvodná modlitba podľa: L. Mundy, Boh nie je samotár, 55.)

Láskavý Bože, nauč ma, že keď svoj život „strácam“, získavam ho.
Keď „stratím seba“ pre spoločenstvo, rodinu alebo cirkev,
pre priateľov alebo spolužiakov, ktorí sú všelijakí, len nie dokonalí,
stávam sa časťou niečoho omnoho väčšieho, než som sám.
Stávam sa časťou teba.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
L. Mundy, Bůh není samotář (výber zo strán: 53-62).

- Tretia kapitola sa nazýva: Sľub „priviesť aj ostatných“ (spoločenstvo a pohostinnosť).
- To najväčšie, čo nám dodáva spoločenstvo, je odvaha byť a konať veci, ktoré by nás nikdy nenapadlo konať, ak by sme ich mali robiť sami.
- Každý z bratov a sestier môže prispieť k vytváraniu bratských vzťahov, zvlášť zdieľaním svojich duchovných darov. Na duchovnej ceste musíme odolávať pokušeniu, aby sme po nej kráčali sami.
- Sv. Bernard z Clairvaux: „Spoločenstvo je moje najväčšie pokánie.“ Predsa platí aj: V spoločenstve sa poznáva skutočný stav ľudských vzťahov a skutočnosť života.
- Nejde o to, že niekde raz nájdeme bezchybných ľudí. Ide o to, že cirkev je Božie dielo, ktoré však má aj svoju prirodzenú tvár. Dôležité je realisticky vidieť chyby iných, ale nezostať len pri tom, lež vidieť a oceniť aj prednosti iných.
- Sv. Bernard: „Múdry človek vidí svoj život viac ako priehradu, než potok. Priehrada zadrží vodu, kým sa nenaplní, a potom prepustí prebytok bez toho, aby utrpela stratu.“
- V spiritualite benediktínov hrá veľkú úlohu pohostinnosť: „Zachádzajte so všetkými hosťami tak, ako by to bol sám Kristus.“

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:

- Len dobrý priateľ nám dokáže povedať do očí aj nepríjemné veci, ktoré potrebujeme počuť. Komu v našej rodine, farnosti dôverujeme tak, že si nám môže dovoliť povedať pravdu do očí tak, aby nám to duchovne pomohlo?
- Vieme si spomenúť, ako a kde nám Boh dal cez nejaké spoločenstvo dar viery alebo ju posilnil? Boli to rodičia, priatelia, študenti, kolegovia..? Bolo to v kostole pri bohoslužbách, pri nejakom pohostení, stretnutí?
- Podľa Jánovo evanjelia, Ježiš najprv oslovil Ondreja a neskôr Ondrej zavolal brata Petra. Koho na cestu s Ježišom som pozval ja?

7. P. Walter Burghardt SJ o spoločenstve cirkvi:

„Milujem tento živý, pulzujúci, hrešiaci ľud až na smrť. Prečo? Namiesto katolíckej závisti tu zažívam spoločenstvo lásky. Namiesto inštitucionálnej hlúposti tu nachádzam rozumnú tradíciu. Namiesto potláčania individuality tu dýcham ovzdušie slobody. Namiesto strachu zo sexu objavujem vykúpenie tela. V období neľudskosti tu nachádzam plnohodnotnú radosť a smiech. Uprostred úpadku a smrti tu pozorujem obrovský dôraz na život. Napriek zrejmej neprítomnosti Božej tu cítim skutočnú prítomnosť Kristovu.“

8. Záverečná modlitba

Milujúci Bože, ty nás kresťanov učíš, že keď sa zídeme,
tak sme niečím viac ako len obyčajnou množinou nás všetkých.
Pomôž mi, aby som mal stále na mysli,
že aj v modlitbe potrebujem zažiť
ako mnohí svätí a spravodliví,
že spoločná bohoslužba je na prvom mieste.
Lebo práve v rodine, v spoločenstve
prežívame ľudskú tvár tvojej cirkvi.
Amen.

9. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej Sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Alebo:
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 209 x


Top