» články » detail článku

Poklona a modlitba za obnovu cirkvi

prvý piatok, marec 2009

6.3.2009, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Dnes po štvrtý raz používam pri našich meditáciách na prvý piatok knižku od amerického autora: Linus Mundy, Bůh není samotář/ Duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem, Nakladatelství Paulínky, Praha 2006. Autor si v tejto knihe kladie otázku: Čo znamená byť kresťanom a odpoveď si dáva prostredníctvom duchovnej skúsenosti dvoch veľkých kresťanských osobností: Sv. Benedikta (+547) a sv. Bernarda (+1153). Autor knihy študoval u benediktínov v Amerike, nie je však mníchom, aj keď ich obdivuje; má rodinu a je šťastne ženatý.
(Úvodná modlitba podľa: L. Mundy, Boh nie je samotár, 65.)

Pane, je len niekoľko vecí, na ktorých v živote záleží.
Ty nás učíš, ktoré to sú: Tvoja láskyplná blízkosť, Otče, Synu a Duchu Svätý...
a vzájomná blízkosť s ľuďmi, s ktorými ideme na našej pozemskej púti.
Hoci sme dnes pokúšaní mnohými lákadlami,
daj, nech si uvedomujeme, že dnes i v budúcnosti sme skutočne bohatí
len z práce našich rúk a nášho rozumu a v modlitbe srdca,
a že naozaj žiť a prežiť môžeme len s tebou.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
L. Mundy, Bůh není samotář (výber zo strán: 62-78).

- Štvrtá kapitola sa nazýva: Sľub pracovať a modliť sa spoločne (ora et labora).
- Regula sv. Benedikta dáva dôraz na detaily pri modlitbe i práci. Preto mali mnísi čas presne rozdelený. Modlitba v zhromaždení má byť krátka, pokorná, vrúcna a najmä pravidelná. Celé kláštorné prostredie má povzbudzovať k modlitbe (preto bola pri kláštore vždy pekná záhrada a umelecky stvárnené prostredie).
- Tak ako krajčír všíva do látky máme Boha „všívať“, „votkať“ do nášho života. Modlitba u sv. Benedikta sa volá „Hodinky“ alebo „Božie služby“ (Liturgia horarum). Ako umelci na hudobný nástroj aj modlitbe sa učíme cvičením. Cieľom je kontemplácia (con-templo) – tvoriť s niekým chrám.
- Práca sa v kláštoroch delí na ručnú a vzdelávaciu. Mnohé kláštory sú preslávené stáročnou tradíciou remeselnej výroby, dôrazom na ekológiu a zdravie.
- Posvätnou sa naša práca stáva: ak chce poslúžiť úžitku všetkých, ak má svoje vhodné miesto a priestor v celku nášho života, ak nám umožňuje využiť naše najlepšie dary, ktoré máme od Boha.
- Dôležité je mať v rovnováhe akciu a kontempláciu. Nepovažujme každé vnútorné volanie za inšpiráciu Duchom Sv.! Lectio divina – čítať sväto, teda to a tak, čo nás povzbudzuje, inšpiruje, otvára Duchu: „Keď sa modlíme, hovoríme k Bohu. Keď čítame, Boh hovorí k nám.“
- Spoločenstvo ako zdroj radosti. Vedieť sa hrať, starať o zdravie, byť s inými.

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:

- Pokladáme v rodine a spoločenstve za dôležitú čnosť aj hravosť a radosť (nie predvádzať sa)? Vieme to dať najavo?
- Učíme sa mať v rovnováhe modlitbu, prácu a zábavu?
- Ako si vieme usporiadať deň, aby Boh mohol byť stredobodom všetkého, čo robíme?

7. Záverečná modlitba

Láskavý Bože, daj, nech je moja práca a moja modlitba vždy určená tebe.
Daj, nech mám na pamäti dobrú radu sv. Benedikta:
„Kedykoľvek začínate dobré dielo,
mali by ste najprv prosiť Krista Pána, aby ho doviedol k dokonalosti.“
Tiež daj, nech nezabúdame na radu sv. Bernarda:
„Blahoslavení sú tí, Pane Ježišu, ktorých ty sprevádzaš.“
Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej Sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Alebo:
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 593 x


Top