» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

Prvý piatok, jún 2009

5.6.2009, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Dnes sa opäť na prvý piatok venujeme meditácii podľa knižky amerického autora: Linus Mundy, Bůh není samotář/ Duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem (Nakladatelství Paulínky, Praha 2006). Autor si v tejto knihe kladie otázku: Čo znamená byť kresťanom. Odpoveď ponúka prostredníctvom duchovnej skúsenosti dvoch veľkých osobností: Sv. Benedikta (+547) a sv. Bernarda (+1153). Autor knihy študoval u benediktínov v Amerike, nie je však mníchom, aj keď ich obdivuje. Dnes budeme meditovať o šiestej téme z jeho knihy, ktorou je jednoduchosť, čistota a chudoba.

(Úvodná modlitba podľa: L. Mundy, Boh nie je samotár, 93; Modlitba sv. Bernarda)
Pane, daj, aby som vždy vedel,
že potrebujem nielen pozerať hore,
aby som ťa uvidel,
ale aj hľadieť dolu na zem, aby som sa nepotkýnal a nepadal.
Kým sa celkom neodovzdám hľadaniu teba,
kým sa do toho celkom nepustím
a kým ťa nenájdem vo všednosti, v bežnom živote,
v jednoduchosti prítomnej chvíle,
zostanem len cudzincom, ktorý prechádza životom.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
L. Mundy, Bůh není samotář (výber zo strán: 91-106).

 Šiesta kapitola sa nazýva: Sľub hľadať jednoduchosť (chudoba a čistota). Ide vlastne o to, aby sme od dôrazu na „fajnové“ vonkajšie prostredie prešli k dôrazu na krásne vnútorné prostredie. Ide o zriekanie sa vecí vo svete pre niečo väčšie. Poznáme to napr. z výroku evanjelia: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné sa vám pridá.“ (Lk 12,31)
 Odpoveďou na zmätok, čo vytvára neobmedzená túžba po produkcii, konzumácii a zisku môže byť jednoduchosť podľa ideálu sv. Benedikta. S tým súvisí hľadanie Boha, ktoré žijeme v bežných záležitostiach života. Boh je totiž prítomný uprostred všetkých všedných vecí.
 S Bohom sa môžeme spojiť najmä cez modlitbu a lásku. Podľa L. Mundyho najlepšou modlitbou sú žalmy. Žalmy sú výrazom jednoduchej modlitby. Ich modlitba vždy začína jednoduchým zvolaním: Bože, príď mi na pomoc. A končí chválospevom: Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému...
 Sv. Bernard: Žalmy sa majú prednášať alebo spievať tak, aby ich spev nebol slabý, ani roztopašný, ani hrubý, ale príjemný – nech pohne srdce, mierni smútok, tíši zlosť...
 Jednoduchosť života môžeme dosiahnuť podľa sv. Benedikta prostredníctvom12 stupňov pokory: 1. Mať stále bázeň pred Bohom (podľa lásky budeme súdení); 2. Máme milovať vôľu Božiu (Thomas Merton: „Pane, to, že si myslím, že nasledujem tvoju vôľu, ešte neznamená, že tak naozaj robím. Ale verím, že moja túžba potešiť ťa, ťa naozaj teší.“); 3. Podriadiť sa svojmu predstavenému (naším najvyšším predstaveným je Boh); 4. Byť poslušný v protivenstvách (nepodliehať zhonu kvôli zisku); 5. Vyznávať svoje hriechy (poprosiť o prepáčenie); 6. Byť spokojný s tým, čo je malé a nízke (lepšie je byť vďační ako šťastní...); 7. Byť presvedčený, že nemáme prečo mať prednosť pred inými (neprodukujeme odpad); 8. Rešpektovať pravidlá domácnosti, kde žijem; 9. Mať úctu k tichu; 10. Nemať sklon ku zbytočnému smiechu; 11. Hovoriť pokojne; 12. Byť pokorný voči všetkým (nevytvárať o sebe falošný obraz).
 Hľadajme pozitívnu chudobu – pýtajme si, či naozaj potrebujeme to a ono, či potrebujeme viac?
 Čistota – súvisí s vernosťou a dôverou v Boha; zomrieť sám sebe, aby sme hľadali predovšetkým Božie kráľovstvo (nie len, ale predovšetkým).
 Obeť je podstatnou časťou kresťanského života, ale každá obeť má svoje rozumné medze.
 Sme pozvaní k pokoju. Máme žiť inak ako svet, ktorý kladie dôraz na produkciu, zisk a konflikt. Kto sa usiluje o pokoj, nájde si čas napr. na čítanie, hudbu, prírodu, vtáčikov, prechádzku, tichý rozhovor, pečenie, hru s deťmi, šport, psa, film, sedenie na lavičke a ďalšie maličkosti...

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
 Kde hľadáme Boha? Vieme milovať jednoduchosť, aby sme ho našli?
 Ktorú modlitbu, ktorý žalm máme najradšej?
 Neženieme sa priveľmi za ziskom alebo prácou a nezabúdame pritom na pokoj a Boha?
 Vieme sa tešiť z maličkostí namiesto zhonu za väčším ziskom?

7. Záverečná modlitba
Pane, ty si to, čo hľadáme. Chceme žiť čoraz viac v tvojej prítomnosti.
Ukáž nám, ako máme žiť každý deň tvoje tajomstvo, aby sme ničomu „nedávali prednosť pred Kristom“.
Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej Sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Alebo:
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 208 x


Top