Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....10111213141516.....85  >>

4. nedeľa cez rok

28.1.2018, nedeľa


Farské oznamy pre 5. týždeň si môžete pozrieť v priloženom pdf súbore.

Teen stretko

26.1.2018, piatok


Pozývame všetkých žiakov druhého stupňa základných škol na spoločne stretnutia.
Čakáme ťa už v piatok 26.1.2018.

2018-01-26-Teen-age.jpg

3. nedeľa cez rok

21.1.2018, nedeľa


Farské oznamy pre 4. týždeň si môžete pozrieť v priloženom pdf súbore.

2. nedeľa cez rok

14.1.2018, nedeľa


Farské oznamy pre 3. týždeň si môžete pozrieť v priloženom pdf súbore.

Krst Krista Pána

7.1.2018, nedeľa


Farské oznamy pre 2. týždeň si môžete pozrieť v priloženom pdf súbore.

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

31.12.2017, nedeľa


Farské oznamy pre 1. týždeň v roku 2018 si môžete pozrieť v priloženom pdf súbore.

Záver roka 2017

31.12.2017, nedeľa


Liturgický život

Krsty – 120 z toho 60 chlapcov a 60 dievčat, 4 dospelí.
Sobáše – 25.
Pohreby – 28 z toho 10 mužov a 18 žien. Pripravených sviatosťami bolo 19.
Učiteľky NV – 4, kaplán učí na SOŠ

Vo farnosti existujú stretnutia pre deti vo štvrtky o 16.00, pre mladšiu mládež v piatky po večernej sv. omši, pre staršiu mládež v stredy po sv. omši o 18.00, v piatky o 9:00 býva sv. omša pre mamičky s malými deťmi a po nej stretnutie.

V tomto roku sme začali prípravu k prijatiu sviatosti birmovania pre našich mladých. Pripravujú sa v troch skupinách, ktoré vedú animátori a pán kaplán.

V našej farnosti pôsobia tri spevácke zbory, ktoré mali v tomto roku pre nás aj koncert. Je to spoločenstvo detí a mladých a zbor dospelých Veni.

V roku 2018 by sme mali prejsť na nový spôsob prípravy k sviatosti manželstva, kde sa snúbenci budú pripravovať po skupinách v kurzoch. Toto však je momentálne ešte vo fáze prípravy.

V roku 2017 sme boli spolu na púti vo Fatime a Lurdoch. V nasledujúcom roku sa pripravujeme na púť do Svätej zeme a Jordánska.

V uplynulom roku v našej farnosti boli po 67 rokoch primície nášho rodáka Tomáša Jendrucha, ktorý momentálne pôsobí ako kaplán vo farnosti Skalica.

Hospodárenie a majetok

Účty:

  • Farský bežný účet: 55 700 €
  • Zvláštny účet vo VÚB (financie za predaj pozemku): 484 128 €
  • Cintorínsky účet: 456  € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom; príjmy sú z poplatkov za hrobové miesta, na tento účet bolo z farského účtu prevedených 3 000 €, z dôvodu dokončenia chodníkov v minulom roku a v tomto roku z dôvodu nedostatkom finančných prostriedkov na bežnú údržbu cintorína bolo prevedených ešte 500 €)


Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.

Pozemok na Eisnerovej ulici oproti OD Terno je stále v procese predaja, predaj už je schválený aj arcibiskupským úradom, bola podpísaná predkupná zmluva a zaplatená záloha.

V uplynulom roku sme v našom kostole vymenili ozvučenie. Cena materiálu i práce je 9 759€. Zatiaľ sme uhradili 4 500 €.

Práce a plány

Ako ste si mnohí všimli, začali sa rekonštrukčné práce na budove Domu rozlúčky vedľa kostola. Celkové náklady podľa rozpočtu by mali vyjsť 187 000 €. Tieto práce sú hradené zo zvláštneho účtu vo VÚB (financie z predaja pozemkov). Zatiaľ sme zaplatili za práce 66 459 €. Tento objekt bude nie len zrekonštruovaný, ale budú tu vybudované nové sociálne zariadenia, kuchynka, sklad a priestor pre pohrebnú službu. Keďže na pohrebné účely slúži minimálne, v budúcnosti by mal byť využívaný hlavne ako priestor stretnutia sa.

Na jeseň roku 2018 by mala byť v našej farnosti birmovka.

 

Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a vašu trpezlivosť.

Pán Boh zaplať!

Cintorín

28.12.2017, štvrtok


Prosíme všetkých nájomcov aby si v priebehu roka 2018 prišli doplatiť rozdiel v pôvodnej a novej cene za nájom hrobového / urnového miesta u správcu cintorína.

V sekcií cintorín sme aktualizovali stránkové dni správcu cintorína.

4. adventná nedeľa

24.12.2017, nedeľa


Farské oznamy pre 52. týždeň si môžete pozrieť v priloženom pdf súbore.

3. adventná nedeľa

17.12.2017, nedeľa


Ranná sv. omša o 800 bude v chorvátskom jazyku. Texty a spievané modlitby nájdete v priloženom pdf súbore. Text si môžete vytlačiť a priniesť so sebou.

Farské oznamy pre 51. týždeň si môžete pozrieť v priloženom pdf súbore.

<<   Strany:  1.....10111213141516.....85  >>

Top