Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....42434445464748.....80  >>

Koncert „od Bacha až po Tango“

26.5.2013, nedeľa


GoodSports International Slovensko Vás pozýva na večerný koncert „od Bacha až po Tango“ v kostole Ducha svätého v Devínskej Novej Vsi.

[obrázok - GoodSportsKoncert2013]

DÁTUM A ČAS: 26.mája 2013 o 20.00

Hrajú: Jozef Lupták - violončelo, Boris Lenko - akordeón, bandoneón (typ akordeónu), Milan Pala, Marián Svetlík - husle, Peter Vrbinčík - viola.

Program: J.S. Bach - Sólo pre violončelo, Duet pre violončelo a akordeón Improvizácie Astor Piazzolla - 5 vnemov v rytme tanga: suita pre bandoneón a sláčikové kvarteto"

Vstup voľný (možnosť dobrovoľného príspevku)

[obrázok - GoodSportsLogo]

GoodSports športové aktivity

26.5.2013, nedeľa


GoodSports International Slovensko Vás pozýva na tréning, hru a zábavu so študentmi Univerzity Bethel (USA). Pre deti od 12 rokov.

1) VOLEJBAL
KEDY:    27. mája 2013 od 16.00-18.00
             29. mája 2013 od 16.00-18.00

2) BASKETBAL
KEDY:    26. mája 2013 od 13.00-15.00

3) AMERICKÝ "FLAG" FUTBAL
KEDY:    27. mája 2013 od 16.00-18.00
             29. mája 2013 od 16.00-18.00

KDE: Telocvičňa v škole Ivana Bukovčana 3 (prípadne multifunkčné ihrisko)
KONTAKT: 0902 705 507

[obrázok - GoodSportsLogo]

Sv. spoveď pred prvým sv. prijímaním

21.5.2013, utorok


Deti prídu na sv. spoveď v týchto termínoch:
21.5., 24.5., 27.5., 3. 6. - vždy 1-2 hod. pred večernou sv. omšou. Treba dodržať rozpis, ktorý majú deti v zošitoch na náboženstvo.
Môžu prísť aj rodičia (príbuzní) vždy, keď je sv. omša v týždni - pred ňou i po nej.

Koncerty

15.5.2013, streda


Pozývame na koncert ZUŠ ku dňu matiek v našom kostole v stredu 15.5. o 18.00 (účinkujú najmä žiaci ZUŠ).

Tiež pozývame na "Hodový koncert" v našom kostole na budúcu nedeľu o 20.00. Účinkujú: Jana Vargová – flauta a organ; Ivica Gabrišová – flauta; Katarína Veselská – husle; Andrej Gál - violončelo.

Stretnutie s rodičmi

6.5.2013, pondelok


Pozývame na ďalšie stretnutie s rodičmi detí, ktoré sa tento šk. rok pripravujú na Prvé sv. prijímanie. Stretnutie a porada je pondelok 6.5. o 19.00 v F centre.

Stretká mladých - Máj 2013

2.5.2013, štvrtok


[obrázok - Program mladých - máj]

Viac v rubrike Projekty-->Stretká mladých.

Začiatok mája 2013

29.4.2013, pondelok


Zo zbierky na kňazský seminár v Bratislave, ktorá sa konala na 4. veľkonočnú nedeľu, sme poslali: 623 €. Vďaka!
Možnosť k sv. pokánia je pred prvým piatkom v máji zvlášť v pondelok, štvrtok a piatok podvečer.
V piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše od 18.00; po sv. omši je meditácia a poklona za obnovu cirkvi.
Májové litánie k P. Márii budú pred sv. omšami.

Prednáška v F centre

27.4.2013, sobota


V sobotu 27. 4. od 16.00 do 17.30 je v F centre prednáška a beseda na tému: „Žiť manželstvo s Bohom/ Liek proti kríze rodiny“. Vedie: Terézia Lenczová.

Rozlúčka - P. Ferdiš Takáč SJ

20.4.2013, sobota


Dňa 10. 4. 2013 sme sa rozlúčili s P. Ferdišom Takáčom v Chorvátskom Grobe. Bol dobrým priateľom aj mnohým ľuďom z Dev. N. Vsi. Ďakujeme mu za jeho priateľstvo, zostávame spojení v spomienke a modlitbe.

Viac v životopise, ktorý uverejnila Spoločnosť Ježišova na Slovensku:

[obrázok - Ferdiš Takáč]

P. Ferdinand Takáč SJ
1920 - 2013

       Narodil sa 27. Júna 1920 v Chorvátskom Grobe. Základnú školu absolvoval v rodnej obci a reálne gymnázium v Bratislave, kde v roku 1941 zmaturoval. V rokoch 1941-1944 študoval právo na univerzite v Záhrebe. Vzhľadom na vojnové pomery, a po úmrtí svojej matky, prerušil štúdium a vrátil sa v roku 1944 domov. Po skončení vojny, o rok neskôr, sa už vzhľadom na zmenenú politickú situáciu nemohol vrátiť do Záhrebu a dokončiť štúdia. Zamestnal sa ako redaktor denníka Čas. V roku 1947 bol jeho vyslaným redaktorom v Chorvátsku. Po februári 1948 bol z redakcie novín prepustený.
       V Záhrebe sa často stretával s jezuitmi, a tu sa pri čítaní Cambellovho diela Dejiny jezuitov zrodilo jeho rozhodnutie vstúpiť do rehole. Na sviatok sv. Ignáca v roku 1948 začína noviciát v Ružomberku. Po likvidácii rehole v apríli 1950 a internácii v Podolínci bol nasadený ako robotník na stavbe Púchovskej priehrady. V tajnosti pokračoval v študijnej príprave a kňazskú vysviacku prijal 23. januára 1955 v súkromnom dome od Jána Ch. Korca v Bratislave. Po prezradení vysviacky bol ešte v tom istom roku zaistený a v procese Srna a spol. odsúdený na osem rokov väzenia. Ako trestanec pracoval v jáchymovských uránových baniach, vo východočeských uhoľných baniach v Rtyně, bol vo väzbe vo Valdiciach a v Prahe na Pankráci. Toto obdobie neskôr zachytil v knihe: Uzničke uspomene Hrvata isusovca za komunizma u Slovačkoj, Zagreb 2006. Vo slovenskom vydaní táto knihe vyjde o rok neskôr pod názvom Život ma naučil mať ľudí rád, vo vydavateľstve Dobrá kniha.
       Po amnestii v roku 1960 pracoval až do mája 1968 ako pomocný robotník pri oprave domových výťahov. Potom nastúpil do redakcie Katolíckych novín, odkiaľ bol v máji 1970 v rámci normalizácie prepustený. Od 1. januára 1971 mohol pastoračne vypomáhať pre komunitu Milosrdných sestier sv. Vincenta v Slatinke pri Lučenci. Pre zdravotné problémy (1972) ako pre aj stratu štátneho súhlasu (1973) je prepustený z cirkevnej služby. Do septembra 1974 pracuje ako roľník na rodičovskom hospodárstve v Ch. Grobe. Následne dostáva štátny súhlas, opäť ako duchovný správca v komunite sestier Satmárok, v Slatinke pri Lučenci, kde pracoval až do roku 1988. Počas tohto obdobia preložil z francúzštiny knihu Jeana Galota SJ: Milostiplná a od Fraňa Kuhariča z chorvátštiny príhovory kňazom: Kráčajme v pravde, ktoré neskôr vyšli v 1996 vo vydavateľstve Dobrá kniha. Od Juraja Gusiča preložil osem krížových ciest, ktoré vyšli až po páde totality s názvom S Ježišom na Golgotu. V roku 1988, po smrti P. Jána Diešku, je ustanovený na jeho miesto ako duchovný správca v Charitnom domove sestier františkánok V Báči. Tu pracuje do roku 1992.
       Medzi tým jezuiti v Piešťanoch otvorili exercičný dom, kam v roku 1992 P. Takáč odchádza ako exercitátor a ako výpomocný duchovný pri kaplnke Sedembolestnej P. Márie. Popri duchovnej službe dokončil Hrvatsko-slovački rječnik, (chorvátsko-slovenský slovník), ktorý mu vyšiel v Záhrebe v roku 1999 a slovník približujúci chorvátsky dialekt v rodnej obci (Rječnik sela Hrvatski Grob, Zagreb 2004). P. Takáč preložil ešte ďalších 15 kníh a asi šesť pripravil do tlače. Jedna z posledných, keď už bol od roku 2006 členom komunity v Ivanke pri Dunaji bola autobiografická sága s názvom: Sága môjho rodu (Emauz 2009). Páter Ferdinand Takáč zomrel po prevezení do nemocnice v Bratislave 6. apríla 2013.

       R.I.P.

Burza šatstva

20.4.2013, sobota


Burza šatstva je opäť v sobotu 20. 4. 2013 v F centre na Istrijskej ulici č. 4; od 14.00 do 18.00 tam budú naši spolupracovníci. Možno priniesť čisté hodnotné veci na darovanie a tiež si možno hneď niečo prísť vybrať.
<<   Strany:  1.....42434445464748.....80  >>

Top