Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....65666768697071.....92  >>

Začiatok nového roka

1.1.2012, nedeľa


Vďaka za finančné dary počas vianočných sviatkov: Na farnosť – 1 820 €, farská ofera – 1 480 €. Mohli sme už splatiť aj náš podiel 2 tisíc eur na školu v Guatemale. Vďaka!

Možnosť sv. spovede je pondelok (2.1.) ráno, potom štvrtok a piatok večer; nové úmysly na sv. omše zapisujeme vo štvrtok a piatok od 17.00 v sakristii.

V piatok na slávnosť Zjavenia Pána pred sv. omšami požehnávame vodu. Večer 6.1. o 19.00 pozývame na slávnostný „Trojkráľový koncert" v našom kostole.

Štatistika za rok 2011

31.12.2011, sobota


Liturgický život a evanjelizácia
Krsty – 161
Sobáše – 33 (v 23 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
Pohreby – 43
Prvé sv. prijímanie – asi 60
Náboženská výchova na školách v r. 2011/12 – asi 38-40% zo všetkých žiakov.
Katechéti – 4

Hospodárenie a majetok
Hotovosť v Slov. sporiteľni: Farský bežný účet – 2 240 €
Cintorínsky účet – 28 531 €
Pozemky – stavebné parcely na Eisnerovej ulici pri OD Jednota; lúky pod Dev. Kobylou, pozemok v Dev. jazere a pozemok za traťou na poliach pri ceste do Dúbravky. Budovy – kostol, F centrum, farský dom, budova na cintoríne.

Príjmy:
•zbierky a dary: 43 500 €
•príjmy z nájomného (Jednota): 20 400 €
•príspevok z MČ DNV: 1 600 €

Hlavné výdavky:
•daň z nehnuteľností a z príjmov: 5 630 €
•prevádzka, energie: 13 301 €
•prevádzka (kancelária, bežná starosť o budovy fary a farského centra): 21 517 €
•Podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 234 €
•Vrátené pôžičky: 26 000 € (zostáva 98 976 €)

Povinné zbierky na podporu iných cirkevných organizácií
•(Charita, seminár, misie atď.): 4 800 €. Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.

Uskutočnené a neuskutočnené plány
•Vykonali sme menšie práce v F centre (zvlášť kanalizačné siete a rozvody vody na dvore)
•Naše pozemky, ak nerátame pár eur od nájomcov polí, zatiaľ neprinášajú žiaden zisk. Po odstúpení investora od zmluvy (o budúcej zmluve), ktorý chcel stavať na našich pozemkoch nové námestie v DNV, nemá naša farnosť v blízkom výhľade žiadne väčšie finančné zdroje, z ktorých by sme mohli dokončiť úpravy v F centre a vybudovať väčší priestor na bohoslužby.
•Vhodné by bolo opraviť vežu kostola
•Cintorín – väčšie čiastky z cintorínskeho účtu sa minuli pri vytvorení priestorov na uloženie urien. Financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom. Pripravujeme úpravu chodníkov na cintoríne.

Fotografie z akcie Začíname spolu Advent 2011

22.12.2011, štvrtok


Fotografie z akcie Začíname spolu Advent 2011 si môžte pozriet vo fotogalérii.

Vianoce

22.12.2011, štvrtok


Betlehemské svetlo skauti prinesú do nášho kostola vo štvrtok 22.12. večer; radi svetielko prinesú aj osobne tým, ktorí si nahlásia adresu (u pani kostolníčky), a to piatok od 10.00 do 12.00.

Polnočnú vianočnú sv. omšu slávime v našom kostole o 23.00.

Na Vianoce (nedeľa 25.12.) máme po sv. omšiach tzv. farskú oferu (zbierka pre kňaza, organistov a kostolníčky). Vďaka!

Sv. spoveď

19.12.2011, pondelok


Sv. pokánia v predvianočnom týždni: pondelok, štvrtok, piatok večer, utorok ráno, vždy pred a po sv. omši (len miestny kňaz).

Vianočný koncert

18.12.2011, nedeľa


18.12.201119:00 hod. po Svätej omši sa bude v kostole Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi konať Vianočný koncert vokálnej skupiny SKLO. Koncert sa koná v spolupráci s Mestskou časťou Devínska Nová Ves a s jej finančnou podporou. Srdečne Vás pozývame.


[obrázok - vokálna skupina SKLO]

Koncerty

14.12.2011, streda


Koncerty v Kostole Ducha Sv. v DNV:

Koncert ZUŠ v stredu 14.12. o 18.00.
Koncert "SKLO" v nedeľu 18.12. o 19.00.

Pozývame!

Návšteva chorých

11.12.2011, nedeľa


V dňoch pred Vianocami navštevujeme so sv. prijímaním našich starých a chorých, čo nemôžu prísť osobne do kostola. Kto by chcel, aby ho navštívil so sviatosťami kňaz, treba aby - on alebo jeho blízki - nahlásil svoju presnú adresu a telefónny kontakt. Termín návštevy sa osobne dohodne.

Zbierky

11.12.2011, nedeľa


Jesenná zbierka na Bratislavskú charitu – konala sa v nedeľu 4.12.2011. Poslali sme: 560 €. Vďaka!

Zbierka na Guatemalu (škola pre indiánske deti) – možnosť prispieť v F - centre aj v nedeľu 11.12.2011 (9.00-10.00; 15.00-18.00). Zatiaľ sme vyzbierali 1200 €. Ešte potrebujeme na splnenie nášho podielu: 800 €. Vďaka!

Sv. pokánia

11.12.2011, nedeľa


Sv. pokánia pred Vianocami – v nedeľu 11.12. dopoludnia by mal spovedať 1 kňaz (A. Srholec); popoludní od 14.30 viacerí kňazi v kostole a F centre.

(V sobotu 17.12. dopoludnia spovedáme v Záhorskej Bystrici a v nedeľu 18.12. popoludní v Stupave.)
<<   Strany:  1.....65666768697071.....92  >>

Top