Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....69707172737475.....84  >>

Poznámky k cintorínu

27.3.2010, sobota


Niektorí občania a úradníci z MÚ v Dev. N. Vsi sa v ostatných týždňoch vyjadrovali kriticky k záležitostiam okolo cintorína. Takže pripomínam:

• Farnosť je zriaďovateľom cintorína, správcom je zo zákona poverená osoba Dr. Martin Puhovich. Farnosť je zriaďovateľom, lebo sme majiteľmi pozemku cintorína. Správa sa vykonáva na základe prevádzkového poriadku schváleného v MZ v Dev. N. Vsi a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Po prevzatí cintorína od 1. júla 2009 sme dali nanovo do poriadku zoznam hrobov a zabezpečili sme základnú prevádzku.

• Cirkev z cintorína nemá žiaden finančný príjem. Jedinou výhodou je pre cirkev ucelené vlastníctvo pozemkov v okolí kostola, vrátane „Domu rozlúčky“, ako aj vybavovanie pohrebov, keďže už nie sme závislí na cudzích ľuďoch mimo DNV.

• Peniaze za hroby nie sú zárobkom pre farnosť, idú len na údržbu cintorína, a to na základe zákona. Platby sú takisto schválené podľa zákona – a to menšie ako má hlavné mesto BA. Nik nemôže platiť niečo navyše. Ceny sú podľa zákona schválené aj v MZ DNV.

• Právne veci okolo hrobov sa vybavujú na základe písomnej dohody s vedením MÚ v DNV na Miestnom úrade, lebo pozemok cintorína síce patrí farnosti, ale ako miesto pochovávania je občiansky, pre všetkých občanov. MÚ slúži občanom v občianskych veciach a má povinnosť podporovať miestnu kultúru, ku ktorej patrí aj cintorín.

• Bývalý správca cintorína nechal aj vedenie vody v havarijnom stave, preto teraz po zime netiekla voda. Bude potrebné to urýchlene opraviť, najlepšie spraviť celkom nové vedenie vody. Na to je potrebné urobiť stavebný projekt a zabezpečiť financie.

Kópiu tohto textu posielame na MÚ v Dev. N. Vsi, do Devexu a DTV.

Liturgický večer VII. - Mysterium passionis

27.3.2010, sobota


V rámci prípravy na bratislavské misie a v predvečer diecézneho dňa mládeže pozývame všetkých veriacich Bratislavy na slávenie liturgie Eucharistie, ktoré sa uskutoční v sobotu 27. marca so začiatkom o 18.00 v kostole Panny Márie Snežnej – na Kalvárii pod názvom Liturgický večer VII. – Mysterium passionis. Slávenie začne požehnaním ratolestí v lurdskej jaskyni a bude sprevádzané gregoriánskym chorálom, žalmami, Taizé piesnami a ďalšími spevmi. O 20.00 hodine začína „polnočná“ adorácia v rámci ktorej budú pred sviatostným Kristom adorovať veriaci z celej Bratislavy. Pozývame všetky farnosti, spoločenstvá, rodiny, jednotlivcov, aby prišli v túto noc k Božiemu dotyku ticha, modlitby, adorácie a slávenia. Adorácia bude ukončená o polnoci podľa prastarej cirkevnej tradície posvätným čítaním – liturgiou hodín so záverečným požehnaním so Sviatosťou

Počas slávenia Eucharistie sa budú prinášať aj dary pre chudobných. Podrobný program tohto večera a bližšie informácie nájdete na webovej stránke: www.taizevecer.pa-zoa.eu

Návšteva chorých a starších veriacich

23.3.2010, utorok


Našich chorých a starších veriacich, ktorí sa chcú pripraviť na veľkonočné sviatky a prijať sviatosti, môžeme navštíviť v utorok 23. marca alebo vo štvrtok 25. marca. Prosím nahlásiť presné adresy a telefónny kontakt, aby sme dohodli presnú hodinu návštevy.

Stretnutie s rodičmi

22.3.2010, pondelok


V pondelok 22. marca 2010 pozývame rodičov (zástupcov rodiny) o 18.30 do nášho kostola v Dev. N. Vsi na stretnutie o príprave na slávnosť "Prvého sv. prijímania".
Stretnutie sa týka všetkých rodín, ktorých deti navštevujú vyučovanie náboženstva v našej farnosti a želajú si, aby ich dieťa bolo na slávnosti Prvého sv. prijímana v našom kostole dňa 30. mája 2010.

Zber šatstva

13.3.2010, sobota


V sobotu 13. marca je možné priniesť šatstvo (použité a čisté) do F centra na Istrijskej č. 4 v Dev. N. Vsi v čase: 14.00-18.00.
Naši zástupcovia šatstvo prevezmú, skontrolujú, či je v poriadku, a pripravia na darovanie pre ľudí, ktorým sa použité šatstvo zíde. Zároveň je možnosť hneď prísť a niečo si z prineseného šatstva vybrať.

Svetový modlitbový deň žien

11.3.2010, štvrtok


Pozývame na program Svetového modlitbového dňa žien; ide o ekumenické stretnutie v našom kostole vo štvrtok 11. marca o 18.45.
Tému na tento rok pripravili kresťanské ženy z Kamerunu. V programe je premietanie diapozitívov zo  života žien v Kamerune, meditácie a modlitby. Príhovor prednesie pani ev. a. v. farárka z BA-Dúbravky.
Na záver bude malé pohostenie; finančná zbierka je pri tejto príležitosti určená na projekt vzdelávania pre kamerunské ženy.

Duchovná obnova pre dievčatá

19.2.2010, piatok


Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva pozýva dievčatá vo veku 18 a viac na duchovnú obnovu. Začiatok je v piatok o 17 hod a záver v nedeľu obedom okolo 13 hod. Duchovný program povedie: Vdp. Zoltán Fóthy. So sebou si treba vziať prezuvky, spacák, Sv. písmo, zošit a ceruzku.

Kedy: 19.-21.2.2010 - začiatok o 17:00
Kde: Kláštor sestier KMBM,
Astrova 171,
Bratislava - Rača

Kontakt:
02/44 633 628
0914 202 694
www.milosrdenstvo.sk
e-mail: sr.debora@azet.sk

Info o birmovke

9.2.2010, utorok


Informácie o birmovke nájdete v sekcii články - info: "Podmienky na prijatie sv. birmovania".

Zbierky

7.2.2010, nedeľa


Vďaka všetkým darcom z našej farnosti!
Na pomoc pre nešťastných ľudí na Haiti sme mohli odoslať: 3 170 Eur.
Na podporu KU v Ružomberku: 550 Eur.

Cintorín - oznam

4.2.2010, štvrtok


V dňoch 8.2.2010, 10.2.2010 a 22.2.2010 nebude možné uzatvárať nájomné zmluvy ani prijímať platby za hrobové miesta z dôvodu neprítomnosti správcu cintorína.
<<   Strany:  1.....69707172737475.....84  >>

Top