Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....787980818283848586  >>

Krížová cesta

27.2.2009, piatok


Počas pôstneho liturgického obdobia modlievame sa v našom kostole pobožnosť Krížovej cesty vžy v piatok od 17.30.

Popolcová streda

25.2.2009, streda


Na Popolcovú stredu začína príprava na veľkonočné sviatky. Hoci nejde o tzv. prikázaný sviatok, ide o významný deň, ktorý môžeme aj popri zamestnaní či škole pekne duchovne prežiť. Na bohoslužbách sa na znak pokánia a ochoty žiť podľa evanjelia značíme popolom (ktorý symbolicky pochádza z vetvičiek z Kvetnej nedele predchádzajúceho roku). Počas dňa sa dospelí kresťania - katolíci usilujú postiť čiže skromnejšie jesť (trikrát za deň, len raz do sýtosti a bez mäsa).

Návšteva z Viedne

14.2.2009, sobota


V sobotu 14. 2. 2009 sme sa opäť stretli s našimi priateľmi z partnerskej farnosti Maria Hietzing Wien. Stretnutie sa uskutočnilo na našej fare v DNV v čase od 14.00 do 17.00. Z Viedne prišli ôsmi na čele s farárom J. Kittlerom. Z našej strany sme boli desiati. (Pozývame z našej farnosti tých, ktorí – a., aktívne pracujú v niektorej oblasti farského života, b., komunikujú nemecky, c., majú záujem a čas.) Viac o návšteve v rubrike Články - "Spolupráca s farnosťou Maria Hietzing Wien".

Na začiatku stretnutia sme odovzdali peniaze vyzbierané na projekt školy pre indiánske deti v Guatemale (2 000 €). Oni nám tiež priniesli peniaze, ktoré venujú na projekt Streetwork na sídlisku v DNV. Priniesli aj tzv. „Ľúbostný list Boha ľuďom“, napísaný k sviatku sv. Valentína. Jeho text máme na našej webovej stránke v rubrike Meditácie - "Ľúbostný list".

Púť do Marianky

7.2.2009, sobota


V Marianke sa konáva pravidelná púť raz v mesiaci, obyčajne na prvú alebo druhú sobotu. Jednotlivé farnosti z Bratislavy a okolia majú túto púť na starosti. Najbližšie v sobotu 7. 2. 2009 pripraví túto púť naša farnosť. Pozývame na púť všetkých, čo si chcú v Marianke oddýchnuť a pomodliť sa; vzájomne sa dohodnime, kto koho vezme autom. Začiatok je o 14.00 (modlitbu ruženca a potom sv. omšu vedie K. Moravčík).

Hromnice

2.2.2009, pondelok


V pondelok 2.2. na sviatok Obetovania Pána čiže Hromnice začneme bohoslužbu o 18.00 posvätením sviec pred kostolom a sprievodom od kaplnky do kostola. Prinesme si na bohoslužbu sviece, najlepšie s nejakým chránidlom proti vetru. Pri posvätených sviecach - "hromničkách" sa naši prarodičia modlievali v čase choroby v rodine alebo prírodného nešťastia.

Prvý piatok

1.2.2009, nedeľa


Príležitosť k sv. pokánia je na začiatku mesiaca februára ako obvykle (viď bližšie - kalendár); v piatok 6.2. od 17.00 zapisujeme v sakristii nové úmysly na sv. omše; po sv.omši v piatok je meditácia a poklona Sv. oltárnej za obnovu cirkvi.

Záznam z rozhlasovej relácie Cesty

17.1.2009, sobota


Môžte si vypočuť záznam z rozhlasovej relácie Slovenského rozhlasu "Cesty" zo 17.1.2008 s témou "Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov" s hosťom Karolom Moravčíkom. Záznam nájdete -> v archíve slovenského rozhlasu.

Rozhlasové vysielanie

17.1.2009, sobota


V rámci "Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov" sa Karol Moravčík, farár v Dev. N. Vsi, zúčastní živého vysielania na Rádiu Slovensko. Program "Cesty" moderuje Pavel Gabriš.

Dátum vysielania: sobota 17.1.2009 o 20,00-21,00 na Regine. Reprízy: 18.1.09 o 21,05-22,00 na Rádiu Slovensko a 21.1.09 o 21,00-22,00 na Regine.

Z obsahu:
1. Pohrebná rozlúčka s básnikom Milanom Rúfusom, rozhovor s ním zo 4.8.2005 po udelení Ceny L. Stockela;
2. Úvod do relácie, predstavenie hostí, r. k. kňaza pôsobiaceho v Devínskej Novej Vsi, Mgr. Karola Moravčíka, a evanj. farárky Mgr. Dariny Ružekovej, pôsobiacej v Dun. Lužnej;
3. Skúsenosti s ekumenickými podujatiami, definícia ekumény, jej praktické dôsledky napr. v rodinách, na pracoviskách, v občianskom spolužití;
4. Pravoslávni kresťania vítali 14.1. nový rok;
5. Perspektíva ekumenizmu, reagovanie na ohlasy poslucháčov;
6. Pred záverom: Modlitba Optínskych starcov.

Projekt ICHTYS (streetwork)

14.1.2009, streda


Pribudli nám na stránke informácie o občianskom združení ICHTYS, venujúcom sa "streetworku" v našej farnosti.

Môžte si o ňom prečítať v sekcii projekty - "ICHTYS občianske združenie".

Chrámový spevokol VENI

14.1.2009, streda


Chrámový spevokol VENI pozýva do svojich radov spevákov a speváčky. Nácviky sú každú stredu o 19.30 hod. vo Farskom centre. Spevokol sa zameriava najmä na spev liturgických piesní počas sv. omší v nedele a na sviatky a slávnosti. Na všetkých sa teší vedúca Júlia Pokludová.
<<   Strany:  1.....787980818283848586  >>

Top