» články » detské katechézy
  Strany:  12  >>

4. pôstna nedeľa, cyklus A

Jn 9, 1-41

26.3.2017, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná téma: Ježiš otvára oči slepým

Hlavná myšlienka:

„Okolo nás sú ľudia, ktorí majú slepé srdcia. Ako im môžeme otvoriť oči? Aby spoznali lásku či Ježiša?
Ježiš otvoril oči slepcovi. Aj na&.....


.....čítať celé >>

2. adventná nedeľa, cyklus A

Mt 3, 1-12

4.12.2016, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná téma: Pokánie

Hlavná myšlienka: „Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“ Mt 3, 1-12 

Pokánie – Zmeniť náš postoj, naše myslenie (uvedomiť si naše hriechy - naše zlé s.....


.....čítať celé >>

Detská katechéza – 30. nedeľa v Cezročnom období, ročný cyklus C

Lk 18, 9-14

25.10.2016, utorok

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná téma:
Pýcha a pokora

Hlavná myšlienka z evanjelia:
„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
(Lk 18, 9-14)

Priebeh katechézy v Dom.....


.....čítať celé >>

Detská katechéza – 3. veľkonočná nedeľa, cyklus C

Jn 21, 1-19

10.4.2016, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná téma: Naše poslanie (úloha) je nasledovať Pána Ježiša.

Hlavná myšlienka:
Pán Ježiš nás miluje a neprestane. Vždy nás bude volať späť a je na nás, či budeme chcieť. Snažme sa teda robiť dobré veci a nasledova.....


.....čítať celé >>

3. adventná nedeľa, cyklus C. Téma Láska

Flp 4, 4-7

13.12.2015, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná myšlienka:

„Čo máme robiť my?“
Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“
On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne.....


.....čítať celé >>

2. adventná nedeľa, cyklus C. Téma Viera

Flp 1,4-11

6.12.2015, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná myšlienka: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Lk 3, 1-6)
 

1. Modlitba

Milý Bože, sme tu, chceme sláviť detskú bohoslužbu, s ušami, s očami, so srdiečkom a s nohami. Si prítomný a pom&aacu.....


.....čítať celé >>

Téma: Panna Mária

Lk 1,26-38

21.12.2014, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV, DK


Príbeh: Florentín a jeho advent

V jednej dedinke žil istý chlapec menom Florentín so svojou mamkou. Počas adventu sa pripravovali na príchod Ježiška, piekli koláče i koláče pre deti v detskom domove. Florentín ako každé dieťa rád sa zabával a robil .....


.....čítať celé >>

Téma: Svadobná hostina

Flp 4,12-14.19-20

12.10.2014, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV, DK


Hl. myšlienka: Pán Boh sa o nás stará.

„Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Ježiš povedal tento príbeh preto, aby nám pomohol vidieť ako Boh miluje každého, a preto chce, aby sme sa k&n.....


.....čítať celé >>

Svätých Petra a Pavla, apoštolov

Jn 21, 15-19

29.6.2014, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV, DK


Hl. myšlienka: Byť pevný vo Viere.
 

„Chcem, aby moja viera bola silná ako kameň“

 

1. Modlitba

2. Diskusia na začiatku:

Kto z vás chodí do školy?/Kto z Vás dostal vysv.....


.....čítať celé >>

2. veľkonočná nedeľa

Jn 20, 19-31

27.4.2014, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV, DK


Hl. myšlienka: „Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.“
 

  • Úvodná modlitba,
  • Zahráme príbeh o krtkovi (Rozprávka ako krtko Vrtko neveril, že Slnko je guľaté – rozprávač Lukáš),
  • .....


    .....čítať celé >>
  Strany:  12  >>