» články » detail článku

Téma: Panna Mária

Lk 1,26-38 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

21.12.2014, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV, DK


Príbeh: Florentín a jeho advent

V jednej dedinke žil istý chlapec menom Florentín so svojou mamkou. Počas adventu sa pripravovali na príchod Ježiška, piekli koláče i koláče pre deti v detskom domove. Florentín ako každé dieťa rád sa zabával a robil žartíky. Počas adventu si uvedomil, že to čo spravil zle, môže nejako napraviť. Rozhodol sa preto, zobrať plášť nahádzať hračky, koláče a darovať toto všetko do kostola k Panne Márii. Ako po ceste prechádzal, uvidel detský domov a rozhodol sa v tej chvíli, že tieto hračky daruje práve im. A dobre urobil, pretože len takýto skutok je cennejší i pre Pannu Máriu. Florentín bol ale smutný, pretože si myslel, že nedoniesol nič pre Pannu Máriu dokonca ani plachtu, ktorá mu ako posledná ostala a naposledy odletela. Panna Mária sa mu preto zjavila a požehnala ho. Chlapček bol šťastný, že mohol urobiť takýto veľkorysý skutok. Potešiť deti, a zároveň Pannu Máriu. (autor: UVÁČEK, L. 2014)

Otázky pre deti:

Čo si deti myslíte, čo bolo pekné v tomto príbehu?
Povedzte každý, čo ste si všimli, aké dobré skutky sa tam odohrávali?
Aj vy ste urobili nejaký dobrý skutok počas tohto obdobia? (aký a čo všetko pekné urobili, komu atď.)
Zapamätajte si: nie je nič krajšie, ako urobiť tomu druhému radosť.

Aktivita – rozdáme si hviezdičky a každá sa bude inak trblietať.

  • Hviezdičky – radosť z dobrých skutkov, čím viac sa trblietajú, tým sme urobili väčšiu radosť druhému.


V našom príbehu bola ešte jedna hlavná postava, kto to bol? Panna Mária.
Aké má dôležité postavenie Panna Mária, aké mala v Biblii?
Panna Mária nám porodila Ježiška.
Pripomenúť príbeh z evanjelia. (Lk 1, 26-38)
Ako Mária zareagovala na anjelove slová? „Hľa služobnica Pána, nech sa my stane podľa tvojho slova.“ Tieto slová vyjadrovali úplnú poslušnosť k Pánu Bohu.
Ste ochotní aj vy deti hneď reagovať, keď cítite vo svojom vnútri, že máte niečo urobiť?
Reagujete hneď, keď vás rodičia požiadajú, že máte niečo vykonať?
Panna Mária bola poslušná, mala úctu k Pánu Bohu a ako jediná v dedine bola bez dedičného hriechu. Preto ju Boh požehnal a poslal jej anjel Pána, ktorý jej zvestoval radostnú novinu. (narodenie Ježiška)
Panna Mária ochotne prijala dar od Boha. Hoci sa to môže zdať nemožné, ale v Bohu je všetko možné. Aj u nás sa môžu diať veľké veci. Ak budeme poslušný a budeme mať milosť a to cez Pannu Máriu, pretože ona nám ju môže vyprosiť u Pána Boha.
Preto sa budeme snažiť mať k nej úctu i k úctu svojim rodičom, starším.... a budeme sa k nej modliť, aby sme boli neustále pod jej ochranou, pod jej tzv. ochranným plášťom.

Aktivita: pesnička - Mária nás ochraňuje, ja sa nebojím.

Zhrnutie detskej katechézy

My sme deťom zahrali príbeh, ktorý odzrkadľuje náš každodenný život i duchovnú prípravu počas adventu. V príbehu hral chlapček, ktoré ako každé dieťa vymýšľa, čo všetko vyparatí, práve počas adventu sa rozhodol, že spraví niečo pekné i pre cudzie deti. Nie je nič krajšie ako urobiť druhým radosť. To bola i hlavná myšlienka z celého príbehu.

Počas adventu sme mali možnosť veľa premýšľať a mali sme možnosť i my urobiť nejaký dobrý skutok. Aj deti z nášho domčeka podobne ako chlapček z nášho príbehu sa podelili o svoju radosť s dobrým skutkom a vyrozprávali nám, čo všetko za ten dlhý čas, čo sme sa nevideli vykonali (urobili) pre niekoho, aby sa zapáčili Panne Márii, a tak prostredníctvom nej sme mohli dostať milosť u Pána a pripraviť sa na Ježiška.

Je to vidieť aj na tejto plachte, na ktorej sú trblietavé hviezdičky. A naše deti museli teda veľa pekných vecí urobiť, pretože sa veľmi trblietajú a môžu sa deti rozhodnúť, že ich dajú Ježiškovi alebo Panne Márii ako úctu k nim, môžu buď na svoj stromček zavesiť, alebo v kostole.

::::PDF verzia::::::::Verzia pre tlač::::Klikanosť článku: 280 x