» články » detail článku

Detská katechéza – 3. veľkonočná nedeľa, cyklus C

Jn 21, 1-19 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

10.4.2016, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná téma: Naše poslanie (úloha) je nasledovať Pána Ježiša.

Hlavná myšlienka:
Pán Ježiš nás miluje a neprestane. Vždy nás bude volať späť a je na nás, či budeme chcieť. Snažme sa teda robiť dobré veci a nasledovať Ježiša.

Ak ako to urobiť?

Budeme sa snažiť poslúchať svojich rodičov, pomáhať mladším súrodencom alebo kamarátom, starým rodičom, plniť si svoje školské povinnosti, pomáhať s upratovaním, modliť sa, čítať Bibliu, slúžiť Pánu Bohu na omši.

 1. Modlitba

Milý Bože, sme tu.
Chceme sláviť detskú bohoslužbu,
s ušami, s očami, so srdiečkom a s nohami.
Si prítomný a pomáhaš nám, chválime Ťa a ďakujeme Ti. Amen.

 1. Príbeh z evanjelia - krátky príbeh z Biblie pre deti:

R: Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, jeho učeníci sa vrátili späť do Galiley. Cítili sa tam doma a robili to, čo predtým až dovtedy, kým ich nepovolal Pán Ježiš.
Raz večer (keď sa už stmievalo) boli učeníci spolu, a tu povedal jeden z učeníkov, volal sa Šimon Peter.
Šimon Peter: „Idem na rybačku.“
R: Ostatní učeníci mu vraveli:
Učeníci: „Počkaj Peter, ideme s tebou!“
R: boli to Tomáš, Natanael, Jakub, Ján a ešte dvaja. A pobrali sa za ním. Zobrali čln a vyplávali na more.
Celý večer a aj celú noc mali siete rozhodené po celom mori.
No nič sa im nepodarilo uloviť.
Začalo svitať na nový deň. Ryby sa už vtedy len ťažko chytajú.
Zrazu po brehu ktosi ide a vraví.
Pán Ježiš: „Deti, máte niečo na jedenie?“
Učeníci: „Nie, nemáme.“
Pán Ježiš: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“
R: Ponorili sieť a tá sa naplnila množstvom rýb.
Tu jeden z učeníkom, ktorého Ježiš miloval, volal sa Ján, povedal Petrovi:
Ján: (1) „Veď je To náš Pán.“
R: Peter v tom momente skočil do vody, aby bol na brehu skôr. Ostatní sa doplavili za ním.
Tu Ježiš povedal.
Pán Ježiš: „Doneste nejaké ryby.“
R: Len čo spolu jedli, Ježiš sa obrátil Petrovi.
Pán Ježiš: „Miluješ ma Šimon Peter?“
Peter: „Áno, Pane môj, veď vieš, že Ťa milujem.“
Pán Ježiš: „Tak pas moje ovečky,“ a postaraj sa o všetkých ľudí, keď odídem. „Poď a nasleduj ma/Poď za mnou.“
R: Peter a ostatní učeníci vstali a išli za Ježišom.

 1. Otázky pre deti z príbehu:
 1. Kde sa nachádzali učeníci? V Galiley, na mori.
 2. Čo robili? Chytali ryby.
 3. A darilo sa im? Nie, lebo nechytili nič.
 4. Kedy sa im začalo dariť? Keď prišiel Pán Ježiš a povedal im, kde majú hodiť sieť.
  Zrazu chytili veľa rýb až ich ledva odtiahli na breh.
 5. Čo to znamená? Prečo v noci nechytili žiadne ryby, ale cez deň sa im podarilo uloviť také množstvo rýb?
  Aj my niekedy potrebujeme s niečím pomôcť, nevieme si rady, ale keď budeme myslieť, že Ježiš je tu medzi nami, bude sa nám dariť viac. My ho potrebujeme v našom živote.
 6. A spoznali Pána Ježiša hneď? Nie, ale až potom, keď vylovili ryby.
 7. Ktorý z učeníkov vedel, že je to Pán? Ján alebo Peter? Volal sa Ján.
 8. Ktorý z učeníkov sa hodil do vody, aby prvý priplával k Ježišovi? Peter.
 9. Čomu povedal Ježiš? Akú úlohu mu zveril? Aby pásol moje ovce.
 10. Čo to znamená? Má sa stať pastierom?

Nie. Má sa postarať o ľudí, keď Ježiš odíde. Má ľuďom rozprávať o Bohu a šíriť Božie učenie. Tak ako to robil Ježiš s učeníkmi, poveruje Petra, aby prevzal túto činnosť a nasledoval ho. Ako pastier Božích oviec má sa starať, aby sme nešli zlým smerom, ale ako učí Biblia.

Aj my niekedy spravíme „šarapatu“, preto sa nám aj nedarí, ale je nám odpustené. Ježiš nás miluje a neprestane. Vždy nás bude volať späť a je na nás, či budeme chcieť. Snažme sa teda robiť dobré veci a nasledovať Ježiša.

Na minulej katechéze ste si stanovili cieľ ísť správnou cestou, byť bližšie Bohu, tak ako Ježiš.
Dnes si povieme  ako to urobiť, čo musíme preto urobiť, aby sme došli do cieľa?
Budeme sa snažiť poslúchať svojich rodičov, pomáhať mladším súrodencom alebo kamarátom, starým rodičom, plniť si svoje školské povinnosti, pomáhať s upratovaním, modliť sa, čítať Bibliu, hovoriť druhým ľuďom o Ježišovi, rozprávať sa o Bohu, slúžiť Pánu Bohu na omši.
To bude naším poslaním, našou úlohou.

Máme pre vás pripravenú úlohu.

 1. Aktivita pre deti

Ovečky a baránky

Úloha č. 1) Vyberiete si ovečku/baránka (dievča/chlapec) a napíšete, ktorí viete písať, pomôžu animátori. Ako by ste chceli nasledovať Pána Ježiša.

Príklad: poslúchať rodičov, pomáhať, chodiť do kostola,...

Úloha č. 2) Každé dieťa umiestni ovečku/baránka na také miesto, o ktorom si myslí, že bude najlepšie.

Správna odpoveď má byť: všetky ovečky a baránky majú stáť za sebou za Ježišom.

Modlitba na záver:
Pane Ježišu, Prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme stále kráčali za Tebou. Amen.

::::PDF verzia::::



::::Verzia pre tlač::::



Klikanosť článku: 192 x