» články » detail článku

Detská katechéza – 30. nedeľa v Cezročnom období, ročný cyklus C

Lk 18, 9-14 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

25.10.2016, utorok

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná téma:
Pýcha a pokora

Hlavná myšlienka z evanjelia:
„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
(Lk 18, 9-14)

Priebeh katechézy v Domčeku:

Úvodná modlitba:
Milý Bože, sme tu. Chceme sláviť detskú bohoslužbu. S ušami, s očami, s ústami, so srdiečkom a s nohami. Si prítomný a pomáhaš nám, chválime Ťa a ďakujeme Ti. Amen.

Úvodná pesnička:

Toto je Biblia, to je Božie slovo.
Toto je Biblia, pre teba.
Má Starý zákon a Nový zákon tiež.
Keď ich dáme spolu počúvať Boha smieš.

A)  Príbeh z evanjelia - Farizej a Mýtnik 

(zahráme krátky príbeh)

Ukážka: https://www.youtube.com/watch?v=Ufe6zouTq8g

V dobe Pána Ježiša žili ľudia, ktorí si mysleli, že sú lepší než ostatní, pretože sú poslušní. Týmto ľuďom vyprával Pán Ježiš príbeh:

 • Rozprávač ako Pán Ježiš (Majka):

Boli dvaja muži, ktorí išli do kostola, aby sa modlili. Jeden z mužov bol Farizej, bol to človek, ktorý bol poslušný k Bohu, oslavoval Pána Boha arozdával desiatky všetkého, čo mal.

Tu sa modlil:  (Metod)

„Pane Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia. Som poslušný, modlím sa, chodím do kostola, postím sa, rozdávam chudobným. Ďakujem Ti, že nie som taký hriešnik ako tento Mýtnik!“

 • Rozprávač ako Pán Ježiš (Majka):

Mýtnik zostal stáť vzadu v kostole, neodvážil sa však prísť bližšie. Bol to človek, ktorý kedysi dávno vyberal mýto (peniaze) od ľudí. Nebol veľmi čistý, lebo si občas prihodil pre seba a svoju rodinu, ľudia ho zato nenávideli a pokladali ho za zlodeja.
On však prišiel do kostola s takouto modlitbou:   (Veronika)

                „ Bože buď milostivý mne hriešnemu. Som veľký hriešnik, robím mnoho zlého. Prosím, odpusť mi to!

 • Rozprávač ako Pán Ježiš (Majka): otázky

B)  Otázky k príbehu

 1. Čo si myslíte deti, ktorý z týchto dvoch mužov bol lepší? Ten, čo sa modlil ďakoval Pánu Bohu, že nie je hriešnik/ten zlý, čo prosil Pána Boha, aby mu odpustil?
 2. My tiež môžeme byť na strane farizeja aj na strane mýtnika. Kedy? V akej situácii?
 3. Ktorá modlitba sa páčila P. Ježišovi? – mýtnikova. Prečo? lebo bola od srdca, pokorná.
 4. A prečo nie farizejova? Aký bol Farizej? Bol pyšný. Aký to je človek, pyšný? Myslí si, že je dokonalý, povyšuje sa nad ostatných. Opakom pýchy je práve pokora.
 5. A čo je pokora? Aký je to človek pokorný? Uvedomuje si svoje vlastné chyby a obráti sa s prosbou na druhého človeka.
 6. Chcete byť aj vy pokorný pred P. Ježišom?

Teraz si zahráme krátky príbeh o pyšnej korytnačke Majke a Vašou úlohou bude ju zachrániť/očistiť od pýchy.

C)  Príbeh o Pyšnej korytnačke – zapojenie detí do scénky

Korytnačka menom Majka

R: Na ďalekom ostrove Sala-ma-sondu žila korytnačka menom Majka, ktorá bola kráľovná rybníka a ďalších 30 korytnačiek, ktoré okupovali tento rybník. Tento rybník bol čistý, voda bola sladkovodná. Korytnačky mali všetko, čo potrebovali, všetci boli šťastní.

Avšak jedného dňa sa kráľovná chcela stať viditeľnejšia, lebo zapadala medzi ostatné korytnačky a nikto si ju nevšímal. Rozkázala svojim trom korytnačkám, aby jej postavili trón.

M: „Ja som tu kráľovná! Chcem od vás, aby ste mi postavili trón!“

(Deti začnú stavať trón pre korytnačku.)

R: Korytnačke Majke to však bolo málo. Nevidela na celý rybník.

M: „Chcem vyšší trón. Bola by som vládkyňou všetkého, čo vidím.“

R: Prikázala ďalším trom korytnačkám, aby jej postavili ešte vyšší trón (tu deti znova postavia trón). Korytnačka Majka sa posadila až na vrch (na hromadu krabíc).

M: „Aký nádherný výhľad. Vidím až na míle, až tam ďaleko. Som vládcom všetkého, čo mi tu patrí. Všetko je moje. Som kráľovná rybníka, kráľovná domčeka a vy ste len malé deti. Ja som tu vládkyňa!“

(Bum, Bum, Bum.)

R: Zrazu korytnačka Majka ako vykrikovala, zrazu začala padať zo svojho trónu. Až bola na zemi, na blate. Teraz však vidíte, že veľká korytnačka sa stala kráľovnou bahna.

Aká bola korytnačka Majka? Pyšná, namyslená, myslela si, že jej to tu patrí.
Čo myslíte deti, pomôžeme korytnačke ju očistiť od pýchy a priviesť ju k pokore?
Táto koruna je koruna moci (Majkina), ale tieto naše korunky sú korunky pokory. Lebo len pokorný človek, príde do neba.

D)  Zhrnutie:.

Pán Ježiš hovorí: „Kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Milé deti aj v našich životoch to tak je, keď chceme byť lepší než tí ostatní a ešte sa nad nimi povyšovať. Môže sa nám stať, že spadneme. Väčšinou si všetko uvedomíme, keď sa nám niečo stane, nepríjemná situácia, alebo keď nás nechcú do spoločnosti (napr. v škôlke si zahrať hru, lebo si myslíme, že ju vieme lepšie než ostatní, a pod.) alebo ako korytnačka, chcela mať vyšší trón a nakoniec spadla.

Nie je dôležité, či sme vysoký, alebo silnejší, lepší, múdrejší, poslušní, nábožní, ale dôležité je to, ako prichádzame pred Pána Boha.

Každá modlitba má pochádzať od nášho srdca, byť pokorná pred Pánom Bohom, lebo Pána Boha potrebujeme vždy a stále a ľudí tiež. Či už sú to naši kamaráti, rodičia, starí rodičia. Nikto z nás nie je dokonalí. Aj my robíme chyby. Je lepšie si priznať svoju chybu a ospravedlniť sa ako sa vyťahovať pred ostatnými a svoje chyby skrývať. Lebo skôr či neskôr sa na to príde.

Obetný dar: Pancier očistený korunkami pokory

KORUNKA – symbol pokory a pýchy

 • celá žltá – odmena za pokoru
 • deti očistia „blatovú korytnačku“ žltými korunkami.

Pomôcky: koruna pre korytnačku a vystrihnuté korunky pokory pre deti; pancier – vyrobiť z kartónu + guma; pre mýtnika mešec peňazí.

Zhrnutie v kostole:

Našou témou detskej katechézy bola Pýcha a Pokora, kde sme ich význam poukázali na dvoch príbehoch. Jeden príbeh bol z evanjelia o Farizejovi a Mýtnikovi. Tu sme im vysvetlili, že nie je dôležité ako veľmi sme nábožní, ale ako prichádzame pred Pána Boha. Každá modlitba má pochádzať od nášho srdca, byť pokorná pred Pánom Bohom, lebo Pána Boha potrebujeme stále a ľudí tiež. Nikto z nás nie je dokonalý, každý robíme chyby.

A druhý príbeh bol o Pyšnej korytnačke, ktorá chcela byť vládkyňou všetkého. Mala takúto korunu – korunu moci. Prikázala deťom v domčeku, aby jej postavili, čo najvyšší trón. Keďže bol dosť vysoký, spadla. Aj v našich životoch to tak je, keď chceme byť lepší než tí ostatní a ešte sa nad nimi povyšovať. Väčšinou si to uvedomíme, keď sa nám stane nepríjemná situácia. Úlohou detí v domčeku bolo očistiť špinavý pancier takýmito korunkami pokory. A na záver bola korunovaná za pokornú, lebo si uvedomila svoju chybu.

::::PDF verzia::::::::Verzia pre tlač::::Klikanosť článku: 211 x