» články » detail článku

2. adventná nedeľa, cyklus A

Mt 3, 1-12 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

4.12.2016, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná téma: Pokánie

Hlavná myšlienka: „Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“ Mt 3, 1-12 

Pokánie – Zmeniť náš postoj, naše myslenie (uvedomiť si naše hriechy - naše zlé skutky  – nepomáhal som, keď mi rodičia povedali, že to a to mám urobiť, neurobil som si úlohu, oklamal som kamaráta, bol som pyšný ....­) a jeho dôsledky a robiť dobré skutky, snažiť sa napraviť to zlé.

Priebeh katechézy:

  1. Úvodná modlitba

Milý Bože, sme tu. Chceme sláviť detskú bohoslužbu. S ušami, s očami, s ústami, so srdiečkom a s nohami. Si prítomný a pomáhaš nám, chválime Ťa a ďakujeme Ti. Amen.

  1. Úvodná pesnička:

Toto je Biblia, to je Božie slovo.
Toto je Biblia, pre teba.
Má Starý zákon a Nový zákon tiež.
Keď ich dáme spolu počúvať Boha smieš.

  1. Divadielko – scénka o Jánovi Krstiteľovi

Zahráme príbeh o Jánovi Krstiteľovi z knihy „Biblia pre deti“.
Predstavenie Jána Krstiteľa – rozprávač (Majka J)

Rozprávač (Majka):
Ján Krstiteľ bol synom Alžbety a Zachariáša. Bol príbuzným Pána Ježiša. Videl rozdiely medzi boháčmi a chudobnými. Pomáhal tým, ktorí potrebovali pomoc. (možno ukázať scénku: trasiem sa od zimy, Ján mi dá svoj odev.) Keď bol veľký odišiel na púšť, kde býval v jaskyniach. Nosil odev z ťavej srsti a živil sa kobylkami a medom. Vodu pil z kozieho mechu, ktorý si napĺňal v púštnych studniach. Jedného dňa k nemu prehovoril Boh, aby zvolal izraelský ľud a pripravil ho na príchod Pána. Ján však nešiel do mesta, ale začal kázať tam, kde bol, v púšti.

Ján Krstiteľ (Metod):

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! ...Prestaňte páchať zlé skutky svojim blížnym! Ja nie som Vykupiteľ ani Mesiáš. Je ním Kristus. Ja som sem prišiel, aby som vás pokrstil vodou na odpustenie hriechov. Všetko, čo je vo vás zlé nech sa zmyje. Poďte ja vás pokrstím vodou.“

Rozprávač (Majka):

Krstil ľudí tak, že ich telá ponoril do rieky Jordánu. A teraz by som potrebovala dvoch dobrovoľníkov, kto by sa prišiel Jánovi očistiť.

Ján Krstiteľ (Metod v akcii):

„Ja vás krstím vodou na odpustenie hriechov. Choďte a robte dobré skutky.“ (všímajte si potreby druhých ľudí, pomáhajte svojim blížnym...)

Rozprávač (Majka):

Ján však kázal ďalej...

Ján Krstiteľ (Metod):

„Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“
„Lebo každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“

(tu im ukážeme naozajstný oheň, v ktorom upálime, spálime naše zlé hriechy v podobe zhnitého ovocia)

  1. Vysvetlíme hlavnú myšlienku

Kto bol Ján? (kde žil, čo mal oblečené, čím sa živil, čo robil a prečo to robil?)
Čím ho Boh poveril? (aby pripravil ľud na príchod Pána)
Aké je obdobie? Ktorá nedeľa je? (2. adventná nedeľa)
Ako ste sa pripravovali tento týždeň?

V tomto týždni sme mali za úlohu byť pokorný. Čo to znamená pokora? Opak pokory je pýcha. Ak sme boli tvrdohlaví, priznali sme si svoju chybu? Ospravedlnili sme sa dotyčnému? Komu sa to podarilo? Kto si priniesol so sebou hviezdičku?

O čom hovoril Ján, keď vás krstil/čo vám povedal?
„Aby sme robili dobré skutky.“ „A prinášali ovocie hodné pokánia.“

Čokoľvek zlé urobíme, môžeme to napraviť. To sa volá pokánie. Urobiť dobrý skutok, napraviť to zlé, čo som vykonal. To, čo chcem napraviť (napr. nepomáhal som svojim rodičom, keď ma o to požiadali, chcel som pozerať T.V., hrať hry na PC, ...) môžeme to napraviť a to aj tak, že sa zriekneme svojich obľúbených vecí a pomôžeme svojim blízkym – rodičom, kamarátom, ....
Lebo aj Ján chcel pomáhať chudobným, preto žil na púšti, jedol len včelí med, kobylky, kozie mlieko. A mal na sebe len oblečenie z ťavej srsti.

  1. AKTIVITA

STROM s OVOCÍM – OVOCIE POKÁNIA

Máme pre vás pripravenú aktivitu takýto strom. Ale tento strom je bez úrody, mali by sme ho asi dať do ohňa, alebo spravíme na ňom plody (ovocie, ktoré bude naším pokáním?)

  1. PESNIČKA

Chceme aj my byť dobrým stromom, ktorý prináša dobré plody?
pesnička Budem ako strom.

Zhrnutie:

Ján si všímal potreby druhých ľudí, preto aj my by sme mali byť ako Ján a všímať si potreby svojich blízkych najmä v tomto období adventu, pretože chceme, aby do našich sŕdc sa narodil Pán Ježiš. Chceme mať čisté srdce, ale plné dobrých skutkov, preto sme si s deťmi povedali, že aj tento týždeň sa budeme snažiť byť ako Ján. Keď je treba pomôcť, keď je niekto smutní – vypočuť ho, keď si niekto s niečím nevie rady – poradiť mu.

Čiže urodiť to dobré ovocie.  S deťmi sme vyrobili takýto strom, ktorý bol prázdny, ale my sme ho naplnili dobrým ovocím, našimi dobrý skutkami, ktoré budeme plniť nasledujúci týždeň.

::::PDF verzia::::::::Verzia pre tlač::::Klikanosť článku: 193 x