» články » detail článku

4. pôstna nedeľa, cyklus A

Jn 9, 1-41 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

26.3.2017, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná téma: Ježiš otvára oči slepým

Hlavná myšlienka:

„Okolo nás sú ľudia, ktorí majú slepé srdcia. Ako im môžeme otvoriť oči? Aby spoznali lásku či Ježiša?
Ježiš otvoril oči slepcovi. Aj naše srdcia sú občas slepé.“

Priebeh katechézy pre menšie deti:

 1. Úvodná modlitba

Milý Bože, sme tu. Chceme sláviť detskú bohoslužbu. S ušami, s očami, s ústami, so srdiečkom a s nohami. Si prítomný a pomáhaš nám, chválime Ťa a ďakujeme Ti. Amen.

 1. Úvodná pesnička:

Toto je Biblia, to je Božie slovo.
Toto je Biblia, pre teba.
Má Starý zákon a Nový zákon tiež.
Keď ich dáme spolu počúvať Boha smieš.

 1. Príbeh z evanjelia:

R: Jedného dňa išiel Pán Ježiš so svojimi učeníkmi po ceste a stretol človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Bolo mu ho ľúto a tak napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu.

Ježiš: „Choď k rybníku Siloe a umy sa.“

R: On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Tu sa mu prihovorili farizeji.

Farizeji: „ Ako to, že vidíš?“

Slepec: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“

R: Farizeji sa tomu čudovali. Neverili, ako to, že môže hriešny človek robiť takéto znamenia. Znova sa slepca spýtali.

Farizeji: „Čo hovoríš o ňom ty?

Slepec: „Je prorok.“

Farizeji: „Celý si sa v hriechoch narodil a ty nás poúčaš?“ „Choď preč.“

R: Keď sa Ježiš dopočul, že ho farizeji vyhnali, išiel ho vyhľadať.

Ježiš: „Ty veríš v Syna človeka?“

Slepec: „A kto je to, aby som v neho uveril?“

Ježiš: „Už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“

Slepec: „Verím, Pane.“ (a klaňal sa mu)

 1. DISKUSIA => Vysvetlenie hlavnej myšlienky

Otázky k príbehu:

 1. Kto vystupoval v príbehu: Ježiš, slepec, farizeji.
 2. Čo mu urobil Pán Ježiš? – potrel mu oči blatom, aby videl, a išiel sa umyť.
 3. Čo sa slepca farizeji pýtali? – prečo zrazu vidí?
 4. Čo sa Pán Ježiš spýtal slepca na záver? – či v neho verí.
 5. A prečo slepec zrazu videl? – lebo uveril.
 6. A verili aj farizeji? Nie
 • Aký je to človek, ktorý je slepý? (nevidí,... nemôže si poriadne zaviazať napríklad šnúrku na topánke, prejsť cez cestu.... na to potrebuje ľudí alebo paličku/vodiaceho psa. Takýto človek ako v príbehu (v evanjelium) je slepý od narodenia. (možnosť vyzvať detí vyskúšať si, aké to je nič nevidieť – a) naliať vodu do pohára; b) obuť sa/obliecť si bundu, c) sadnúť si na svoje miesto..). Vidíme, že to je veľmi ťažké a že potrebujeme pomoc od druhých.
 • My však vidíme, ale môžeme mať slepé srdcia. Čo to znamená mať slepé srdce?

Napríklad nevidieť potreby ľudí, všímať si len seba; byť ako farizeji z príbehu – neverili, boli zatrpknutí..
Takýto ľudia potrebujú od nás pomoc. Aby aj oni  mali otvorené - vidiace srdce, ktoré by uvidelo Ježišovu lásku.
Ako im môžeme pomôcť? Všímať si takýchto ľudí.
Čiže keď je niekto nahnevaní, urazení pre nejakú vec – udobriť sa s ním;
Keď môj kamarát/ka nechce požičať hračku mladšiemu/iným – vysvetliť mu/jej, že spoločne je lepšie sa zahrať ako sa hrať len sám;
Aj my si môžeme uvedomiť, že aj my máme slepé srdce a chceme lepšie vidieť, preto aj my budeme tými, ktorí sa budú snažiť nielen otvárať druhým srdcia ale aj tie naše, aby boli vidiace.
Napríklad keď naši rodičia, starí rodičia potrebujú pomoc – pomôžeme im.

Hlavná myšlienka:

Lebo
Ak máme otvorené srdce, máme otvorené aj oči.
Ak máme vidiace srdce plné lásky všímame si potreby ľudí, a dokážeme im pomôcť ochotne a s láskou.
Naplňme srdce Ježišovou láskou a potom sa nám otvoria oči, oči pre ľudí.
Nebuďme ako farizeji, aj oni navonok videli, ale vo vnútri boli slepí.

 1. AKTIVITA: Farizejské “špinavé“ (Slepé) srdce oblepia “čistými“ (Vidiacimi) srdiečkami.

Zhrnutie v kostole:

My sme deťom zahrali príbeh z evanjelia, o tom ako Ježiš otvoril oči slepému.
Vysvetlili sme im, že ak máme otvorené srdce, máme otvorené aj oči.
Lebo hoci vidíme, môže sa stať, že budeme slepí ako boli farizeji, ktorí síce navonok videli, ale vo vnútri boli slepí.
Preto sme s deťmi vyrábali takéto srdce, ktoré bolo škaredé - nevidiace, patriace k Farizejom.
My sme sa rozhodli, že tento týždeň budeme otvárať oči tým, ktorí majú srdcia slepé. Napríklad budeme si všímať potreby ľudí, ochotne im pomôžeme, tak aby spoznali v nás Ježiša, Jeho lásku.
Na toto srdce sme potom prilepili tie naše otvorené vidiace srdiečka, o ktoré sa budeme snažiť tento týždeň.

Po omši budú asistentky rozdávať vymaľovávanky.
 

::::PDF verzia::::::::Verzia pre tlač::::Klikanosť článku: 142 x