» články » detail článku

Téma: Opora a starosť

Mt 6, 24-34 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

2.3.2014, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV, DK


Hlavná myšlienka: Zlož svoju starosť na Pána – prostredníctvom dobra v srdiečku nás Pán Boh vedie.
 

 • Boh vyjaví úmysly sŕdc – vždy vie čo je v našom srdiečku – či je tam dobré alebo zlé
 • Boh je našou oporou
 • slúžiť len Bohu
 • nebáť sa,  keď sa budeme spoliehať na Boha – nebuďte ustarostení o zajtrajšok, Boh sa o nás postará

Modlitba

Aktivita: divadielko o slnečnici a záhrade (scenár + kulisy)

 • pýcha a márnivosť slnečnice
 • osamotenosť slnečnice, keď ostatné kvietky zo záhrady „zmizli“
 • strach slnečnice a ľútosť nad pýchou a márnivosťou
 • príhovor Pána Boha slnečnici a jeho opora
 • rozhovor s Pánom Bohom – aby sme sa nebáli – na tému som Tvoja opora a nemusíš sa ničoho báť

Diskusia pre pochopenie hlavnej myšlienky

 • prerozprávanie príbehu deťmi: aké kvietky rástli v záhrade; aká bola slnečnica zo začiatku; čo sa stalo s jednotlivými kvietkami v záhrade; ako sa napokon cítila slnečnica; komu odovzdala svoj strach; o koho sa slnečnica mohla oprieť; iné
 • Deti čo Vás trápi a čo ste s tým urobili
 • Komu sa zvyknete zverovať keď Vás niečo trápi – zvyknete to povedať Pánu Bohu?
 • Napadne Vám Pán Boh, že mu to treba povedať?
 • A keď on všetko vie, prečo mu to máme hovoriť? – aby sme sa s ním mohli porozprávať

Obetný dar: kvet pozostávajúci z rôznych farebných lupeňov, ktoré budú symbolizovať jednotlivé starosti detí

 • deti povystrihujú lupienky, na ktoré napíšu čo ich trápi a tým to odovzdajú Pánu Bohu (tie čo nepíšu, napíšeme za ne, budú vystrihovať)
 • lupienky sa nalepia na kvet – zaodieť kvet svojimi starosťami

Pesnička na koniec: Zlož svoju starosť na Pána (aj 3x)
http://www.youtube.com/watch?v=U7jsSZ2esuo 
alebo
http://www.youtube.com/watch?v=reb7vmlR0nQ

 

::::PDF verzia::::::::Verzia pre tlač::::Klikanosť článku: 200 x