» články » detail článku

2. veľkonočná nedeľa

Jn 20, 19-31 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

27.4.2014, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV, DK


Hl. myšlienka: „Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.“
 

 • Úvodná modlitba,
 • Zahráme príbeh o krtkovi (Rozprávka ako krtko Vrtko neveril, že Slnko je guľaté – rozprávač Lukáš),
 • Diskusia a vysvetlenie hl. myšlienky:

Krtko z rozprávky si myslel, že Slnko je hranaté (odraz rozbitého zrkadla), pretože žije zahrabaný pod zemou. Jeho sesternica zo 7 kolena, ktorá žije na povrchu zeme ho presviedča o opaku. Po zatmení Slnka krtko vylezie na povrch a zistí, že jeho sesternica mala pravdu. Uveril na vlastné oči.

My žijeme na zemi, resp. vo vnútri zemegule, a tiež sme nevideli pána Ježiša, napriek k tomu veríme, že existuje hoci je z iného sveta. Môžeme v neho veriť prostredníctvom histórie, alebo cez niekoho..(...), tak ako krtko môže uveriť prostredníctvom hlodavcov,...

Aktivita: ukážka na príklade – kedy sme mali pocit, že neveríme – Fyzikálne pokusy (3-4)

 • prečo sa nám zdajú veci neuveriteľné
 • máme tomu veriť?/máme sa o tom aj presvedčiť?

Dnešný príbeh z evanjelia je podobný nášmu príbehu o krtkovi, Krtko Vrtko bol neveriaci a musel sa presvedčiť o pravde.

 • Kto z biblických postáv bol neveriaci?? (Tomáš)
 • Krátke prerozprávanie príbehu (Tomáš a Ježiš)
 • Prečo hneď neuveril ostatným apoštolom? (Veríte aj vy svojim kamarátom, rodičom, učiteľom? Dôležité je veriť sám sebe a veriť Bohu)
 • Ako sa Tomáš presvedčil? (Vložil svoje prsty do jeho rán.)
 • A PRETO UVERIL, LEBO UVIDEL.
 • V biblii je napísané: „Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.“
 • Nebuďme neveriaci, ale veriaci. Ježiš je cesta, pravda a život. Uverili sme v Neho, veríme v Neho, prostredníctvom Biblie, prostredníctvom našich rodičov i seba samých, môžeme sa o tom presvedčiť pri každodenných skúškach, keď nám vtedy pomáha aj keď sme niekedy smutní. AJ keď nie je fyzicky prítomní, vieme, že existuje a žije v každom z nás.

Na záver: vymaľovánka KRTKO z príbehu.


::::PDF verzia::::::::Verzia pre tlač::::Klikanosť článku: 210 x