» články » detail článku

Svätých Petra a Pavla, apoštolov

Jn 21, 15-19 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

29.6.2014, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV, DK


Hl. myšlienka: Byť pevný vo Viere.
 

„Chcem, aby moja viera bola silná ako kameň“

 

1. Modlitba

2. Diskusia na začiatku:

Kto z vás chodí do školy?/Kto z Vás dostal vysvedčenie?

Čo obsahuje vysvedčenie? (predmety)

A učíte sa všetky predmety naraz? Takže idete postupne.

 

I Pán Ježiš učil svojich učeníkov postupne a tak sa im aj predstavoval. Najprv ho pokladali za učiteľa, neskôr za Mesiáša. Až postupne došli k pravde, vtedy keď im povedal, že je Synom nebeského Otca.

I my sa tu spolu učíme o Viere v Boha a upevňujeme si našu Vieru, však? Už sme sa toľko veľa naučili.

Tvoríme jedno veľké, malé spoločenstvo. – a toto naše spoločenstvo sa volá Cirkev.

A aby sme sa tu takto mi stretávali, Pán Ježiš ustanovil jedného človeka, aby založil cirkev. A jeho meno je ....Peter. Bol ako prvý, ktorému bola zverená cirkev. A viete práve prečo Petrovi? Kto bol Peter? To si povieme z Biblie. Pozorne počúvajte.

Keď Ježiš prišiel za svojimi učeníkmi, spýtal sa ich.

Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

A za koho ma pokladáte vy?

Jeden z učeníkov odpovedal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ A bol to práve Peter, ktorý sa ozval. Jeho odpoveď bola správna.

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Aké slovo je dôležité v tomto texte? Čo mu Ježiš na záver povedal?

„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“

Peter je skala.

Čo to znamená? Aká je skala. Dáme kolovať. Nech popíšu. (je tvrdá, nedá sa zlomiť,....)

A prečo je teda Peter skala? Lebo na nej má byť položená cirkev, jemu bola ukázaná pravda, ktorú mu zjavil nebeský Otec.

Cirkev je nám oporou. a preto máme Pápežov, na základe je tvorená cirkev.

V našom kostole je našou oporou kto? Pán farár

Doma? – rodičia,

V škole? – učitelia,

A čo to znamená, že sú našou oporou? Čo je to opora? Že sa nich môžeme oprieť.

Môžeme byť aj my takí pevní ako skala v čom. (alebo môžu sa aj druhý o nás oprieť.) tým, že budeme veriť.

Preto aj naša viera takisto ako Petrova by mala byť silná. A ako na to?

Budeme sa snažiť, aby naša viera bola každým dňom silnejšia buď modlitbou alebo čítaním Biblie.
 

3. Aktivita

Teraz si môžete zobrať kamienky a môžete si napísať na ne mená: aj nové mená Takisto ako mal Šimon Peter.

Pesnička – Budem ako strom, sadený pri vode a mojou oporou je mi živý Pán.
 

4. Na záver - Vysvedčenia

 


::::PDF verzia::::
 ::::Verzia pre tlač::::Klikanosť článku: 237 x