Social icons

      Facebook   g+   Youtube

  Kontakt via Messenger

      Facebook messenger code

» DeDe zbor » o nás
Sme mládežnícky spevácky zbor zložený z mladých ľudí z Devínskonovoveskej farnosti a niekoľkých ľudí z iných farností, najmä farnosti Dúbravskej (preto názov D(evínska Nová Ves) D(úbravka) zbor), ale je medzi nami aj mládež z Dolného Kubína!

Ako zbor fungujeme zhruba od roku 2008, no pod názvom DeDe zbor od roku 2010. Ku príležitosti vzniku nášho názvu sme 7.11.2010 začali tvoriť aj tento web. (Vtedy ešte na estranky.sk)

Pôsobíme vo farnosti Devínska Nová Ves, v kostole Ducha Svätého. Naším spevom a hraním slúžime pri nedeľných večerných svätých omšiach, od októbra 2013 opäť zhruba dva-krát mesačne. Nácviky máme aspoň dva-krát mesačne a tiež vždy pred omšou.

V minulosti, konkrétne v roku 2012/13 sme hrávali raz mesačne, zatial čo v akademickom roku 2011/12 sme hrávali tiež dvakrát do mesiaca. V predošlých rokoch to bolo len raz za mesiac.

V roku 2010 sme sa zúčastnili na Ružomberskom festivale Spievajme Pánovi. Sv. omše sme sprevádzali hudbou v kapucínskom, jezuitskom a františkánskom kostole v Bratislave a taktiež aj v Bratislavskom seminári. Hrali sme na niekoľkých svadbách doma i v iných farnostiach.

Našimi členmi sú:

Zuzka


Zuzka, jej patrí vďaka, že tento zbor funguje. Spieva, zároveň je našou hlavnou dirigentkou.
Veronika1

Veronika, naša gitaristka,
ale aj výborná speváčka.

Veronika2


Saxi1

Saxi, skvelá speváčka, ktorá občas vytiahne
aj svoju priečnu flautu.

Saxi2


Peter

Peter, spieva a občas hrá aj na akordeón či husle.


Mária

Mária, spieva a husle vruke často nedrží.


Joki
Joki, spieva a zároveň stíha aj ukulele.

LenkaLenka, spieva a hrá na klávesy.
Štefan hrá na klávesy, organ, gitaru, ... a spieva.


Števocoming-soon-Zuzka.jpg

Zuzka s nami spieva.
coming-soon-Rudo.jpg


Rudolf posilnil spevácke rady mužského rodu.
coming-soon-Džony.jpgDžony, náš nový hráč na perkusie!o_vignette_gradient_464.jpg
Miro už s nami príliš nehrá, no je výborný gitarista.

aktualizované 3.7.2014