Fotky z detských  katechéz

» detské katechézy

Detské katechézy DNV


Kontakt: d.bochnickova@gmail.comV našej farnosti DNV sa konajú detské katechézy od školského roku 2010/2011. Spolu tvoríme 5 skupiniek + detská katechéza pre žiakov. Jednu zo skupiniek tvoríme my mladí, do ktorej môžeš patriť aj TY. Naša skupinka pozostáva z troch členov.
Detská katechéza je miestom, kde sa stretávajú menšie deti - škôlkari, deti predškolského veku a školáci prvého stupňa ZŠ. Počas sv. omše hneď po prvom čítaní alebo po chválach, sa spoločne s deťmi a s Božím slovom v ruke poberieme do domčeka (vedľa Kostola Ducha Svätého), kde je pre nich pripravený program na cca 20 minút. Program pozostáva z nedeľného čítania (podľa voľby animátorov), ktorý je vysvetlený do detskej reči i v podobe detských biblických príbehov alebo rozprávky. Na začiatku sa spoločne s detičkami pomodlíme a začína sa program tvorený animátormi a deťmi súčasne. Súčasťou programu sú divadielka, obľúbené detské kresťanské pesničky (pomocou gitary), rôzne hry na danú tému a dôležitou súčasťou je obetný dar, ktorý spoločne s deťmi vytvoríme ako našu obetu a odovzdáme ho pred oltár Pánu Bohu.
My mladí organizujeme detské katechézy každý druhý mesiac v školskom roku. Stretávame sa 2 – 3 krát podľa potreby a nášho voľného času, pred samotnou nedeľnou katechézou. Máme radi deti a chceme sa s nimi zabaviť, spoločne sa niečo naučiť, a tak rásť v láske k Bohu. Ak chceš byť súčasťou našej skupinky, neváhaj nás kontaktovať na hore uvedený mail. Budeme radi, keď sa práve TY pridáš medzi nás