• Kalendár bohoslužieb v Kostole Ducha Svätého v DNV si môžete pozrieť v sekcii kalendár na stránke farnosti.
» kalendár      Legenda:

  • akcie mladých vo farnosti Devínska Nová Ves
  • akcie DeDe zboru mladých vo farnosti Devínska Nová Ves