» miništranti
V našej farnosti slúži a pomáha približne 15 miništrantov, ktorí sú rozdelení na štyri skupinky, podľa počtu nedeľných sv. omší. Prípadné zmeny a miništrantské akcie si miništranti dohadujú v skupine na facebooku. Ak si miništrantom v našej farnosti, môžeš požiadať o členstvo ktoréhokoľvek miništranta.

2015_futbal_turnaj.jpg


2014_futbal_turnaj.jpg