Téma: Vďačnosť

Lk 17, 11-19

13.10.2013, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV, DKHlavná myšlienka:

Priebeh detskej katechézy:

Divadielko / scénka:

Obetný dar:

Hra:

Malomocenstvo – človek odlúčený od rodiny, od detí, nečistý. S hriechom.

Malomocný bol uzdravený za pomoci Ježiša a bol mu vďačný a verný.

Ježiš sa prekvapený keď sa mu len jeden z nich poďakoval. Vari som neočistil troch?
 

Scénka:

Rozprávač: Keď Ježiš prechádzal po istej dedine išlo mu oproti 3 malomocní. Zďaleka na neho kričali:.

Malomocní (všetci) Ježišu, Ježiš, očisti nás, očisti nás, PROSÍME ŤA

Rozprávač: Keď ich uvidel, prišiel k nim a povedal im

Ježiš: Choďte a ukážte sa kňazom.

Ako tak išli, boli už všetci očistení. A zrazu prichádza jeden malomocní

Malomocní č. 1: Ježiš Ďakujem Ti veľmi pekne, Vďaka Tebe som čistí a môžem sa stretávať s ľuďmi.

Rozprávač: a zrazu prišiel ďalší malomocní

Malomocní č. 2: Ježiš, Ďakujem ti

Ježiš:  a KDE JE TEN POSLEDNí.

Rozprávač: A poslední už neprišiel

Malomocní č. 3
 

Otázky deťom: Deti, čo ste videli? Kto tam vystupoval. Koľko ich bolo?

Ako sa zachovali? Čo si myslíte, čo bolo správne? Ktorý z nich bol najlepší. Ste aj vy za niečo vďačné?
 

Zhrnutie:

Našou dnešnou témou bola vďačnosť. Pre deti sme si prichystali 3 otázky: koľký dnes raňajkovali a koľký dnes poďakovali mame a koľký z nich poďakovali Pánu Bohu. Najskôr sa prihlásili všetci, potom ich bolo menej a potom ešte menej. Tú správnu myšlienku sme sa snažili deťom ukázať v scénke, kde vystupovali 3 malomocní z toho jeden sa poďakoval najskôr, druhý až neskôr a tretí vôbec.  Deťom sme vysvetlili, že Poďakovaním dávame tiež najavo ako je ten druhý pre nás dôležitý, tak ako Ježiš pre nás. Všetko čo robíme, čo pre nás robí ten druhý je pre nás dôležité, rovnako ako pre Ježiša vďačnosť. Preto je správne sa poďakovať kdekoľvek a kedykoľvek i Pánu Bohu.

Na záver sme sa s deťmi zahrali hru na hadíka s hudbou, pri ktorej mali deti poďakovať Bohu a zároveň odlepiť leukoplast z človeka, kt. sme vytvorili ako obetný dar.  S leukoplastmi vďaky.

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 17, 11-19

Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“

Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení.

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán.

Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“

A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“
 


::::PDF verzia::::


::::Autorské práva: Farnosť Bratislava - Devínska Nová Ves