Poklona a modlitba za obnovu cirkvi vo farnosti Bratislava – Dev. N. Ves

7.11.2008, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Na sviatok apoštolov Petra a Pavla vyhlásil pápež Benedikt XVI. jubilejný Pavlov rok. My sa dlhšie venujeme sv. Pavlovi na našich prvopiatkových stretnutiach. Chceme sa jeho životom a myšlienkami inšpirovať v úsilí o našu osobnú obnovu i obnovu cirkvi, zvlášť u nás v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. Ako pomôcku používame knihu kardinála Carla M. Martiniho, ktorá vyšla pod názvom: Vyznania apoštola Pavla (Serafín, Bratislava 2005). Dnes si všimneme Pavlovo utrpenie a porovnáme ho s Ježišovým utrpením, a pokúsime sa zamyslieť aj nad tým, čo čaká nás a ako my zvládneme naše trápenia.

(Úvodná modlitba podľa: C. M. Martini, Vyznania apoštola Pavla, 102.)

Otče milosrdenstva, ty vieš, aké je pre nás dôležité spoločenstvo s Kristovým utrpením. Ty vieš, aké je to pre nás ťažké a vzdialené nášmu spôsobu zmýšľania. Preto ťa pokorne spolu s Pavlom prosíme, aby si otvoril oči našej mysle a srdca, aby sme poznali Krista, silu jeho zmŕtvychvstania a spojenie s jeho skúškami, aby sme s ním mohli ponúknuť svoj život cez Kristovo telo.
Osvieť, Pane, našu myseľ, aby sme mohli pochopiť slová Písma, rozohrej naše srdce, aby sme pocítili, že nie sú nám vzdialené, ale že ich v skutočnosti prežívame a sú kľúčom našej súčasnej skúsenosti a situácie mnohých ľudí na celom svete.
Prosíme ťa o to, Otče, spolu so Sedembolestnou Matkou Máriou a s apoštolom Pavlom, skrze Ježiša a jeho slávu, ktorý pre nás zomrel a bol vzkriesený a ktorý žije a kraľuje v cirkvi a vo svete po všetky veky vekov. Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
Myšlienky kardinála Carla Martiniho (výber zo strán: 101-113).


5. Chvíľa ticha

6. Otázky:

8. Záverečná modlitba (Podľa C. M. Martiniho, Vyznania apoštola Pavla, s. 113.)

Pane Ježišu, premýšľame o tvojom a Pavlovom utrpení a prosíme, aby sme vládali uniesť naše vlastné utrpenia. Prosíme o silu a schopnosť kráčať po Božej ceste a obstáť aj vtedy, keď prídu veľké ťažkosti a skúšky našej viery, nádeje a lásky. Nech nás posilní tvoj Duch a tvoje slovo, aby sme sami obstáli a dokázali byť oporou našim blízkym, a mohli tak dopĺňať, čo chýba k naplneniu poslania tvojej cirkvi medzi nami a vo svete. O to prosíme v dôvere teba, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

9. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba podľa rituála, požehnanie, záverečná pieseň.


::::Autorské práva: Farnosť Bratislava - Devínska Nová Ves