Indiánska modlitba

4.7.2011, pondelok

Autor:


Pane, otvor moje ruky voči nebu.
Nech prijímam od Boha všetko dobré.
Nech sa nechám celkom preniknúť dobrom a odovzdám to Zemi.
Nech od Zeme prijímam všetko dobré
a nech to rozdeľujem napravo i naľavo, všetkým ľuďom, celému stvoreniu.
Nech prijímam všetko dobré od všetkých ľudí a od celého stvorenia.
Nech to zjednotím a uchovám vo svojom srdci.

(Text: Pracovná mapa, „Ochrana stvorenia“; vyd. Kat. hnutie žien vo Viedni a ABÚ vo Viedni.)


::::Autorské práva: Farnosť Bratislava - Devínska Nová Ves