Homília - Nový rok

1.1.2014, streda

Autor: Karol Moravčík


Na nový rok nám slovenskí biskupi poslali list, v ktorom píšu: Začiatkom adventu sme pripomenuli ohrozenie rodín zvonka. Jestvuje však aj ohrozenie zvnútra, ak sa neusilujeme o posvätenie a uzdravenie vzťahov v našich rodinách. Každý rok sa v našej vlasti rozpadne asi 11 tisíc manželstiev. Za týmto číslom sú osudy konkrétnych ľudí, ich túžby po láske, ale aj ich sklamania, bolesti a túžba po uzdravení. Veľmi si želáme, aby nasledujúci rok bol príležitosťou na uzdravovanie vzťahov. Z toho dôvodu ponúkame rok 2014 prežívať ako rok Sedembolestnej P. Márie. Uplynulo práve 450 rokov odkedy začala v Šaštíne úcta k Sedembolestnej, ktorá je osobitnou patrónkou Slovenska.

Na začiatku bol príbeh uzdravenia manželstva Angely a Imricha Coborových. Bolo to v roku 1564. Keď sa vracali do svojho kaštieľa v Šaštíne, prepukla medzi nimi ostrá hádka, ktorá bola prejavom dlhodobých ťažkostí. Rozhnevaný muž dal zastaviť koč a manželku z koča vyhodil. Angela sa na tom mieste obrátila s prosbou k P. Márii. Potom sa dočkala prekvapenia, manžel poslal žene koč naspäť a požiadal ju o odpustenie. Neskôr sa Imrich stotožnil so sľubom svojej manželky a z vďačnosti za uzdravenie ich vzťahu dali na mieste ich konfliktu spraviť sochu a kaplnku Sedembolestnej P. Márie.

Niektorí ľudia hovoria, že úcta k Sedembolestnej P. Márii vedie k sebaľútosti a pasivite bez cieľa. Naopak, nazdávame sa, že rozjímanie nad bolesťami P. Márie vedie k uzdraveniu našich vzťahov. Mária pozýva manželov, aby si obnovili vzájomnú vernosť v šťastí i nešťastí, pozýva rodičov, aby chránili svoje deti pred dnešnými herodesmi, rozumie rodičom, ktorí stratili dosah na svoje deti oddané zlým závislostiam a pozýva spoločne niesť naše kríže. Rozjímanie nad bolesťami Sedembolestnej nie je únikom z reality, ale inšpiráciou k aktívnemu prístupu voči dnešnému svetu. Preto v záujme posvätenia a uzdravenia vzťahov pozývame naše rodiny modliť sa spolu, aby sa prelomila uzavretosť a otvorili sme sa ľuďom i Bohu. Svojou modlitbou sa pripravíme aj na slávnostné zasvätenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej, ktoré sa bude konať 15. septembra 2014 v Šaštíne. Vyprosujeme Vám v prvý deň nového roka bohatstvo požehnania, mnoho síl a pomoci Ducha Sv.


Podľa slovenských biskupov je dôležité posväcovať a uzdravovať naše vzťahy, zvlášť v tých spoločenstvách, ktoré sú určené na dlhodobé spolužitie, ako sú manželstvá a rodiny. Panna Mária ako Sedembolestná má byť symbolom tohto úsilia a inšpiráciou. Je viac menej jedno, z akej strany sa dívame na Pannu Máriu, či ako na Sedembolestnú alebo Nepoškvrnenú, Matku Ježišovu a Božiu alebo nebeskú Kráľovnú či Našu Pani – Notre Dame, Liebe Frau, Rajska Diva... Mária má veľa mien, aby bol však pre nás jej život aj skutočnou inšpiráciou, musíme vojsť podobne ako ona do rozhodujúcich situácií, v ktorých sa postavíme pred dôležité životné rozhodnutia, neutečieme pred nimi a zvládneme ich ako veriaci, Boha počúvajúci ľudia.

Príbeh, ktorý stojí na začiatku úcty Sedembolestnej na Slovensku, je skromný, súkromný, týkal sa manželstva jedného grófa a grófky na Záhorí. Nešlo o vojnu proti presile nepriateľov ako v poľskej Czenstochowej alebo chorvátskom Sinji, kde je úcta voči Panne Márii podnes doménou mužov, ktorí chcú obstáť v boji. Náš životný boj je napokon častejšie bojom o dobré manželstvo a vzťahy, ako nejaké ďalšie veľké ciele. Len si to naozaj nesmieme predstavovať pasívne a zjednodušene, akože grófka Angela sa pomodlila a gróf sa hneď polepšil a hrkútali si, až kým nepomreli. Legenda o vzniku sochy Sedembolestnej na Záhorí je odrazom dlhodobej skúsenosti, že aj zodpovedným človekom, dobrým manželom alebo dobrým kňazom a pod. sa stávame len postupne v úsilí o nájdenie ideálov, ktoré nie sú sebecké, ani uletené, ale schopné náš život ťahať dopredu. Nemusíme sa báť, že to nedokážeme včas rozpoznať. Ako hovorí pápež František, nebojme sa omylov, sme len ľudia. Horšie je ani nepokúsiť sa. Opakovane sa mýlia a pletú len tí, ktorí naozaj nehľadajú a nemilujú. Nech sa nám darí byť vzájomne si oporou v novom roku, nech je nám Boh, ktorým sa nechala viesť Ježišova matka Mária, aj naším hlavným radcom a priateľom.


::::Autorské práva: Farnosť Bratislava - Devínska Nová Ves