Úvod do liturgie, Nedeľa Krista Kráľa, C

20.11.2016, nedeľa

Autor: Andrej Kalamen


Milovaní bratia a sestry,

slávime 34. nedeľu liturgického obdobia cez rok, ktorá nesie aj názov „Nedeľa Krista Kráľa“.

A k tejto téme je zameraná aj liturgia dnešnej nedele.

V prvom čítaní z druhej knihy Samuelovej počujeme o pomazaní Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Prvý izraelský kráľ Saul nedokázal uniesť pokušenie moci a neposlúchol príkaz Boha. Južná časť kráľovstva si okolo roku 1000 pred Kristom zvolí za kráľa Dávida, ale Severné kráľovstvo ešte 7 rokov váha. Týmto pomazaním, o ktorom počúvame v dnešnom čítaní, prichádza teda k zjednoteniu Izraela a k začiatku zlatého veku vlády Dávida a jeho syna Šalamúna.

Hymnus druhého čítania z listu Kolosanom je jedným z kristologických Pavlových hymnov. Je zaujímavé ho porovnať s hymnom z listu Efezanom.

V evanjeliu dnešnej nedele vstupujeme do vrcholnej scény kríža, veľkého tajomstva našej spásy a záchrany. Všimnime si tu tri stupne výsmechu (členovia veľrady, vojaci a lotor). No práve tu, na kríži, sa láme moc zla. Tu Ježiš ukazuje svoju skutočnú moc. Tu sme pozvaní rozjímať nad „bezmocnosťou moci a mocou bezmocnosti“.::::Autorské práva: Farnosť Bratislava - Devínska Nová Ves