» články » detail článku

Homília - 29. nedeľa cez rok (B)

Mk 10, 35-45 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

18.10.2009, nedeľa

Autor: Karol Moravčík


Kedysi sa presadzovala v školách predstava, že deti treba viesť k súťaživosti, aby dosahovali lepšie výsledky. Neviem, ako je to dnes, keď sú obecné školy dotované podľa kvantity a nie kvality. Kvalita sa, pravdaže, ťažšie posudzuje. Na katolíckych školách presadzovali v minulosti súťaživosť najmä jezuiti, ktorí využívali túžbu žiakov po úspechu, po dosiahnutí prvenstva.

Ako vieme, medzi deťmi i dospelými však šplhavci nie sú veľmi obľúbení. Podľa evanjelia prehnaných snaživcov nepodporoval ani Ježiš. Keď ho blízki priatelia Ján a Jakub raz požiadali, aby im umožnil dostať sa na popredné stoličky, odmietol ich. Keďže želanie oboch bratov vyvolalo znechutenie medzi ostatnými učeníkmi, svoj postoj Ježiš vysvetlil ešte jasnejšie: Nejde o to, aby sme sa neusilovali o veľkosť a prvenstvo, ale ide o to, o akú veľkosť, o aké prvenstvo sa usilujeme! Podľa Ježiša je pravou veľkosťou, o ktorú sa treba usilovať, jedine schopnosť slúžiť.

Pojem služby je v Ježišovom posolstve celkom kľúčový. Úmysel poslúžiť bol napokon aj v pozadí výzvy rozdať majetok (počuli sme o tom z evanjelia minulú nedeľu). Neprítomnosť ducha služby a presadzovanie moci kritizoval Ježiš aj pri pohľade na židovské manželstvo (predminulá nedeľa): Vláda muža nad ženou nemá nič spoločné s Božou vôľou! Božia vôľa je, aby sme boli užitoční iným cez svoj majetok; Božia vôľa je, aby láska medzi manželmi bola službou, nielen krátkodobým vzplanutím. Takisto označoval Ježiš za Božiu vôľu ochotu poslúžiť v širších rodinných a spoločenských vzťahoch: Veľký nie je ten, čo vládne, ale ten, čo slúži! V zásade je takáto služba láskou, ktorá si nepýta, ale vie dávať, darovať, darovať sa. Služba, ako ju chápe Ježiš, nie je popritom v protiklade s túžbou byť veľkým, s úsilím niečo veľké dosiahnuť. Ak však má byť podľa Ježiša nejaký úspech úspechom, musí byť v jeho pozadí naozaj duch služby, ochota milovať službou, nielen samotná snaha byť hore, byť viac ako ostatní. Tento duch služby sa má najvýraznejšie prejaviť v službe Bohu, v službe Božej veci vo svete, ktorú Ježiš nazýval Božím kráľovstvom. Toto Božie kráľovstvo nie je niečo oddelené od ostatného sveta. Je vo svete, uprostred sveta, ako alternatíva k tomu, aký je bežný svet, kde si ľudia často dávajú pocítiť, kto je hore a kto dolu. „Medzi vami to tak nemá byť!“, odkazuje nám Ježiš.

Nedá sa povedať, žeby tomu dnešní ľudia vôbec nerozumeli. Keď sa napr. našim futbalistom podarilo dosiahnuť úspech, mohli sme si všimnúť, že viacerí pri pochvale ich výkonu, povedali: Futbal je kolektívny šport, spolu prehrávame, spolu vyhrávame. Alebo: Svoje víťazstvo venujeme ľuďom, ktorí nám verili... Zdá sa, že niektorí mladí, v športe úspešní ľudia, si uvedomujú, že športová reprezentácia na rozdiel od tzv. „show biznisu“ je jedným z posledných priestorov, kde sa ešte úspech môže prežívať ako služba širšiemu spoločenstvu. V klube si športovec najmä zarába (a aj na ňom zarábajú), v reprezentácii sa však reprezentuje čiže slúži určitému spoločenstvu blízkych ľudí. Ak sa takýto prístup ako-tak uchoval v športe, právom sa omnoho viac očakáva v nábožensko-duchovných spoločenstvách. Máme však ako kresťania, ako Ježišova cirkev ducha služby? Vytvárame si vedome ducha solidarity, blízkosti, záujmu o dobro ostatných, cítime zodpovednosť za chod sveta? Pápež Benedikt pri ostatnej návšteve v Čechách, vediac o málo početnej tamojšej katolíckej komunite, povedal, že katolíci v Čechách sa majú usilovať byť „tvorivou menšinou“ uprostred spoločnosti. Všimol som si, že niektorí publicisti si z toho uťahovali: Katolíci ako tvorivá menšina!? No, na zamyslenie to pre nás je, a určite nielen v českých krajoch, ale aj na Slovensku, kde sa časť neveriacich a nekatolíkov obáva, že slovenskí katolíci chcú byť vládnucou väčšinou.

Menšiny môžu byť rozkladné ako „piata kolóna“ či nepríjemné ako sekta, ale môžu byť aj „tvorivé“ a skvalitňujúce ako soľ. Rozprávka „soľ nad zlato“ alebo rozprávka o „slúžiacej Popoluške“ je dobre známa v Čechách i na Slovensku. Azda sa nepomýlime, ak povieme, že v oboch rozprávkach je ľudovo pretlmočený Ježišov odkaz: Vyhráva ten, kto je tvorivý, víťazi ten, kto slúži... Prijmime teda toto Ježišovo oslovenie a spolu objavujme, čo pre nás dnes znamená byť tvorivý, čo pre nás dnes znamená súťažiť o to, kto bude v našich rodinách, spoločnosti a cirkvi naozaj tvorivo milovať a slúžiť!


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 659 x


Top