» farský úrad

Kancelária farnosti Bratislava - Devínska Nová Ves sa nachádza v budove fary na adrese Istrijská č. 15 a je otvorená:

Pondelok: 16:00 - 18:00
Streda: 16:00 - 18:00
Piatok: 16:00 - 18:00

>>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE <<<

Tieto hodiny slúžia k prvému kontaktu, na vybavenie dokumentov a krátke rozhovory. Na dlhšie rozhovory a riešenia rôznych problémov sa treba osobitne dohodnúť – buď v kostole alebo v kancelárii alebo telefonicky.

Kontakt na kanceláriu farnosti:

Adresa:RK farský úrad
Istrijská 15
841 07 Bratislava
(mapa)

RK farský úrad Devínska Nová Ves


Tel./Fax/Odkazovač:02 / 64 776 333
E-mail:faradevinska@gmail.com (Andrej Kalamen, farár)
Číslo účtu:SK57 0900 0000 0000 1146 2825

Nápady a pripomienky:

Vaše nápady, pripomienky a vylepšenia ohľadne web-stránky môžte písať na adresu farnost.devinska@gmail.com (správca web-stránky).
Top