» kalendár

DRAHÍ VERIACI

OD 10. DO 31. MARCA 2020

SÚ SLÁVENÉ SV. OMŠE BEZ ÚČASTI ĽUDU
(MISSA SINE POPULO)

Všetky omšové úmysly,
ktoré sú na toto obdobie zapísané
odslúžia kňazi súkromne.

Spojme sa po duchovnej stránke a v modlitbe
prosme Pána Boha o skoré vyriešenie tejto situácie.

Sme s Vami v modlitbách! Pán farár i kaplán.


      Legenda:

  • bohoslužby vo farnosti Devínska Nová Ves - bez účasti ľudu
  • bohoslužby vo farnosti Devínska Nová Ves - živé prenosy bez účasti ľudu
  • rôzne udalosti vo farnosti Devínska Nová Ves
  • akcie mladých vo farnosti Devínska Nová Ves (viac na devinska.fara.sk/mladi)
  • detské stretká vo farnosti Devínska Nová Ves

Top