» články » detail článku

Požehnanie adventného venca

Modlitba: P. Anselm Grün OSB

28.11.2010, nedeľa

Autor: Karol Moravčík


Milosrdný dobrý Bože,
požehnaj tento adventný veniec,
aby nás mohol sprevádzať
v tomto čase očakávania a nádeje.
Prostredníctvom neho posilňuj našu vieru,
aby mal náš život správny smer,
aby si ty na začiatku cirkevného roka
všetko polámané a rozbité scelil a uzdravil.

Daj, nech sviece adventného venca rozžiaria
a rozohrejú nielen náš dom, ale aj naše srdcia.
Daj, nech sa v našich srdciach rozžiari
utišujúce svetlo,
aby všetka zatvrdnutosť a zúfalstvo stratili svoju silu.
Nech svetlo týchto sviec
vyženie z nášho domu všetku nenávisť a spory.
Nech tento dom naplní
tvoja láska a nádej.

Túžime, aby tento adventný čas
premenil aj náš dom,
aby sme v ňom našli domov
a vedeli, že sme v bezpečí.
Svetlom tohto adventného venca
nám pripomínaj,
že aj ty prebývaš v našom dome.
Náš domov môže byť len tam,
kde prebýva tajomstvo.
Keď prebývaš s nami a medzi nami,
môžeme to vydržať,
pretože ty sám,
nekonečné a nevysloviteľné tajomstvo,
premieňaš náš dom na domov,
v ktorom sa cítime dobre.

Požehnaj teda tento adventný veniec
a všetkých v našom dome,
ktorým svietia sviece na tomto venci,
dobrotivý a milosrdný Bože, + Otec, Syn a Duch Svätý.
Amen.

(Prevzaté z knihy: Anselm Grün, Daruj mi široké srdce/ Modlitby, Dobrá kniha Trnava, s. 60-61.)


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 2092 x


Top