» články » detail článku

Úvod do liturgie 32. nedeľa, rok C

(--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

6.11.2016, nedeľa

Autor: Andrej Kalamen


Podstatnou témou dnešnej nedele je tajomstvo vzkriesenia. V prvom čítaní z Druhej knihy Makabejcov 7. kapitoly budeme počuť príbeh matky a jej siedmych synov. Nachádzame sa asi v roku 167 pred Kristom, kedy sa sírsky kráľ Antiochus IV. Epifanes snaží zničiť židovskú vieru zavedením gréckeho kultu. V tomto roku dokonca do najposvätnejšieho miesta židov, do ich chrámu v Jeruzaleme, umiestňuje sochu Dia. My budeme počuť príbeh usmrtenia siedmych bratov, ktorých povzbudzuje matka, ktorá má úžasnú vieru vo vzkriesenie. Dokonca vo vzkriesenie tela.
V úryvku Lukášovho evanjelia je Ježiš už v Jeruzaleme. O niekoľko dní bude odsúdený na smrť a tu sa začínajú vyhrocovať spory s jednotlivými skupinami predstaviteľov židovstva. Dnes je to skupina Saducejov, ktorých by sme v rámci židovstva mohli označiť za veľmi silne konzervatívne krídlo, ktoré prijíma iba Mojžišov zákon a neprijíma ani žiadne jeho nové výklady a teda ani neprijímajú náuku o vzkriesení. No Ježiš ich upozorňuje, že už v piatich Mojžišových knihách je náuka o vzkriesení, pretože Boh je Bohom živých a nie mŕtvych.
Je zaujímavé, že Pavol dnes Solúnčanom podtrháva význam ich vernosti zásadám a tradícii. Povzbudzuje nás k tomu, že Boh je verný.
Naša viera vo vzkriesenie je postavená na týchto dvoch dôležitých posolstvách Božieho slova dnešnej nedele a to, že Boh je Bohom živých a je verný.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 1807 x


Top