» články » detail článku

MACEDÓNSKO – ALBÁNSKO / OHRID – BERÁT

19.1.2019, sobota

Autor: Andrej Kalamen

1150 rokov od smrti vierozvestca Cyrila  a  založenia 1. diecézy na území Veľkomoravskej ríše

Putovanie k hrobom štyroch zo siedmych svätých sedmopočetníkov:
  sv. Nauma, sv. Klimenta, sv. Gorazda a sv. Angelára

 

3 x ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere), lux bus, odchody vo štvrtok a v nedeľu

Termín: 31.03. – 05.04.2019

Výnimočná cena: 150,- €   

V cene je zahrnuté:

lux bus, 3 x ubytovanie s polpenziou, pútnický dom pri rímskokatolíckom kostole Ohrid, v centre mesta, duchovný doprovod, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:

vstupy

Možný príplatok:

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí 6,48 €

- aj poistenie storna zájazdu:  krytie do výšky 80 % storno poplatku, cena  12,- €

 

Program zájazdu:

1.deň:  podvečer odchod zo Slovenska, nočná jazda cez Maďarsko  a Srbsko do Macedónska.   

2. deň: ráno príchod do hlavného mesta Macedónska  Skopje. Mesto vyrástlo na križovatke stredovekých obchodných ciest z Belehradu, Dubrovníku, Konštantínopolu a Solúnu. Územie patrilo Byzantskej ríši a práve tu sa v albánskej rodine v roku 1910 narodila Matka Tereza. Dominantou mesta je najvyšší monumentálny kríž na svete – Kríž tisícročia. Má výšku 66 m a je viditeľný zo vzdialenosti 30 km.  Návšteva pamätníka „Dom Matky Terezy", ktorý bol otvorený v roku 2009 a je v ňom múzeum, kaplnka a v blízkosti socha Matky Terezy. Bola pokrstená v  kostole ako Agnes Gonxha Bojaxhiu. Táto najznámejšia misionárka na svete v roku 1928 vstúpila do kláštora Loretských sestier v  Dubline /Írsko/. Rehoľné meno dostala po sv. Terézii z Lisieux. O pár mesiacov ju poslali do Indie, kde potom pôsobila až do svojej smrti v roku 1997. Presun do starobylého mesta Ohrid, ktoré leží na  hraniciach s Albánskom a Gréckom. Večera, ubytovanie, oddych.

3. deň: po raňajkách odchod do Albánska, návšteva Berat (UNESCO) – „mesto tisícich okien", kde je takmer dokonale zachované pôvodné osmanské mesto nad ktorým sa týči hrad Kala. Tu zomrel sv. Gorazd, žiak solúnskych bratov. Podľa tradície sú jeho ostatky uložené v nádhernom katedrálnom chráme v Berate, spolu s ostatkami sv. Angelára. Pri chráme sa nachádza Onufriho galéria s najunikátnejšími ikonami (napr. Panna Mária). Návrat do Ohridu, večera, ubytovanie.

4. deň: po raňajkách presun pri pobreží Ohridského jazera do Sv. Nauma – kláštor a hrob sv. Nauma. Návtar do Ohridu, prehliadka mesta. Jeho história je  úzko spätá so zakladateľmi slovanskej kultúry sv. Klimentom a sv. Naumom – nasledovníkmi solúnskych bratov,  Plaošnik – archeologické nálezy z ranokresťanskej Baziliky zo 4. storočia, kostoly sv. Klimenta a sv. Pantalejmona, návšteva hrobu sv. Klimenta, kostol sv. Teológa.  Večera, ubytovanie.  

5. deň: po raňajkách pokračovanie v prehliadke historického centra Ohridu, kostol sv. Cyrila, sv. Metoda a sv. Benedikta, chrám sv. Sofie, Samuelova pevnosť, pešia zóna so sochami sv. Cyrila a sv. Metoda, osobné voľno, prípadne návšteva múzea. Popoludní odchod na Slovensko

6.deň: ráno príchod na Slovensko.

 

Viac info nájdete v priloženom PDF súbore.

 

Púť môžete uhradiť aj prevodom na účet cestovnej kancelárie. Cena púte je 150,- eur bez poistenia, alebo s poistením 162,- eur.
 

UniCredit Bank

číslo účtu:

6618234025/1111

IBAN:

SK13 1111 0000 0066 1823 4025

SWIFT:

UNCRSKBX

VARIABILNÝ SYMBOL: 13919

do popisu platby uvedte prosím Devínska Nová Ves


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 657 x


Top