» články » detail článku

Biblické vzdelávanie - návrh projektu pre farnosť sv. Barbory v DNV

9.6.2019, nedeľa

Autor: Terézia Lenczová

Motto: Tvoje slovo sa stalo radosťou a potešením môjho srdca, lebo nosím tvoje meno, Pane, Bože zástupov /Jer 15,16/

Cieľ projektu:     Bolo už viac pokusov  venovať sa spolu s laikmi vo farnosti štúdiu Svätého písma: aby rástla naša viera a budovali sme si hlboký vzťah k Bohu  a jeho Synovi Ježišovi; a aby podľa poznaného s väčšou motiváciou lásky sme usmerňovali naše životné rozhodovania podľa Božích zámerov. Tiež je dôležité poznať Sväté písmo, aby sme dokázali našu vieru obhájiť "zdôvodnením našej nádeje" a ohlasovať ju.

V ostatnom pokuse / v roku 2014/ sme si zvolili takúto metódu: v pracovný deň týždňa preberať texty Božieho slova nasledujúcej nedele.

Ponúka sa nám aj iný postup: metódou Lectio divina  preberať texty Božieho slova zo svätej omše príslušného dňa.

         Veľmi motivujúca  je aj metóda tematického štúdia Svätého písma:

Spočíva v tom, že si vyberieme z prebohatej ponuky tém, prítomných vo Svätom písme a dôležitých pre náš aktuálny život, a vyhľadávame ku nim príslušné texty, aby nás texty Božieho slova inšpirovali a posilňovali vo viere a láske.

         Ponúkame výber rokmi zaznamenávaných biblických odkazov na rôzne témy, v členení na texty Starého a Nového zákona:

OBSAH:

1:  Boží plán spásy a tajomstvo nášho vykúpenia v Ježišovi Kristovi
2: Božie kráľovstvo, Božie kraľovanie

3: Dar Eucharistie
4. Úloha Panny Márie v diele spásy
5. Boží zámer s manželstvom muža a ženy
6. Naša osobná zodpovednosť za náš život a za svet
7. Boží plán /zámer/ spásy v dejinách - ešte je potrebné dopracovať/
8. Boh nám pootvoril dvere Tajomstva -  o Najsvätejšej Trojici
9. Žalmy v rôznom tematickom výbere
10. Hymny sv. apoštola Pavla

Pokračovanie a celý spracovaný obsah dokumentu si môžete stiahnuť z farského webu.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 185 x


Top